Is meer dierenbescherming slecht voor de landbouw en de wetenschap?

Is meer dierenbescherming slecht voor de landbouw en de wetenschap?

De CDU-CSU-fractie riep de federale minister van Landbouw Cem Ozdemir (Groenen) op om zijn project om de dierenbeschermingswet aan te scherpen in te trekken. “De wetswijziging die u plant zal merkbare negatieve gevolgen hebben voor de landbouwsector en voor het internationale concurrentievermogen van de wetenschappelijke en onderzoekssector”, aldus een brief gericht aan Özdemir en zijn kabinetscollega’s Marco Buschman (Vrije Democratische Partij). , Gerechtigheid). Bettina Stark-Watzinger (FDP, Wetenschap) Brief aan het Duitse Bevrijdingsnetwerk (RND).

Lees meer na de aankondiging

Lees meer na de aankondiging

Duitsland heeft al een van de strengste dierenbeschermingswetten ter wereld, schrijven CDU-Kamerleden Albert Stegmann, Thomas Jarzombek, Günter Krings en Astrid Damerow. “Het is dan ook onbegrijpelijk dat de federale overheid of delen van de federale overheid zo snel een dergelijke ernstige wijziging in de dierenwelzijnswetgeving door willen voeren.”

Vakbondsparlementariërs zijn gealarmeerd door de hoge nalevingskosten van het wetsvoorstel, die boeren zouden belasten met extra stalombouwkosten van ongeveer 900 miljoen euro en extra jaarlijkse kosten van ongeveer 100 miljoen euro. “In de huidige zeer gespannen economische situatie, vooral voor veel boeren als gevolg van de bezuinigingen waartoe de federale overheid heeft besloten en geplande, zijn wij van mening dat het onbegrijpelijk is om een ​​dergelijke last op de landbouw te leggen via een nationale regelgevingsaanpak die alleen handelt.” Het bericht zegt. Veel van de strengere regels zijn onevenredig en onpraktisch. De overgangsperiode voor bedrijfsherstructureringen is eveneens zeer kort en zal in veel gevallen leiden tot de sluiting van bedrijfsactiviteiten.

Lees meer na de aankondiging

Lees meer na de aankondiging

Vakbondsparlementariërs vrezen ook ernstige bezuinigingen op wetenschap en onderzoek. “De toch al zeer complexe aanvraag- en goedkeuringsprocessen voor dierproeven zullen onaanvaardbaar moeilijker worden gemaakt”, waarschuwden de parlementariërs. Bovendien zal het aanscherpen van het sanctiekader een bedreigende achtergrond creëren voor wetenschappers, wat niet zonder gevolgen zal blijven, vooral op het gebied van biomedisch onderzoek. “Dreigingen met straffen voor wetenschappers, inclusief gevangenisstraffen, zijn naar onze mening buitensporig en onaanvaardbaar”, schreven de christen-democraten. “Wij verwerpen ten stelligste het gebrek aan vertrouwen in de wetenschaps- en onderzoeksactoren die aan het wetsvoorstel ten grondslag liggen.”

READ  Ecosystemen: Amber onthult soortenrijke regenwouden uit het Mioceen

De Unie eist de intrekking van het wetsontwerp

Vertegenwoordigers roepen de federale regering op om het wetsontwerp in te trekken en het feitelijk te herzien. “De wetenschappelijke en onderzoekslocatie zou het risico lopen op onherstelbare schade als de wet in zijn huidige vorm van kracht zou worden”, waarschuwen ze.

In hun regeerakkoord kwamen de Sociaaldemocraten, de Groenen en de Vrije Democratische Partij overeen om de dierenbescherming in Duitsland te verbeteren. De Signaalpartijen wilden normen definiëren voor ‘martelkweek’, die vandaag al verboden is, en niet-therapeutische chirurgische ingrepen beperken en de beperking in de toekomst afschaffen.

Minister van Landbouw Cem Ozdemir (Groene Partij) heeft een wetsvoorstel opgesteld dat onder meer voorziet in zwaardere straffen voor dierenmishandeling, videobewaking in slachthuizen en een verbod op dieren in circussen. Maar de door de FDP geleide ministeries verzetten zich. De liberalen waarschuwen ervoor de boeren te belasten met extra bureaucratie en weigeren het wetsvoorstel in zijn huidige vorm goed te keuren.

Lees meer na de aankondiging

Lees meer na de aankondiging

De minister van Landbouw heeft op een aantal punten al concessies gedaan ten opzichte van het regeerakkoord en wil kleine bedrijven nog een half jaar aan banden blijven leggen. Maar dit is niet genoeg voor de Vrije Democratische Partij. De liberalen zouden er geen probleem mee hebben als de dierenbeschermingswet tijdens deze legislatuur helemaal niet zou worden ingevoerd, maar voor de Groenen is daar geen sprake van.

Begin dit jaar stuurde Özdemir zijn ongecoördineerde wetsontwerp voor commentaar naar de staten en landbouw- en milieubeschermingsorganisaties. Sindsdien is er een stortvloed aan kritiek gekomen – van beide kanten.

READ  Mediterrane brand: wat veroorzaakt bosbranden?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *