Minder deadline voor de Europese Commissie

drDe Nederlandse regering dringt erop aan dat de politieke reikwijdte van Commissie van de Europese Unie Beperkt bij de toepassing van de EU-begrotingsregels. “Er moeten waarborgen zijn om ervoor te zorgen dat de Commissie en de lidstaten actie ondernemen wanneer individuele landen de regels overtreden”, schreef de Nederlandse minister van Financiën Sigrid Kaag in een brief aan Valdis Dombrovskis, vicevoorzitter van de Commissie voor Economische Zaken. Dit zou met name moeten gelden voor maatregelen op het gebied van tekorten, met name in landen waar de houdbaarheid van hun schuld in gevaar komt. De afgelopen jaren heeft de Europese Commissie (met instemming van de lidstaten) coulance getoond, vooral bij de tekortmaatregelen tegen Italië, Spanje en Portugal.

Minister Kaag heeft dinsdag de Tweede Kamer geïnformeerd over de inhoud van de brief. Daarin bekritiseerde ze het feit dat het Comité en de lidstaten onder de huidige regels veel vrijheid genieten. Als gevolg hiervan worden de regels op een “vage en soms inconsistente” manier toegepast. Deze kritiek richt zich vooral op de aanvullende regels die de commissie zichzelf extra flexibiliteit heeft gegeven om de regels in 2015 toe te passen. De Nederlandse minister riep op tot deze clausule – evenals de bijzondere regel waaronder het Europees Stabiliteitspact kan worden opgeschort bij ernstige economische crises – te koppelen aan duidelijk omschreven voorwaarden. Ook wil CAG nagaan of onafhankelijke instellingen zoals de European Financial Council toezicht kunnen houden op de naleving van de schuldregels. Tot dusver was de Commissie van de Europese Unie hiervoor verantwoordelijk.

READ  Beïnvloed door aardbeien uit Portugese kassen in Fruchtportal in Frankfurt

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *