Groenen pleitten voor meer opleiding voor artsen

drDe Groenen debatteren opnieuw heftig en vooral over het belang van homeopathie in de gezondheidszorg. De president van de deelstaat Baden-Württemberg, Lena Scheffling, verdedigde de minister van Volksgezondheid van de groene staat, Manfred Lucha, die zich heeft uitgesproken tegen het schrappen van homeopathie uit aanvullende opleidingsregels voor de medische professie. “Ik pleit ervoor om deze vraag op een meer ontspannen manier te bespreken. We moeten erop vertrouwen dat mensen zelf beslissen welke behandeling voor hen geschikt is. “Er is vrijheid in het kiezen van een arts en behandeling. Ze is echter geen arts en kan de effectiviteit niet beoordelen van homeopathische geneesmiddelen.

Groen lid van de Bondsdag en medisch specialist Paula Pechota bekritiseerden de uitspraken van Schuyling: het “harde” staatshoofd respecteerde de autonomie van de medische professie, van de wetenschap of de beslissingen van het partijdige congres niet.

Twee jaar geleden zette het Federaal Uitvoerend Comité zich in voor evidence-based medicine, vervolgt Pechota. Als Schulling nu studies aanhaalt die de werkzaamheid van homeopathische preparaten bewijzen om haar mening te rechtvaardigen, zoals het Bondsdaglid op Twitter schreef, dan was dat “extreem gênant”. Iedereen die dergelijke studies citeert, moet ze ook correct kunnen interpreteren.

Op het staatspartijcongres van de Groenen eind september wordt gestemd over een motie, waarin wordt gevraagd de beslissing over aanvullende opleidingsregelingen over te laten aan de Medische Vereniging.

READ  A study found that Neptune balls of seaweed sift millions of plastic particles from water, plastic

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *