“Twincretin” Tirzepatid overtuigt bij obesitas

Voorlopige resultaten tonen aan dat de GIP/GLP-1-agonist tirzepatide tot 24 kg gewichtsverlies bereikte bij personen met overgewicht en obesitas in de fase III-studie SURMOUNT-1 na 72 weken. De gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde studie had vier armen: 5 mg, 10 mg of 15 mg terzepeptide of placebo. 2539 personen met overgewicht of obesitas waren gelijk verdeeld over de groepen. Bovendien kregen ze een caloriebeperkt dieet en werden ze aangemoedigd om te sporten. Ze hadden minstens één comorbiditeit, zoals hoge bloeddruk of dyslipidemie, maar ze hadden geen diabetes type 2.

In alle Ferrum-groepen werd tirzepatide aanvankelijk toegediend in een dosis van 2,5 mg eenmaal per week. Daarna was er een verhoging van 2,5 mg om de vier weken tot de overeenkomstige dosis, afhankelijk van de behandelarm. Het geschatte gemiddelde gewichtsverlies was respectievelijk 16,0 procent voor tirzepatide 5 mg, 21,4% voor 10 mg en 22,5% voor tirzepatide 15 mg en 24 kg, vergeleken met 2,4% voor placebo. Tirzepatide is ook bekend als “twincretine” vanwege zijn werking op de incretine (GIP en GLP-1) receptoren.

READ  Onderzoek naar een reinigingsmiddel waarschuwt voor ademhalingsstress - wetenschappelijk

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *