Rewa-Rain: Waterkwaliteit schiet tekort: gemeentelijke zakenkrant

Rewa-Rain: Waterkwaliteit schiet tekort: gemeentelijke zakenkrant

De vraag naar drinkwater neemt toe

RIWA-Rhein ziet een groeiende behoefte aan drinkwater in Nederland. Hiervoor verkennen drinkwaterleveranciers nieuwe winpunten in het Rijnstroomgebied. De kwaliteit van het Rijnwater is belangrijker geworden voor de Nederlandse drinkwatervoorziening dan altijd het geval is geweest.

In 2022 zijn voor 60 stoffen de streefwaarden uit de Europese Rivierennota overschreden. Ze zijn zo gedefinieerd dat drinkwaterleveranciers schoon en gezond drinkwater kunnen produceren met behulp van eenvoudige natuurlijke zuiveringsprocessen.

De doelstellingen voor 2040 zullen niet worden gehaald

In 2020 heeft de Rijnministersconferentie het doel gesteld om de lozingen van stoffen in de Rijn in 2040 met 30 procent te verminderen. Stoffen waarvan de emissies jaarlijks met 1,5 procent of meer afnemen, zullen binnen twintig jaar de vereiste reductie van 30 procent realiseren. Volgens RIWA-Rhein is van de 56 onderwerpen die beoordeeld kunnen worden, te zien dat bij ruim een ​​derde (21 onderwerpen) de belasting niet voldoende wordt verlaagd of zelfs verhoogd.

De meest voorkomende groepen stoffen zijn industriële chemicaliën (14 items) en medicijnresten (25 items). In de eerste groep valt vooral hexa(methoxymethyl)melamine (HMMM) op, met een stijging van 80 procent per jaar sinds 2018. HMMM wordt onder meer gebruikt in de (productie van) autobanden. Onder de medicijnresten vindt RIWA-Rhein nog steeds grote hoeveelheden contrastmiddelen (zowel röntgen- als MRI-contrastmiddelen), maar ook veel pijnstillers en bloeddrukverlagende middelen.

Er zijn strengere eisen nodig

Om de gestelde doelen te bereiken zijn verdere maatregelen nodig. Voor het beperken van industriële lozingen zijn bijvoorbeeld strengere eisen aan de lozingsvergunning vereist. De vereniging klaagt over het vaak gebrek aan belangstelling voor het beïnvloeden van de functie van het drinkwater stroomafwaarts.

READ  U moet deze zwendel kennen - t3n - digitale pioniers

Voor het meeste farmaceutische afval kan de behandeling van huishoudelijk afvalwater worden verbeterd door een vierde behandelingsfase in te voeren. Contrastmiddelen kunnen ook eenvoudig worden opgevangen met behulp van urinezakken. Sommige ziekenhuizen in Nederland zijn al begonnen met de uitgifte ervan.

Ontdek nieuwe financiële gebieden

Extreem weer als gevolg van de klimaatverandering, de toenemende milieuvervuiling en de toenemende bevolking dragen ertoe bij dat de voorzieningszekerheid in de toekomst in gevaar komt. Om dit tegen te gaan verkennen waterbedrijven nieuwe financieringsmogelijkheden, waarvan een groot deel in het Rijnstroomgebied.

Het is belangrijk dat nieuwe locaties tijdig worden geïdentificeerd, beschermd en goedgekeurd, zegt RIWA-Rhein. Ook het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) werkt aan nieuwe en diverse drinkwaterbronnen en beschouwt het IJsselmeer, het grootste meer van Nederland, als nationaal waterreservoir.

Doordachte conclusie

RIWA-Rijn directeur Gerard Stromberg: “Dat hebben we gedaan Jaarverslag Het is een scorekaart voor maatregelen om de waterkwaliteit van de Rijn te verbeteren, en de uitkomst is niet optimistisch. En dit ondanks het feit dat de groeiende vraag naar drinkwater in Nederland de kwaliteit van het Rijnwater belangrijker maakt voor de Nederlandse drinkwatervoorziening dan altijd het geval is geweest.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *