Na het aftreden: wat zijn de plannen van ROTA?

Na het aftreden: wat zijn de plannen van ROTA?

Status: 07/08/2023 17:32 uur

Moe van zijn positie? Of plant hij een spraakmakende comeback om rechtse kiezers terug te winnen? Nadat premier Rota zijn aftreden aankondigt, weet Nederland niet wat hij van plan is.

Er is al een tijdje een crisis in de vierpartijencoalitie van Mark Rutte. De sfeer was slecht en het was moeilijk overeenstemming te bereiken over belangrijke kwesties. Niet als het gaat om woningnood, de energietransitie en het klimaatbeleid – daar waar beslissingen het hardst nodig zijn, kan Mark Ruta vaak niet meer voor zichzelf opkomen. In de ruzie over het asielbeleid trok hij vrijdagavond aan de noodrem. “Helaas moeten we concluderen dat de verschillen onverenigbaar zijn”, zei hij.

De breuk ontstond door een gezinshereniging: Rota en zijn rechts-liberale partij VVD wilden hereniging bemoeilijken. Zijn eis: vluchtelingen die al in Nederland zijn, mogen op zijn vroegst na twee jaar niet de kans krijgen om hun familieleden mee te nemen. Dit leek de kleinere partners van de coalitie onaanvaardbaar. Het was ondenkbaar, zeiden de gelederen van de ChristenUnie, dat vluchtelingen niet eens hun eigen kinderen mee mochten nemen.

Voor Root was dat het uitgangspunt. Heel jammer, maar het is “een politieke realiteit waar we niet omheen kunnen”.

Discussie over het toenemende aantal vluchtelingen

Ook in Nederland is de politieke realiteit fel bediscussieerd over het groeiende aantal vluchtelingen. In 2022 was dat meer dan een derde in vergelijking met het voorgaande jaar. En voor het lopende jaar zijn dat er naar schatting 70.000 – dat zou meer zijn dan in 2015, het jaar van het vorige hoogtepunt. Tegelijkertijd sneed de overheid huisvesting en welzijn af. Als gevolg hiervan moesten degenen die bescherming zochten in erbarmelijke omstandigheden leven.

READ  Meer dan de helft van de producenten boven de 60 heeft geen opvolger van Fruchtportal

Mensenrechtenorganisaties hadden er kritiek op en Rutte zelf zei ooit dat hij zich schaamde voor de behandeling van degenen die bescherming zochten. Volgens Rutte was de enige uitweg het beperken van de toegang. Nederland moet minder immigranten opnemen, niet meer. Hij noemde het aftreden een moeilijke beslissing voor de regering, “maar ook voor mij persoonlijk”.

Terug met een scherper profiel?

Maar wat is het persoonlijke doel van Rutte? Nederlanders zijn hier verbaasd over. De 56-jarige is al 13 jaar premier en leidde vier verschillende regeringen, waarvan sommige moeilijke coalitiepartners hadden. Sommige mensen in zijn omgeving beweren formele vermoeidheid te hebben opgemerkt. Aan de andere kant zouden weinigen zich kunnen voorstellen dat een authentieke politicus het politieke toneel zou verlaten vanwege details in het immigratiebeleid.

In de Nederlandse media wordt nog iets vermoed: dat Rutte opzettelijk het immigratiebeleid heeft geschonden om vervolgens te kunnen concurreren met een duidelijker imago bij de nieuwe verkiezingen. Als iemand die ervoor zorgt dat er minder vluchtelingen het land in worden gelaten. Volgens opiniepeilingen migreerden veel kiezers in zijn liberale rechtse partij naar het besliste rechts. En bij de laatste lokale verkiezingen in maart was het de rechts-populistische boerenbeweging die meteen de sterkste kracht werd. Met voorspellingen voorspellen peilingen ook dat het net zo succesvol zal zijn bij nieuwe verkiezingen op nationaal niveau.

In november worden nieuwe verkiezingen verwacht. Maar zelfs dit is niet zeker. Toen Rutte ’s middags uit het koninklijk paleis kwam, waar hij de situatie ruim een ​​uur met het staatshoofd koning Willem-Alexander had besproken, beantwoordde hij geen vragen. Geen woord over mogelijke nieuwe verkiezingen, en niets over zijn persoonlijke toekomst.

READ  Duitse fans klagen over publicatie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *