Een buurland wijst de weg

Een buurland wijst de weg

  1. Startpagina
  2. een taak

Hij drukt

In een internationale vergelijking van pensioenstelsels zijn de prestaties van Duitsland tamelijk bescheiden. Aan de andere kant stond Nederland op de tweede plaats. Wat onze buurman beter doet.

AMSTERDAM – Het Duitse pensioenstelsel krijgt regelmatig kritiek. Deskundigen vrezen dat dit op de lange termijn onhoudbaar zal zijn, omdat er te veel gepensioneerden zullen zijn en te weinig bijdragers. Bovendien worden veel gepensioneerden in Duitsland op oudere leeftijd getroffen door armoede.

Pensioenen: Duitsland is in internationale vergelijking slechts bescheiden

Ook de prestaties van Duitsland zijn enigszins bescheiden vergeleken met andere landen. Dit blijkt uit de zogenaamde Global Pension Index van Mercer Unternehmensberatung, die 43 pensioensystemen over de hele wereld met elkaar vergelijkt. Het Duitse pensioenstelsel staat op de veertiende plaats.

Maar wat doen de landen aan de top het beste? Een goed voorbeeld hiervan is een van onze buurlanden. Nederland staat op de tweede plaats op de pensioenranglijst. Volgens de index is het IJslandse systeem alleen maar het beste. Wat vooral onderscheidend is aan het Nederlandse pensioenstelsel is dat het op drie verschillende pijlers berust. Dit zijn de Algemene Pensioenverzekeringswet (AOW), de vaststelling van een aanvullend pensioen via de werkgever (bedrijfspensioen) en de aanvullende individuele pensioenverzekering.

De eerste as: het algemene recht van de pensioenverzekering

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is verzekerd op grond van de Algemene Pensioenverzekeringswet. Dit betekent dat iedereen die de wettelijke pensioenleeftijd heeft bereikt, recht heeft op dit pensioen. In tegenstelling tot Duitsland is de hoogte van dit pensioen echter niet afhankelijk van hoeveel u in uw werkzame leven heeft verdiend. Nationaliteit is ook niet relevant.

READ  De grootste Douglas "tak" in Duitsland wordt gebouwd in Hamm

Deze eerste pijler vormt een soort basiszekerheid op oudere leeftijd, die met behulp van de andere twee pijlers kan worden versterkt. De hoogte van de premie voor deze verzekering is afhankelijk van uw belastbaar inkomen. Maar er geldt ook een jaarlijks maximumbedrag. Volgens de Duitse pensioenverzekering (DRV) wordt 17,9% van het belastbare inkomen automatisch betaald aan het verantwoordelijke belastingkantoor.

In Nederland kunnen veel gepensioneerden zich verheugen op een enorm basispensioen. © Imago/Michael Gstettenbauer

De tweede as: werknemersverzekeringen

Iedereen die in Nederland werkt, heeft via zijn werkgever ook een verplichte pensioenverzekering. Deze belegt bijdragen in fondsen. Dit betekent dat werknemers later een aanvullende uitkering voor hun verzekering krijgen van hun werkgever.

De derde pijler: individuele pensioenverzekeringen

Als u uzelf extra wilt beschermen, kunt u ook beleggen in een particuliere pensioenregeling in Nederland. Dergelijke pensioenen, kapitaalverzekeringen of levensverzekeringen worden door de staat gesubsidieerd.

Pensioenvoorziening voor iedereen: In Nederland ontvangt iedereen een basispensioen

Maar wat maakt het Nederlandse pensioen zo bijzonder? Misschien wel het grootste verschil in het Duitse pensioenstelsel is dat iedereen een basispensioen ontvangt – en de hoogte van de betaalde premies speelt helemaal geen rol. Alleen de verzekeringsperiode is van belang. Dit betekent dat de hoogste verdiener die vijftig jaar lang verzekerd is geweest bij de wettelijke openbare pensioenverzekering hetzelfde bedrag krijgt als iemand met een zeer laag inkomen of zelfs iemand die zijn hele leven werkloos is geweest.

Iedereen die vanaf zijn vijftiende vijftig jaar in Nederland heeft gewoond of gewerkt, heeft recht op een volledig ouderdomspensioen. Voor ieder jaar zonder verzekering wordt de claim met twee procent verlaagd. Hoe hoog dit bedrag gaat, hangt af van het netto minimumloon. De pensioenaanspraak voor alleenstaanden bedraagt ​​70 procent van dit salaris. Dit levert uiteindelijk – als je alleen naar de eerste pijler kijkt – een pensioen op van circa € 1.250,-.

READ  Van SC Freiburg tot de Duitse voetbalbond: linksback Christian Günther wil deel uitmaken van het WK voetbal

Met onze gratis nieuwsbrief Pensioen vindt u regelmatig al het relevante nieuws over de economie. Klik hier om te registreren.

Gemiddeld ontvangen Nederlandse gepensioneerden 80% van hun nettosalaris

Daarnaast worden individuele bedragen uit de andere twee pensioenpijlers toegevoegd. Als gevolg hiervan ontvangt een gepensioneerde in Nederland nu gemiddeld 80% van zijn vroegere nettosalaris, meldt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Ter vergelijking: in Duitsland bedraagt ​​dit bedrag iets meer dan 50% van het vroegere nettoloon. (meisje)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *