RWE spant niet langer een rechtszaak aan op basis van het Energiehandvestverdrag

RWE spant niet langer een rechtszaak aan op basis van het Energiehandvestverdrag

3 november 2023 – Dit werd pas deze week bekend in een brief van waarnemend minister van Energie Rob Jetten. Op 16 oktober heeft het Duitse energiebedrijf RWE zijn rechtszaak tegen Nederland bij een speciaal internationaal arbitragehof ingetrokken. RWE spande in 2021 een rechtszaak aan tegen de voortijdige uitfasering van steenkool in Nederland in 2030. Het ging om schadevergoeding variërend van 1,4 tot ruim 2 miljard euro, die het energiebedrijf eiste voor de politiek bepaalde vervroegde sluiting van zijn twee kolencentrales. -gestookte capaciteiten. Planten van Nederland – Eemshaven en Amer.

De rechtszaak is gebaseerd op het Energiehandvestverdrag. Ze zijn een overblijfsel uit een tijd waarin voormalige Oostbloklanden interessant werden voor investeerders uit het Westen. Het contract werd oorspronkelijk gesloten om investeringen van westerse bedrijven in voormalige Oostbloklanden aan te moedigen en veilig te stellen. Investeerders hebben de mogelijkheid om staten voor speciaal opgerichte arbitragetribunalen aan te klagen als zij worden onteigend. Onteigening vindt feitelijk plaats wanneer de staat nieuwe regels vaststelt die de investeringsvoorwaarden verslechteren.

Een paar maanden na de rechtszaak van RWE oordeelde het Europese Hof van Justitie echter dat het Energiehandvestverdrag onverenigbaar was met het EU-recht. Bedrijven uit EU-lidstaten mogen lidstaten daarom niet voor een schadevergoeding aanklagen bij een speciaal arbitragehof. Geschillen tussen lidstaten en hun inwoners – en dus ook bedrijven – zijn uitsluitend een zaak voor de nationale rechtbanken en het Europese Hof van Justitie. Ook het Federale Hof van Justitie (BHG) heeft in de procedure van afgelopen zomer de niet-ontvankelijkheid van particuliere arbitrageprocedures bevestigd. Naast RWE heeft ook het Duitse energiebedrijf Uniper een rechtszaak aangespannen tegen Nederland tot schadevergoeding. Maar nadat de Duitse staat het bedrijf in de zomer van 2022 van een faillissement had gered, trok Uniper de rechtszaak in.

READ  Alle data, deelnemers en locaties

“Pure schadebeperking”

Nu heeft RWE deze stap ook zelfstandig gezet. De arbitrageprocedure zelf is een jaar opgeschort in afwachting van de uitspraak van BGH. Op verzoek van Energie toekomst Een woordvoerder van RWE heeft nu duidelijk gemaakt dat zij in het licht van de beslissingen van BGH geen andere optie zagen dan de lopende arbitrageprocedure te beëindigen. Het energiebedrijf erkent het besluit van BGH.

Kathrin Heinberger, lid van de Groene Bondsdag, vertelde de krant over dit proces Energie toekomst‘Het besluit van RWE is logisch en goed. Maar dit is geen reden om opeens klimaatgeweten te zien bij het fossielebrandstofbedrijf, het is puur schadebeperking.’ ECT voor arbitragehoven is onaanvaardbaar, en RWE heeft er niet veel meer aan RWE realiseert zich dat het tijdperk van fossielen in ieder geval ten einde loopt en ze proberen nu hun verliezen te minimaliseren.

Er zijn meer rechtszaken mogelijk

Heenberger, parlementslid voor RWE’s thuisprovincie Rijnland, voert er al jaren campagne voor dat Duitsland zich terugtrekt uit het energiehandvestverdrag. In december zullen Duitsland en andere EU-landen hun exit voltooien. Duitsland kan echter nog steeds worden aangeklaagd voor eerdere investeringen door bedrijven. Pas vorige maand werden meer rechtszaken tegen Duitsland aangekondigd op basis van het Energiehandvestverdrag. Dit is het geval bij de Britse raffinaderij-exploitant Klish, die bij een speciaal arbitragehof een rechtszaak heeft aangespannen tegen het opleggen van tijdelijke belastingen op meevallerswinsten tijdens de energiecrisis.

Het tweede bedrijf is het Zwitserse energiebedrijf Azienda Elettrica Ticinese (AET), dat volgens informatie van de organisatie Power Shift de Bondsrepubliek aanklaagt wegens de uitfasering van steenkool in Duitsland. AET heeft een belang van 15% in de steenkoolcentrale Trianel in Lunen, Noordrijn-Westfalen, die naar verwachting in 2032 zal sluiten. Trianel heeft geen enkele vergoeding ontvangen voor borstvoeding als onderdeel van de biedwedstrijd. Volgens Power Shift moeten we samenwerken met andere landen om manieren te vinden om arbitrageclaims op gevoelige terreinen zoals de energietransitie in wezen uit te sluiten.

READ  Na de WK-campagne in Qatar: Nederland zege voor 5000 fans - de scheidsrechter fluit

Handels- en investeringsbeleidsdeskundige Fabian Flois vervolgde: “Wanneer democratische besluitvormingsprocessen en openbare rechtbanken worden omzeild, moeten staten voor zichzelf zorgen. In het regeerakkoord beloofde het stoplicht de arbitrageclaims aanzienlijk te beperken. Na de belangrijke terugtrekking van Duitsland uit de energiesector Handvestverdrag. Het moet nu zijn inspanningen opvoeren. Het is duidelijk dat het Duitse energiebedrijf RWE nog niet helemaal heeft afgezien van het ontvangen van compensatie voor de uitfasering van steenkool in Nederland. Er loopt nog een beroep bij de rechtbank in Den Haag. Den Haag nadat de rechtbank een jaar geleden oordeelde dat RWE daar geen recht op had. In de beroepsprocedure blijft RWE investeringsbescherming aanhalen op grond van het Energiehandvestverdrag. Manuel Grissard

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *