Ouderdomsarmoede: meer pensioen dan salaris? In Nederland is er geen probleem

Volgens het Federaal Bureau voor de Statistiek leven 564.000 gepensioneerden in Duitsland van een bijstandsuitkering. Dit aantal lijkt misschien klein, aangezien het wordt geschat op 83,1 miljoen burgers en 21,2 miljoen gepensioneerden. U moet zich echter om twee redenen zorgen maken: ten eerste is het aantal gepensioneerden dat van een basisverzekering leeft de afgelopen tien jaar met 36 procent gestegen en zal de komende jaren toenemen als gevolg van lagere pensioenniveaus en een toename van laagbetaalde banen . Weer een verhoging.

Lees ook: Middelverdienende mannen krijgen het laagste pensioen van het land

Ten tweede is het aantal niet-gemelde gevallen veel hoger. Volgens schattingen van het Duitse Instituut voor Economisch Onderzoek (DIW) profiteren ongeveer 625.000 gezinnen, of 60 procent van alle begunstigden, niet van basisveiligheid op oudere leeftijd, of het nu uit schaamte of onwetendheid is of omdat bureaucratische processen hen overweldigen. Daarom wordt de vraag hoe de Bondsrepubliek Duitsland omgaat met toenemende armoede op oudere leeftijd steeds urgenter.

Nederland koppelt pensioenniveau niet aan inkomen

Een blik op Nederland leert dat het ook anders kan. Bejaarden krijgen daar niet alleen een pensioen dat hoger is dan hun salaris – er is ook een geautomatiseerd minimumpensioen dat burgers beschermt tegen ouderdomsarmoede. Dit is onderdeel van een houdbaar pensioenstelsel. Hoe werkt dit? In Nederland is het pensioenstelsel gebaseerd op drie pijlers: Ten eerste is er een minimumpensioen, momenteel €1301 voor alleenstaanden en €1779 voor gehuwden. Dit basispensioen is gekoppeld aan de loongroei en bedraagt ​​70% van het minimumloon per persoon. Interessant is dat het minimumpensioen ook als sociaal vangnet dient: het is niet afhankelijk van het inkomen tijdens de werkperiode, maar van de woonstaat.

READ  ▷ Nightly bestormde een verkooppunt

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in: Gepensioneerden in het Oosten krijgen pas in 2021 meer pensioen

Voor elk jaar dat een burger in Nederland woont of werkt, ontvangt hij 2% van het minimumpensioen, dus het volledige bedrag is verschuldigd na 50 jaar verblijf. Dit betekent dat ook langdurig werklozen, alleenstaande ouders of burgers met marginale banen jaar na jaar een groter aandeel in deze eerste pijler van het Nederlandse pensioenstelsel krijgen. Daarnaast is er een verplicht bedrijfspensioenstelsel, waarvan 50 procent werkgevers dragen en beleggen op de aandelenmarkt. De derde pijler bestaat uit de door de staat gesteunde particuliere ouderdomssteun.

Combineer herverdeling en aandelen

Dit alles leidt tot een bijna ongelooflijk resultaat: in Nederland verdienen bijna alle gepensioneerden meer dan ze voor hun pensionering verdienden. Tegelijkertijd kan het pensioenstelsel op lange termijn worden gefinancierd en vertegenwoordigt het “effectieve bescherming tegen armoede op oudere leeftijd”, zoals deze week werd vastgesteld in een onderzoek naar het Duitse pensioenstelsel. Het belangrijkste verschil voor Duitsland is dat er in Nederland beduidend meer wordt herverdeeld, maar toch hoge pensioenen worden behaald voor hoogverdieners. hoe is dat mogelijk?

Meer over pensioenen: vakbondspolitici werken langer tot pensioen

Het antwoord ligt in de combinatie van herverdeling en kapitaalmarktdekking. Daar staat tegenover dat hogere verdieners hetzelfde minimumpensioen ontvangen als bijvoorbeeld lagere verdieners of langdurig werklozen. Het wordt dus op grote schaal herverdeeld van de “rijken” naar de “armen”: de hogere premies van hogere inkomens worden gebruikt om de pensioenen van lagere inkomens te financieren. Aan de andere kant ontvangen mensen met een hoog inkomen ook een hoog pensioen, omdat ze een pensioen van het bedrijf moeten betalen, dat op de lange termijn gestaag toeneemt door inkomen op de kapitaalmarkt.

READ  Amerika drinkt en valt in slaap in Lambertheim

Kan dit ook in Duitsland?

Nu rijst een grote vraag: waarom krijgen we zoiets niet in Duitsland? DIW heeft hier een interessant antwoord op: de regerende partijen zijn “teruggekomen op de voorstellen” en “zien de noodzaak om op te treden niet erg urgent”. Met andere woorden: de CDU en SPD zijn simpelweg niet bereid om te hervormen, ook al is al decennia bekend dat het chronisch ondergefinancierde pensioenstelsel medio 2020 zal instorten als de babyboomers met pensioen gaan. Er bestaan ​​wel hervormingsvoorstellen naar Nederlands model, maar die komen uit de oppositie – en komen uit heel verschillende kampen als het gaat om economisch beleid.

Links stelt een minimumpensioen voor op basis van het Nederlandse model en de FDP pleit voor een verplicht pensioen om het hele systeem te financieren. Uitstekende suggesties, maar individueel niet haalbaar: het concept van links kan alleen worden gefinancierd door massale belastingverhogingen die in de toekomst zullen blijven stijgen, en alleen al het FDP-pensioen zal de inkomensongelijkheid op oudere leeftijd kunnen vergroten. Het voorbeeld van Nederland geeft aan dat alleen een combinatie van beide stellingen economisch duurzaam en sociaal rechtvaardig is. Bij het overwegen van de pensioenbeslissing herinneren sommige burgers van Duitsland zich misschien met een zekere spijt dat links en de FDP elkaar in de nabije toekomst misschien niet in overheidsverantwoordelijkheid zullen vinden.

Lees meer: ​​Swiss Life: een kloof tussen mannen en vrouwen bij het verlenen van ouder wordende diensten

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *