Nederland: De landbouwbegroting kent een zeer hoog risico

In detail schat het ministerie de grootst mogelijke tegenvaller op zo'n 10 tot 15 miljard euro. Deze situatie zou kunnen ontstaan ​​als Greenpeace erin slaagt de staat juridisch te dwingen de nitraatvervuiling op korte termijn aanzienlijk terug te dringen, schreef Jowett. Een gedwongen herstructurering van de veehouderij zou dan noodzakelijk zijn, waartoe ook compensatie aan boeren zou kunnen behoren. Bij de Haagse Rechtbank loopt sinds medio vorig jaar een soortgelijke civiele rechtszaak, waarvan de uitspraak nog in behandeling is.

Zet je extra in voor diervriendelijkere vormen van veehouderij

LNV ziet een extra risico van maximaal 7 miljard euro als de 2.000 ‘Programma-Aanpak-Stikstof (PAS)-detectoren’ erin slagen hun ingetrokken exploitatievergunningen aan te klagen en hun verliezen te verhalen op de overheid. Er lopen momenteel verschillende procedures in dit verband.

PAS-detectoren zijn ondernemers die geen omgevingsvergunning nodig hebben om onder de oude stikstofregels een nieuwe stal op te zetten. In 2019 is echter besloten dat de relevante eisen niet als basis mogen dienen voor goedkeuring. Dit betekent dat het bedienen van PAS-detectoren nu illegaal is. Daarnaast verwacht het ministerie voor de geplande transitie naar meer diervriendelijke houderijvormen een extra begrotingslast van 3 miljard euro in 2040. Dit bedrag is gebaseerd op een voorlopige effectbeoordeling, waaruit blijkt dat de staat 50 miljard euro zal medefinancieren. % van de noodzakelijke investeringen via financieringsprogramma's.

Vervelende geur afkomstig van veehouderijen

Het ministerie van Landbouw noemt ook andere risico's. Er zouden bijvoorbeeld extra lasten van € 500 miljoen kunnen ontstaan ​​voor de internationale biodiversiteitsverplichtingen en, vanaf 2026, € 320 miljoen voor het kunstmestbeleid, inclusief het Nitraatactieprogramma.

READ  Autosnelweg A3: vanaf 19 oktober richting Nederland afgesloten

Bovendien ziet het ministerie van Landbouw, vanuit het huidige perspectief, geen meetbare kosten als de staat zijn buren zou moeten beschermen tegen onaangename geuren. Momenteel loopt er een soortgelijke beroepsprocedure bij de rechtbank in Den Haag.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *