Waternood in Nederland: een droogteprobleem in dammenland |  Nieuws

Waternood in Nederland: een droogteprobleem in dammenland | Nieuws

Droogte heeft het land van lage grachten en dijken getroffen: in Nederland is nu officieel de waternoodtoestand uitgeroepen!

Vanwege de aanhoudende droogte heeft de overheid in ons buurland een noodplan gelanceerd. Middelen: In de toekomst verdeelt een centraal crisisteam de watervoorziening.

Zoals Mark Harpers, minister van Infrastructuur en Waterstaat woensdag aankondigde, hebben natuurbehoud en de veiligheid van dammen topprioriteit. Want: als er een tekort aan drinkwater is, zijn de Nederlandse dammen extra kwetsbaar – ze dreigen instabiel te worden door droogte.

“Nederland is een waterrijk land, maar ook hier is ons water kostbaar”, legt Harpers uit.

Boten aan land in Biosiechem: Riviermeer, lager gelegen deel van de noordelijke Rijnmonding, houdt weinig water vast

Foto: AFP/Getty Images

Lage waterstand op de Rijn: Veel van de veerboten die normaal op de rivier varen, zijn door watergebrek buiten gebruik gesteld

Lage waterstand op de Rijn: Veel van de veerboten die normaal op de rivier varen, zijn door watergebrek buiten gebruik gesteld

Foto: Bloomberg via Getty Images

De minister bevestigde dat er voldoende drinkwater is. Wel riep hij burgers op om zuinig met water om te gaan. “Iedereen kan een bijdrage leveren. Daarom vraag ik alle Nederlanders om goed na te denken of ze hun auto moeten wassen of het hele peuterbad moeten vullen”, aldus Harpers.

En: Als de droogte aanhoudt, worden er drastische maatregelen genomen.

De reden voor het gebrek aan water: het gebrek aan neerslag, de hoge verdampingssnelheid en de lage aanvoer van zoet water door rivieren uit het buitenland. In verschillende regio’s zijn al speciale maatregelen genomen. Onder meer een spuitverbod voor boeren.

Bijna 60 procent van Nederland wordt beschermd door dijken, dijken en stuifduinen. Ongeveer 30 procent van het land ligt onder de zeespiegel en wordt droog gehouden door dammen en een uitgebreid systeem van pompen, kanalen en molens.

READ  Koningin Maxima en koning Willem Alexander annuleren de skivakantie

Wanneer komt de regen? Droogtealarm in Duitsland

De Europese Commissie wil landen aanmoedigen om water te besparen

Ondertussen presenteerde de Commissie van de Europese Unie woensdag richtlijnen over hoe akkers en andere landbouwgebieden in EU-landen in toenemende mate moeten worden geïrrigeerd met gezuiverd afvalwater. Europa heeft “steeds meer droogtes”, daarom is hergebruik van water zo belangrijk.

Volgens de Commissie wordt in de EU elk jaar 40 BCM afvalwater gezuiverd, maar wordt slechts 964 MCM hergebruikt. Bovendien zou tegen 2030 de helft van de Europese rivierbekkens kunnen worden getroffen door waterschaarste.

“In tijden van ongekende temperatuurpieken moeten we stoppen met het verspillen van water en deze hulpbron efficiënter gebruiken”, zei EU-milieucommissaris Virginius Sinkevicius. (rob, dpa, AFP)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *