Nederland: Koordwandeling naar rechts |  Online-tijd

Nederland: Koordwandeling naar rechts | Online-tijd

Kim Potters kent de weg. Na een maand van intense discussies met de vier partijen, de extreemrechtse Vrijheidspartij, de rechts-liberale Vrijheid voor Democratie Partij, de sociaal conservatieve Nationale Veiligheidsraad en de populistische BPP, die… Den Haag Omdat hij een rechtse regering wilde vormen, diende de bemiddelaar donderdag zijn langverwachte tussentijds rapport in. De voor de hand liggende conclusie: een soortgelijke coalitie kan alleen worden gevormd met de hulp van het zogenaamde Programmatisch Kabinet. Potters, voorheen SPD-senator en nu hoofd van het deskundigenorgaan van de Sociaal-Economische Raad (SER), heeft een traditionele meerderheids-minderheidsregering uitgesloten.

Via de programmatreasury introduceert Potters opnieuw een nieuw vocabulaire in het Nederlandse discours. In deze zeer hectische winter van zeer gevoelige regeringsonderhandelingen is zojuist het idee van een zogenaamde buitenparlementaire regering ontstaan. Beide termen verwijzen naar een model waarin de leiders van de respectievelijke partijen geen deel uitmaken van het ministeriële team, maar eerder als leiders van parlementaire fracties zitten. De basis van de inhoud zou niet een alomvattend, gedetailleerd regeerakkoord moeten zijn, maar eerder een beknopter beginselakkoord op belangrijke punten. Dit is bedoeld om de betrokken partijen meer flexibiliteit te geven en een meerderheidswijziging mogelijk te maken.

'Een korte en heldere gemeenschappelijke agenda voor Nederland' Het Potters-rapport beoogt afspraken op te nemen op terreinen als migratie, gezondheidszorg, huisvesting, financiën, veiligheid, landbouw en koopkracht. De leden van de regering moeten deels uit de politiek komen en deels van buitenaf, waardoor de inbedding ervan in de samenleving wordt gewaarborgd – een duidelijke indicatie van de ernstige vertrouwenscrisis in de gevestigde politiek van het land. Holland Sinds de schandalen van oud-premier Mark Rutte. Of Potters de gesprekken zal blijven leiden, zal volgende week na een parlementair debat worden bepaald.

READ  Het team van de Duitse Bond verloor het Drievoudig Kampioenschap in Nederland

Voor het eerst concrete stappen

Bijna vier maanden na de verkiezingen, die eind november eindigden met de overwinning van de rechts-populistische Partij voor de Vrijheid, was dit de eerste concrete stap op weg naar de vorming van een rechtse regering in Den Haag. Coalitieonderhandelingen in Nederland volgen altijd een complex patroon, waarbij het simpelweg bepalen of een bepaalde formule werkbaar is, niet alleen wiskundig maar ook inhoudelijk, enkele weken of zelfs maanden kan duren, zoals in dit geval het geval is.

Het is nog niet duidelijk of de gesprekken onder de juiste omstandigheden daadwerkelijk tot een gezamenlijk project zullen leiden. Het lijdt geen twijfel dat wat Potters in zijn rapport uitlegde heel specifiek lijkt, maar tegelijkertijd is het slechts de optelsom van alle voortdurende intimidatie en manoeuvreren die de (voorlopige) onderhandelingen over de vorming van een rechtse regering vanaf het begin kenmerkten. Grote delen van de basis van zowel de rechts-liberale VVD als de sociaal-conservatieve Nationale Veiligheidsraad hebben fundamentele bedenkingen bij samenwerking met de Partij voor de Vrijheid Geert Wilders.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *