Tijd is van essentieel belang: bouw LNG-stations | Economie | DW

Nadat de Russische gasleveringen aan Polen en Bulgarije waren stopgezet, zag de federale overheid de bevoorrading van Duitse klanten aanvankelijk niet als een risico. Het ministerie van Economische Zaken maakte woensdag bekend dat “de leveringszekerheid hier nu gegarandeerd is”. Al met al zijn de gasstromen stabiel.

De belangrijkste verbinding tussen Rusland en Duitsland is de Nord Stream 1 pijpleiding op de Oostzee, die Polen en Wit-Rusland omzeilt. Duitsland voorzag vorig jaar in 55 procent van zijn gasbehoefte in Rusland en heeft haast om de afhankelijkheid te verminderen.

LNG-station in planning Brunsbüttel (computeranimatie)

Latent risico op stagnatie

Een rapport van het ministerie van Economische Zaken aan de Bondsdag van woensdag spreekt echter van “een ernstig risico dat de situatie verder escaleert en dat Russische gasleveranciers hun contractuele verplichtingen niet of slechts in beperkte mate zullen nakomen”.

De federale overheid wil niet meteen van aardgas uit Rusland afzien, omdat ze vreest voor verstrekkende gevolgen voor onder meer de economie. Kanselier Olaf Schultz heeft herhaaldelijk verklaard dat in een dergelijke situatie vanuit het oogpunt van Berlijn hele bedrijfstakken in Duitsland zouden worden bedreigd. Het ministerie van Economische Zaken verwacht een recessie als de leveringen worden stopgezet.

Rusland in de nabije toekomst buiten bedrijf

Minister van Economische Zaken Robert Habeck zei dat het aandeel van de Russische zendingen nu 35 procent is. Ook de opslagtanks lopen sinds maart langzaam vol. Volgens het netwerkbureau zijn de opslagniveaus vergelijkbaar met bijvoorbeeld het voorjaar van 2017 en hoger dan het voorjaar van vorig jaar.

Volgens eerdere informatie zal het aandeel van Russisch gas tegen het einde van het jaar zijn teruggebracht tot ongeveer 30%, voornamelijk door de aankoop van vloeibaar aardgas (LNG). Habek zei dat ze hard werken om de LNG-terminals te bouwen. Tegen de zomer van 2024 moet het percentage dalen naar tien procent.

vloeibaar gas

Daarom moet de centrale rol worden gespeeld bij de vervanging van Russisch gas door tankers uit andere delen van de wereld. Minister van Economische Zaken Habek is al naar onder meer Qatar, Dubai en Noorwegen gereisd om te onderhandelen over passende overeenkomsten.

De federale overheid vertrouwt op zogenaamde drijvende stations. Simpel gezegd, particuliere schepen brengen gas naar de haven en pompen het via korte lijnen naar de kust. De schepen kunnen het vloeibare gas zelf weer in de oorspronkelijke staat terugbrengen. Duitsland heeft drie van deze privéschepen veiliggesteld, die ook wereldwijd zeldzaam en dienovereenkomstig duur zijn.

Drie stations in de planning

Het knelpunt zijn echter de terminals waar het gas kan verdwijnen en terug in gasvorm kan worden gebracht. Europese capaciteiten zijn schaars en Duitsland heeft zo’n station helemaal niet. Met hulp van de overheid wordt er binnen een jaar één gebouwd in Wilhelmshaven en Brunsbüttel. De derde in Stade bij Hamburg staat ter discussie.

Het project in Brunsbüttel wordt ondersteund door staatsontwikkelingsbank KfW, energiegigant Essen RWE en het Nederlandse nutsbedrijf Gasunie. Kerncentrale-exploitant Uniper in Düsseldorf voert campagne voor Wilhelmshaven. Het derde project in het West Hamburg-stadion wordt tot nu toe uitgevoerd zonder de steun van de federale overheid. Hier hebben de Belgische netbeheerder Fluxys en de chemiegroep Dow de handen ineengeslagen met Swiss Financial Partners en de Buss Group voor vracht- en havenlogistiek in Hamburg.

Infographic kaart Duitse havens

Wilhelmshaven Centrum

Volgende week beginnen de eerste werkzaamheden aan een terminal in Wilhelmshaven. Met de eerste impact strike wordt een kleine bestaande twee kilometer lange ligplaats nabij de diepwater Jade-Weser-Port zodanig uitgebreid dat een zogenaamde FSRU, een drijvend LNG landings- en opslagplatform, daar kan aanmeren in de toekomst. De invoer van LNG via Wilhelmshaven zou uiterlijk begin 2023 moeten beginnen.

READ  Groene steden bouwen: een voorbeeldshow op de Expo bij Amsterdam

Naar verwachting zal ook de federale minister van Economische Zaken Robert Habeck (Groenen) aanstaande donderdag in Wilhelmshaven aankomen om met de bouwwerkzaamheden te beginnen. Volgens het ministerie van Energie van Hannover wil Habeck een overeenkomst met de staatssecretaris van Energie Lies (SPD) over: Drijvende opslag- en hervergassingseenheid (FSRU) in Wilhelmshaven.

Duits containerschip MSC Oscar

Begin volgend jaar worden LNG-schepen gelost in de Jade-Weser-haven van Wilhelmshaven

Daarnaast willen beide ministers een intentieverklaring ondertekenen om Wilhelmshaven uit te bouwen tot een “schone energiecentrum in Duitsland”. Hiermee wordt vastgelegd dat Wilhelmshaven een onshore-infrastructuur heeft voor het aanlanden, verwerken en transporteren van groene gassen zoals waterstof.

opslaan en opslaan

De federale regering wil ook de Energiezekerheidswet hervormen. In noodsituaties voorziet het in de confiscatie van bedrijven van systeemrelevantie. Het legt ook meer in detail uit wie na het stoppen nog gas kan hebben. Het parlement moet het wetsvoorstel nog goedkeuren – als het enigszins mogelijk is, hoopt de federale regering. Het Federaal Netwerkagentschap ontwikkelt gedetailleerde plannen en verzamelt momenteel uitgebreide gegevens over het gasverbruik voor gasnetbeheerders en -bedrijven.

Ook opslag speelt een belangrijke rol. De Bewaarwet is al aangenomen totdat deze goed gevuld is, in tegenstelling tot afgelopen winter. Daarom moeten de opslagtanks begin november voor minimaal 90 procent gevuld zijn. Als de opslagvoorziening dat niet is, kan de staat de capaciteit in beslag nemen en indien nodig indirect vullen.

Minister van Economische Zaken Habek dringt ook aan op meer besparingen op het gasverbruik. Door de hoge prijzen is het kortetermijnpotentieel echter al grotendeels uitgeput. In eerste instantie zullen kolengestookte elektriciteitscentrales de gasgestookte centrales gaan vervangen, hoewel deze schadelijker zijn voor het klimaat. Daarnaast moet de uitbreiding van hernieuwbare energiebronnen en steeds meer verwarmde gebouwen met elektrische warmtepompen worden versneld. Deze projecten hebben echter tijd nodig om hun effecten te ontwikkelen.

READ  50 "Gebbard" op voorraad - een Duits wapenbedrijf biedt tanks aan Oekraïne

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *