Extra middelen voor de Academie van Wetenschappen

Extra middelen voor de Academie van Wetenschappen

De Academie van Wetenschappen (ÖAW) heeft met het Ministerie van Onderwijs een Prestatieovereenkomst (LV) voor de jaren 2024-2026 gesloten. Gedurende deze periode zal de academie € 529,2 miljoen ontvangen, een stijging van € 117 miljoen of 28 procent vergeleken met de vorige financieringsperiode, legde minister van Onderwijs Martin Polaszek (ÖVP) uit aan APA bij de ondertekening van de overeenkomst. Voor ÖAW-president Heinz Fassmann is dit een “respectabele stijging”.

Voor Polaszek weerspiegelt de prestatieovereenkomst “het belang van ÖAW.” Er zijn geen departementale inhoudelijke eisen voor de academie, het draait allemaal om “onderzoek op een gebied van excellentie”. Voor hem is het echter belangrijk dat de OeAW maatregelen blijft nemen om het wetenschappelijk scepticisme tegen te gaan en dat het onderzoek naar antisemitisme binnen de OeAW – dat al was vastgelegd in de recente Dienstverleningsovereenkomst – nu al is begonnen, niet in de laatste plaats vanwege de recente gebeurtenissen die daarop volgden. De Hamas-aanval liet ook zien dat “we hier meer kennis nodig hebben.”

“Dat hebben we nodig om te dekken wat de inflatie met zich meebrengt”, reageert Fassman op iedereen die zegt: met de begrotingsverhoging zwemt de academie in het geld. Hij wijst bijvoorbeeld op een “genereuze loonsverhoging” van 9,15 procent die in de herfst werd overeengekomen, en op de aanhoudend hoge inflatie van de huur-, energie- en andere bedrijfskosten.

Voor de sector als geheel, en vooral voor de elf onderzoeks- en financieringsinstellingen genoemd in de Wet financiering onderzoek (Fofinag), waarvoor in de jaren 2024-2026 in totaal € 5 miljard beschikbaar zal zijn, ziet Fassmann geen noemenswaardige gevolgen. indien nodig verhogen in het licht van de inflatie. Er is niet overal dezelfde dynamiek in de begrotingsverhogingen bij deze instellingen, die deel uitmaken van verschillende ministeries, “wat volgens mij jammer is voor de sector.” Over het belang van wetenschap en onderzoek als locomotief voor economische en sociale vooruitgang wordt meestal op zondag gesproken “en op maandag vergeten mensen het gedeeltelijk. Dit is geen verwijt, ik ken de politieke realiteit, maar ze moeten toch vermeld worden.” Aan de andere kant gelooft Polaszek dat onderzoek ‘de echte budgetwinnaar’ is.

READ  Wetenschap - een amateur-onderzoeker ontdekt het spoor van een 200 miljoen jaar oude dinosaurus

Met het nieuwe budget kan de academie echter “de projecten die we zijn gestart voortzetten, en hebben we ruimte voor een of twee nieuwe dingen”, zei de ÖAW-president. Met initiatieven die in de vorige periode met weinig inspanning zijn gelanceerd, zoals onderzoek naar antisemitisme of het Curie Instituut voor Metabolisch Onderzoek in Graz, bevinden we ons nu “op het niveau dat we moeten bereiken.” Onderzoek naar antisemitisme is al geïnstitutionaliseerd en het Curie Instituut zal worden geïntegreerd in een goed functionerend universitair landschap in Graz – “dit zal een bakenproject zijn in het zuidoosten van Oostenrijk.”

De nieuwe serviceovereenkomst voltooit ook de aanpassing en verhuizing van de nieuwe locatie van ÖAW in de oude Postsparkasse (PSK). Met uitzondering van het Institute of High Energy Physics, waarvoor geavanceerde infrastructuur wordt gebouwd, zijn alle instituten al verhuisd, wordt de kleine uitgangskamer een leeszaal en worden de drie verdiepingen van de kelder omgebouwd tot bibliotheek. Fassman verwacht op de locatie ‘interessante synergetische effecten’, bijvoorbeeld als de wetenschappelijke archeologie onder hetzelfde dak groeit als de natuurkunde.

Fassman blijft voorzichtig als het gaat om de nieuwe onderwerpen die de academie zal oppakken. “We proberen een systemische impact te hebben en, in samenwerking met universiteiten, professoren met sterke onderzoeksvaardigheden in staat te stellen via de academie extra onderzoeksmogelijkheden te verkrijgen.” Uiteraard zullen er nieuwe onderwerpen ontstaan, zoals kunstmatige intelligentie, “waar we ook mee te maken krijgen – maar daar wil ik niet op vooruitlopen.” Er moet ook ruimte zijn om nieuwe vragen te adresseren, bijvoorbeeld door onderzoeksvragen af ​​te bouwen of instellingen te fuseren, ook om te kunnen profiteren van het effect van schaalgrootte. Maar ook hier moet Fassmann zijn hand nog laten zien. Dit is “een fundamenteel en permanent mandaat van de Academie.”

READ  De "Wetenschapsrevolutie" in het Federale Paleis in Bern

De Academie wil graag meer nieuwe dialecten op het gebied van de wetenschapscommunicatie ontwikkelen, naast bestaande initiatieven op dit gebied. “We moeten onszelf uitleggen en mensen laten zien wat goed is voor wetenschap en onderzoek”, zei Fassman. “En dat is een verantwoordelijkheid tegenover de belastingbetalers.” Het doel hierbij is om jongeren van tien jaar en ouder te targeten. Oudere mensen met een gevestigd wereldbeeld zijn moeilijker te bereiken, ‘maar leerplichtige kinderen zijn nog steeds gemakkelijk te bereiken.’ Activiteiten op dit gebied worden momenteel voorbereid en Fassman vindt de aansluiting ervan op het schoolcurriculum van groot belang. Het doel is om docenten te voorzien van kwalitatief hoogstaand lesmateriaal.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *