VN-klimaatconferentie: Olaf Scholz roept op tot het verlaten van steenkool, olie en gas

VN-klimaatconferentie: Olaf Scholz roept op tot het verlaten van steenkool, olie en gas

Dat zei bondskanselier Olaf Scholz (SPD) in zijn toespraak tot het parlement Klimaatconferentie van de Verenigde Naties Hij riep op tot de noodzaak om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad. Hij riep op tot een verdrievoudiging van het gebruik van hernieuwbare energie wereldwijd tegen 2030 en een verdubbeling van de energie-efficiëntie tegen het einde van het decennium. De internationale gemeenschap in Dubai moet hierover een bindend akkoord bereiken.

Tot nu toe hebben ruim 110 landen afgesproken om de productie van groene elektriciteit in dit tempo uit te breiden. Volgens diplomaten zal er op de mondiale klimaatconferentie, die tot 12 december duurt, tot het einde toe gestreden worden over de bindendheid van de resolutie.

“Het is nog steeds mogelijk dat we de uitstoot dit decennium zo aanzienlijk kunnen verminderen dat we de doelstelling van 1,5 graad halen”, zei Schulz tegen de afgevaardigden. “Maar de wetenschap vertelt ons heel duidelijk: we moeten snel gaan.”

Als er gas nodig is, moet het ‘zo klimaatvriendelijk mogelijk’ worden geproduceerd en getransporteerd. Schulz heeft ook aangedrongen op het terugdringen van de methaanemissies, wat ook een onderwerp van discussie is in Dubai.

Schultz roept op tot een snelle uitfasering van steenkool

Schulz herhaalde het doel van Duitsland en de Europese Unie: “Als succesvol geïndustrialiseerd land willen we in 2045 klimaatneutraal leven en werken.” In Duitsland is het al mogelijk om het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in de elektriciteitsopwekking te vergroten tot bijna 60%, en “Duitsland blijft aan kracht winnen.”

Ook de expansie over de hele wereld moet worden versneld en “de energietransitie moet worden omgezet in een mondiaal succesverhaal.” Daar hoort ook het afscheid van fossiele brandstoffen bij, vervolgt Schultz. “We moeten nu allemaal vastberadenheid tonen om fossiele brandstoffen, vooral steenkool, uit te faseren.” Ook de klimaatconferentie moet hiervan een voorbeeld zijn.

Schultz zei dat klimaatverandering “de grote mondiale uitdaging van onze tijd” blijft. Maar er zijn al alle noodzakelijke middelen om deze uitdaging aan te gaan. “De technologieën zijn er: windenergie, fotovoltaïsche zonne-energie, elektromotoren, groene waterstof.” Duitsland gaat met deze ontwikkelingen vooruit.

Schulz zei dat de Bondsrepubliek nu jaarlijks ongeveer tien miljard euro uitgeeft aan het internationale klimaatbeleid en ook 100 miljoen euro bijdraagt ​​aan het nieuw opgerichte rampenfonds. Dit fonds heeft tot doel arme landen te helpen beter om te gaan met de schade die al door klimaatverandering is veroorzaakt, zoals droogte of overstromingen. Hij riep de Golfstaten en China op om deel te nemen. “Landen waarvan de welvaart de afgelopen dertig jaar enorm is gegroeid en die nu verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de mondiale uitstoot, dragen ook verantwoordelijkheid”, voegde hij eraan toe, zonder deze landen bij naam te noemen.

READ  Live-tape in Afghanistan: Laschet belooft Afghanen te hosten

Schulz startte vrijdag in Dubai de Climate Club met Chili. De huidige 36 leden willen onder meer proberen de inspanningen op het gebied van klimaatbescherming vergelijkbaar te maken om handelsconflicten te voorkomen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *