De Partij voor de Dierenbescherming wil minstens een miljoen stuks vee doden – EURACTIV.de

De Partij voor de Dierenbescherming wil minstens een miljoen stuks vee doden – EURACTIV.de

De Partij voor de Dieren (PvdD/Groenen) riep in haar verkiezingsprogramma op tot een reductie van de veestapel met 75 procent. Alleen al in Nederland grazen momenteel ongeveer 1,5 miljoen melkkoeien.

De partij presenteerde dinsdag haar ambitieuze verkiezingsprogramma met een voorstel om de veestapel om milieuredenen te verminderen.

“De veehouderij is een van de grootste bronnen van de uitstoot van broeikasgassen en de oorzaak van de natuurlijke crisis. Ze vervuilt ons grondwater, […]Het platform van de partij zegt terecht: “Om schade toe te brengen aan de gezondheid van de lokale bevolking, aan het verlies van vruchtbare grond, aan ontbossing en aan het verhoogde risico op een nieuwe pandemie.”

Nederland, niet bekend om zijn grote hoeveelheden land, herbergt 1,5 miljoen melkkoeien. Onlangs werd voor het eerst de grens van één miljoen kalveren overschreden.

“Door het aantal dieren in de veehouderij met minimaal 75 procent te verminderen, pakken we al deze problemen tegelijkertijd aan”, vervolgt het partijplatform.

Omdat Nederland volgens de EU-regels verplicht is de stikstofuitstoot te verminderen, hebben opeenvolgende regeringen van de landbouwsector geëist dat zij de veestapel terugdringen om te voldoen aan de EU-limieten voor stikstofvervuiling – tot groot ongenoegen van de boeren zelf.

In mei zorgde de voorgestelde limiet van 2,5 tot 3 koeien per hectare voor moeilijkheden bij de onderhandelingen.

Er zou een landbouwovereenkomst moeten worden gesloten tussen het Nederlandse kabinet en boerenvertegenwoordigers om overeenstemming te bereiken over een gemeenschappelijke routekaart voor de toekomst van de sector. Eind juni mislukten de onderhandelingen uiteindelijk.

De onderhandelaars gingen er destijds van uit dat een reductie van de veestapel met 25 tot 30 procent nodig zou zijn om tot een akkoord te komen – een cijfer dat veel lager ligt dan waar de PvdD in haar programma op had aangedrongen.

READ  Vakbeurzen - Berlijn - Nederland en Vlaanderen presenteren zich op de Boekenbeurs - Economie

Naast de radicale oproep om de veestapel terug te dringen, riep de partij ook op tot de oprichting van een Ministerie van Klimaat en Biodiversiteit en het intrekken van vergunningen voor grote vervuilende bedrijven – een gebied waar ook de Nederlandse leiders een slechte reputatie hebben.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *