Meer vrouwenwetenschappen: de overheid wil meer vrouwelijke hoogleraren

Meer gezinsvriendelijke professoren en loopbaantrajecten: als de regering van Nedersaksen haar weg wil vinden, moet de wetenschap vrouwelijker worden.

Hannover / Göttingen – De nieuwe rood-groene deelstaatregering heeft zich tot doel gesteld het hoogleraarschap elke seconde aan te bieden NedersaksenOm universiteiten te vullen met vrouwen. In het regeerakkoord tussen de Sociaal-Democratische Partij en de Groene Partij staat: “Om gelijke kansen en diversiteit te bevorderen, willen we de helft van onze lectoraten en managementfuncties vullen met vrouwen, pleiten voor diversiteit in managementfuncties, gezinsvriendelijke loopbaantrajecten mogelijk maken, en de loonkloof tussen mannen en vrouwen te dichten.”

De lagere lonen van vrouwen in vergelijking met mannen worden aangegeven door de loonkloof tussen mannen en vrouwen. De leiding in het hoger onderwijsbeleid berust bij de SPD: de nieuwe minister van Wetenschap is Falko Mohrs, die eerder lid was van de Bondsdag. Volgens het ministerie steeg het aandeel vrouwen in lectoraten al vóór de regeringswisseling – van 12,7 procent in 2000 naar 29,1 procent in 2021.

De deelstaatregering van Nedersaksen wil meer professoren en vrouwen in het algemeen in de wetenschappen

Mannenveld: van de in totaal 113 hoogleraarsposities aan het Universitair Medisch Centrum Göttingen in 2021 waren er slechts 27 bezet door vrouwen.

© UMG / Kimmel

De 2680 mannelijke hoogleraren werden vergeleken met 1.101 vrouwelijke hoogleraren. Bovendien werden 7 van de 20 openbare universiteiten geleid door een vrouwelijke president. universiteit ook Göttingen De weg is nog verre van het op voet van gelijkheid toekennen van leerstoelen aan vrouwen en mannen: volgens de huidige statistieken werkten er in 2021 524 hoogleraren aan de hele universiteit, van wie slechts 152 vrouwen. Het aandeel vrouwen was dus 29,01%.

READ  This epic space cloud sums up our goodbye for 2020

Bij het Universitair Medisch Centrum (UMG) is het aantal vrouwelijke hoogleraren nog minder: van de in totaal 113 functies waren er slechts 27 bezet door vrouwen. Het aandeel vrouwen onder de hoogleraren aan de UMG was slechts 23,9 procent.

Maar de Universiteit van Göttingen wil iets veranderen aan deze genderongelijkheid: ze neemt deel aan het hooglerarenprogramma. Het initiatief van het Federale Ministerie van Onderwijs en Onderzoek (BMBF) en de deelstaten heeft tot doel het aandeel vrouwen in professoraten te vergroten.

De kwestie van gelijke kansen: er is ook een overschot aan mannen aan de universiteit van Göttingen

De universiteit van Göttingen, die sinds 2008 actief is, heeft nu de derde fase van het programma met succes afgerond. Volgens de website van de universiteit heeft een onafhankelijke commissie het concept gendergelijkheid positief beoordeeld. Ook in de eerste twee fasen van het programma wist de universiteit punten te scoren, onder meer door drie reguliere aanstellingen te ondersteunen.

We willen schooluitval voorkomen door betere advisering en ondersteuning.

regeerakkoord

In het regeerakkoord staat dat een ander doel van het hoger onderwijsbeleid het terugdringen van het aantal voortijdige schoolverlaters is. “We willen voorkomen dat studenten uitvallen door beter advies en ondersteuning te bieden en de haalbaarheid van studies te toetsen”, zegt de krant. Volgens het ministerie zijn er geen bruikbare statistieken over de uitval van studenten.

De bijbehorende tool is in gebruik, maar nog niet landelijk. Volgens het Federaal Bureau voor de Statistiek is het slagingspercentage in Nedersaksen, dat wordt gemeten aan de hand van het aantal afgestudeerden, de laatste tijd relatief hoog in vergelijking met andere deelstaten. (hko/met lni)

READ  Voor nu de laatste NDR podcast met Drosten en Ciesek | weten

Gerelateerde onderwerpen: Het boek “Heaven is a Female” werd gepresenteerd op de Göttingen Autumn of Literature; 20 auteurs die schrijven over feminisme en een meer rechtvaardige samenleving. In 2022 vond een online discussie plaats met vrouwelijke wetenschappers in Göttingen over het onderwerp: “Kunnen wetenschap en gezin met elkaar worden verzoend?”

Lijst met regels: © UMG / Kimmel

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *