De Nederlandse regering staat op instorten door een asielgeschil

De Nederlandse regering staat op instorten door een asielgeschil

Status: 07/08/2023 15:12 uur

Na dagenlang gekibbel stortte de Nederlandse regering ineen na een geschil over gezinshereniging van vluchtelingen. Premier Rutte heeft zijn ontslag aangeboden aan de Koning. In het najaar worden nieuwe verkiezingen verwacht.

Minister-president Mark Rutte kondigde het aftreden van zijn regering aan. Hij zei in Den Haag dat meningsverschillen tussen de vier coalitiepartijen over het immigratiebeleid niet konden worden opgelost.

Die avond bood Rota koning Willem-Alexander schriftelijk het aftreden van het kabinet aan. Rota betreurde de verhuizing, maar het was een “politiek feit”. Hij liet aanvankelijk open of hij opnieuw zou deelnemen aan een nieuwe verkiezing. Toen had Rota vandaag een ontmoeting met de koning om zijn ontslag in te dienen. De koning had zijn vakantie afgebroken en keerde op korte termijn terug naar Holland.

In het najaar worden nieuwe verkiezingen verwacht

Daarna moeten er nieuwe verkiezingen komen. Maar volgens waarnemers zou dit pas in november moeten gebeuren. De vorige regering blijft in functie totdat er een nieuwe regering is gevormd.

Het was de vierde regering van de Whig Liberalen. Ze bekleedt de functie sinds begin 2022. Rutte zelf is bijna 13 jaar premier van Nederland geweest.

immigratiebeleid Alliantie verdeeld

Het was het dispuut over het immigratiebeleid dat de Nederlandse regering brak. De vier coalitiepartijen konden het niet eens worden over maatregelen om de migrantenstroom in te dammen. Ook een crisisoverleg op vrijdagavond – een laatste wanhopige redding – mislukte.

“Het is geen geheim dat de coalitiepartners heel verschillende opvattingen hebben over het immigratiebeleid”, citeerde Associated Press Rutte tegen de pers.

READ  Nederland wil houwitsers leveren aan Oekra├»ne - maar leger aarzelt

Partij Rutte wilde VDD Familie reunie aandraaien

De afgelopen dagen lag de vierpartijencoalitie op gespannen voet door opstootjes van de conservatieve VVD. Zelf pleitte Routis voor een hardere koers in het asielbeleid. Hij en zijn VVD wilden de toelating van asielzoekers beperken: kinderen van oorlogsvluchtelingen moeten minimaal twee jaar wachten voordat hun familie zich bij hen kan voegen.

Maar Rota kon zich er niet mee laten gelden. De twee ondergeschikte partners in de coalitie, de liberale linkse D66 en de christen-democraten, blokkeerden elkaar – ook omdat er ook een bovengrens zou moeten zijn: maximaal 200 vluchtelingen per maand mogen zich bij gezinsleden voegen.

Partijen zijn al in campagnemodus

Het lijkt erop dat sommige partijen al campagne hebben gevoerd. Het immigratievraagstuk zal waarschijnlijk een belangrijke rol blijven spelen. De rechts-populist Geert Wilders heeft zich al geprofileerd als pleitbezorger van strenge immigratiebeperkingen. “Wij zijn de partij die een meerderheid kan behalen om de stroom asielzoekers fors terug te dringen”, zei hij.

Linkse oppositiepartijen hebben ook aangekondigd dat ze zich zullen richten op campagnekwesties die Rota volgens hen heeft verwaarloosd – van klimaatverandering tot woningtekorten tot de toekomst van de Nederlandse landbouw, die miljarden waard is.

Socialistisch leider Lillian Marinsen zei op televisie dat het falen van Rutte goed nieuws was voor Nederland. “Ik denk dat iedereen de indruk had dat deze regering gevormd was. Ze veroorzaakte meer problemen dan ze oploste”, zei Marinsen.

druk door hoogte Aantal asielzoekers

Nederland behoort tot de landen van de Europese Unie met het strengste immigratiebeleid. Onder druk van rechtse oppositiepartijen voelde Rutte zich genoodzaakt de toelating van vluchtelingen verder te beperken. Het toenemende aantal asielzoekers was daarbij bepalend. In 2022 was dat meer dan een derde in vergelijking met het voorgaande jaar. Voor het lopende jaar wordt nog een forse stijging verwacht – naar naar schatting 70.000 asielzoekers. Dat zullen er meer zijn dan in het vorige recordjaar 2015.

READ  Nieuwe treinlijn van NRW naar Nederland: wanneer gaat die in?

Vorig jaar moesten honderden vluchtelingen in Nederland maandenlang in de open lucht slapen met weinig of geen toegang tot drinkwater, sanitaire voorzieningen of gezondheidszorg. Root had aangekondigd dat de omstandigheden in de voorzieningen zouden worden verbeterd, met name door het aantal vluchtelingen te verminderen.

Met informatie van Helga Schmidt, ARD Studio in Brussel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *