Merus kondigt publicatie van samenvatting van MCLA-129 aan op 2022 American Society for Cancer Research Annual Meeting – 03/08/22 – Nieuws

Zakelijk nieuws (pictogram afbeelding). pixabay.com

Handel in Merus-aandelen permanent voor 0 €!

Nu op Smartbroker.de

Poster met een beschrijving van het werkingsmechanisme van MCLA-129 in vitro en in vivo werkzaamheid in een model van niet-kleincellige longkanker (NSCLC) met insertie van EGFR-exon 20 (Ex20Ins)

Utrecht, Nederland en Cambridge, Massachusetts, 8 maart 2022 (Globe Newswire) – Merus NV (Nasdaq: MRUS) (“Merus”, “het bedrijf”, “wij” of “onze”), een oncologiebedrijf dat volledige, multispecies (Biclonics® en Triclonics®) antilichamen ontwikkelt, heeft vandaag de publicatie Samenvatting over de werkingsmechanisme van MCLA-129 op Plaats Dat heeft de American Association for Cancer Research (AACR) bekendgemaakt. MCLA-129 is een Biclonics®-antilichaam dat bindt aan EGFR en c-MET. EGFR is een belangrijke oncogene driver bij veel kankers, en regulatie van c-MET-signalering is in verband gebracht met resistentie tegen EGFR-remming. De poster zal op zondag 10 april 2022 worden getoond op de AACR Annual Meeting in New Orleans, Louisiana, in 2022 en zal vanaf vrijdag 8 april om 13:00 uur beschikbaar zijn als elektronische poster op de website. ET is beschikbaar.

bijnaam: Werkingsmechanisme van MCLA-129, een bispecifiek antilichaam dat zich richt op EGFR en c-MET en de groei van EGFR-exon 20 belemmert.

Datum en tijd sessie: Zondag 10 april 2022 van 13:30 tot 17:00 draaitijd

Cursus categorie: Experimentele en moleculaire therapieën

Sessie Titel: Biotherapeutische middelen en nieuwe medicijnen

Plaats: New Orleans Convention Center, Exhibition Halls, DH, Sectie 22 Poster

De volledige poster zal beschikbaar zijn op onze website Plaats Wees beschikbaar.

MCLA-129 schrijft momenteel patiënten in voor fase I/II open-label klinische onderzoeken die bestaan ​​uit dosisverhoging gevolgd door een geplande dosisuitbreiding. Het primaire eindpunt voor fase I is de bepaling van de maximaal getolereerde dosis en/of de bepaling van de dosis voor fase II, en het fase II-eindpunt is de beoordeling van veiligheid, verdraagbaarheid en potentiële klinische activiteit bij patiënten met gevorderde solide tumoren. MCLA-129 is het onderwerp van een samenwerkings- en licentieovereenkomst met Betta Pharmaceuticals Co. Ltd. (Betta) staat Betta exclusief toe om MCLA-129 in China te ontwikkelen, waarbij Merus alle rechten buiten China behoudt. In oktober 2021 maakte Betta bekend dat de eerste patiënt een dosis MCLA-129 had gekregen in de door Betta gesponsorde Fase I/II-studie in China bij patiënten met gevorderde solide tumoren. Merus is van plan om in de tweede helft van 2022 een klinische update uit te brengen.

READ  Halfgeleiderindustrie: uitpuilende orders voor ASML

Over Merus NV
meros is een klinisch oncologisch bedrijf dat menselijke bispecifieke en trispecifieke antilichamen van volledige lengte ontwikkelt, ook wel bekend als: Multiclonics® het is bekend. Multiclonics® wordt vervaardigd met behulp van industriestandaardprocessen. In preklinische en klinische onderzoeken is waargenomen dat veel eigenschappen van Biclonics identiek zijn aan die van conventionele menselijke monoklonale antilichamen, bijv. B. Lange halfwaardetijd en lage immunogeniciteit. Ga voor meer informatie naar de Merus-website www.merus.nl en hoger https://twitter.com/MerusNV.

Over MCLA-129
MCLA-129 is een antilichaamafhankelijk, cytotoxisch versterkend Biclonics®-antilichaam dat EGFR- en c-MET-signaleringsroutes in solide tumoren remt. Preklinische gegevens van xenotransplantaatmodellen voor kanker toonden aan dat MCLA-129 effectief TKI-resistente NSCLC kan behandelen. MCLA-129 heeft twee complementaire werkingsmechanismen: groeiremming en overlevingsroutes om tumorexpansie te stoppen, en rekrutering en versterking van immuuncellen om tumoren te verwijderen.

toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Alle verklaringen in dit persbericht die geen historische feiten zijn, zijn toekomstgerichte verklaringen, inclusief maar niet beperkt tot verklaringen met betrekking tot: ontwerp en verwerking MCLA -129’s potentieel, werkingsmechanisme, klinische ontwikkeling van MCLA-129 inclusief voortzetting ervan in de fase van dosisescalatie en dosisuitbreiding, klinische update gepland voor de tweede helft van 2022, en een samenwerkings- en licentieovereenkomst met Betta om Betta in staat te stellen MCLA te leveren -129 voor ontwikkeling uitsluitend in China, waarbij Merus alle rechten buiten China behoudt, inclusief alle ontwikkelingen die voortvloeien uit deze Overeenkomst. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen van het management. Het zijn geen beloften of garanties en zijn onderhevig aan bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere belangrijke factoren die ertoe kunnen leiden dat onze werkelijke resultaten, prestaties of prestaties wezenlijk verschillen van toekomstige resultaten, ontwikkelingen of prestaties die worden uitgedrukt of geïmpliceerd door de toekomstgerichte verklaringen . waren geïmpliceerd. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot: onze behoefte aan aanvullende financiële middelen die mogelijk niet beschikbaar zijn, wat leidt tot inkrimping van ons bedrijf of afstand doen van rechten op onze kandidaat-technologieën of antilichamen; mogelijke vertragingen bij het verkrijgen van wettelijke goedkeuringen die van invloed zijn op de marketing van onze kandidaatproducten en het genereren van omzet/winst; Het lange en kostbare proces van het ontwikkelen van klinische geneesmiddelen met onzekere resultaten; de onvoorspelbaarheid van onze preklinische inspanningen om verhandelbare geneesmiddelen te ontwikkelen; Mogelijke vertragingen bij het registreren van patiënten, wat een negatief effect kan hebben op het verkrijgen van de vereiste wettelijke goedkeuringen; onze afhankelijkheid van derden om onze klinische onderzoeken uit te voeren en de onbevredigende prestaties van die derden; impact van de COVID-19-pandemie; dat we mogelijk geen geschikte Biclonics® of kandidaat-bispecifieke antilichamen identificeren als onderdeel van onze samenwerking of dat onze samenwerking mogelijk niet naar tevredenheid werkt; onze afhankelijkheid van derden bij de productie van onze Kandidaatproducten, wat onze ontwikkelings- en marketinginspanningen kan vertragen, voorkomen of belemmeren; onze technologie beschermen; Onze octrooien kunnen ongeldig of niet-afdwingbaar worden bevonden en worden omzeild door concurrenten, en onze octrooiaanvragen blijken mogelijk niet te voldoen aan de regels en voorschriften om in aanmerking te komen voor octrooien; Het kan zijn dat we bestaande en potentiële rechtszaken wegens inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden niet winnen; Onze geregistreerde of niet-geregistreerde handelsmerken of handelsnamen kunnen worden aangevochten, geschonden, omzeild, gepubliceerd of beschouwd als inbreuk op andere handelsmerken; En de risico’s om niet langer gecategoriseerd te worden als een opkomend ontwikkelingsbedrijf en als een kleiner bedrijf.

READ  ▷ Nightly bestormde een verkooppunt

Deze en andere belangrijke factoren die worden besproken in het gedeelte Risicofactoren van ons jaarverslag op formulier 10-K voor de periode eindigend op 31 december 2021, dat het bedrijf op 28 februari 2022 bij de Securities and Exchange Commission (SEC) heeft ingediend, en in onze andere rapporten aan de Securities and Exchange Commission kunnen ertoe leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de informatie in de toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht. Deze toekomstgerichte verklaringen weerspiegelen de overtuigingen van het management op de datum van dit persbericht. We hebben het recht, maar niet de verplichting, om deze toekomstgerichte verklaringen vanaf elk willekeurig moment bij te werken, en we wijzen elke verplichting om dit te doen af, zelfs als onze opvattingen veranderen als gevolg van toekomstige gebeurtenissen, behalve zoals vereist door de toepasselijke wetgeving. Lezers worden gewaarschuwd niet overmatig te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die alleen gelden vanaf de datum van dit persbericht.

Multiclonics®, Biclonics® en Triclonics® zijn geregistreerde handelsmerken van Merus NV


Aankondiging

Abonneer u gratis op meer nieuws over AIXTRON SE delen

merk op:
ARIVA.DE publiceert in deze sectie analyses, columns en nieuws uit verschillende bronnen. ARIVA.DE AG is niet verantwoordelijk voor de inhoud die door derden in het “Nieuws”-gedeelte van deze website wordt geplaatst en onderschrijft deze niet als eigen inhoud. Deze specifieke inhoud kan worden geïdentificeerd door het bijbehorende label “van” onder de titel van het artikel en/of door de link “Klik hier om het volledige artikel te lezen”. ; De opgegeven derde partij is als enige verantwoordelijk voor deze inhoud.

READ  Zombie Fire Secret: In the Arctic schijnt het diep in de grond - wiki

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *