Een kaderplan indienen voor het onderhoud van Dinkel

in het graafschap Bentheim Kaderplan voor rivierbehoud voor het Nedersaksisch van de Dinkle is verzonden. Het Nedersaksische Rijksbureau voor Waterbeheer, Kustbescherming en Natuurbehoud (NLWKN) zei dat het voortbouwt op de beheerdoelstellingen van de Europese Kaderrichtlijn Water en ook rekening houdt met de doelstellingen voor soortenbescherming. “We richten ons op strikt beschermde en beschermde dier- en plantensoorten zoals otters, mosselen en moerasirissen, die voorheen werden geclassificeerd als ‘recreatiegevoelig'”, zegt Rebecca Dickman van NLWKN in Meppen. broedgebieden kunnen worden aangetast en rusten vooral door het waterlichaam in stand te houden.Dinkel, waarvan de bron in Noordrijn-Westfalen ligt, gaat twee keer de Nederlandse grens over voordat hij uitmondt in Vechte ten noorden van Neuenhaus.Nedersaksen is verantwoordelijk voor het onderhoud van negen kilometer van rivieren in Nedersaksen. Het werk aan de verzorging en ontwikkeling van tarwe wordt uitgevoerd door het NLWKN-depot in Georgsdorf.NLWKN zei dat het nu gepresenteerde kaderplan niet juridisch bindend is en ruimte laat voor wijzigingen. het gesprek mogelijk te maken. Suggesties of informatie van getroffen gemeenten en waterschappen, van landbouw en natuurbeheer zijn daarom nadrukkelijk welkom”, zegt Dickman, die zegt dat NLWKN nauw zal blijven samenwerken met collega’s in Nederland en NRW over recreatiekwesties op Dinkel.

READ  Formule 1 Live - Race in Barcelona op tv en uitzending op 22 mei 2022

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *