Oudere Europeanen Groenen – België Info

door Sibylle Schavoir

Europees Groen Netwerk voor Ouderen (ENGS)

Het European Green Network for Older Persons (ENGS) werd in 2005 in Brussel opgericht. Het initiatief kwam van Belgische senioren, maar de stichtende leden zijn afkomstig van acht partijen in zeven landen: België, Engeland, Wales, Finland, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk en Duitsland. Jaar na jaar krijgen oudere groenprofessionals nieuwe leden uit de Europese Unie. Het aantal ouderen in Europa neemt toe en ze zijn actiever dan ooit.

Netwerkleden willen daarom met hun expertise een positieve bijdrage leveren aan het oplossen van problemen op het gebied van mobiliteit, zorg, sociale zekerheid, pensioenen en pensioenen. De Covid-crisis heeft landen geconfronteerd met de gevolgen van tekorten aan verpleging in de ouderenzorg. Veel ouderen hebben zo zwaar geleden onder Covid-omstandigheden, ze zijn al maanden alleen, velen hebben alleen moeten sterven zonder hun dierbaren ooit weer te kunnen zien.

Of ze nu in de Europese Unie zijn geboren of een immigrantenachtergrond hebben, deze ouderen hebben bijgedragen aan de opbouw van Europa zoals we dat nu kennen. ENGS is van mening dat ze een beter pensioen verdienen dan velen die tijdens de pandemie hebben meegemaakt. Hoe kan worden voorkomen dat dergelijke situaties zich opnieuw voordoen? De volgende golf of de volgende pandemie komt eraan, daar moet je op voorbereid zijn.

ambulante zorg

In België en Nederland beslissen de autoriteiten over de toegang tot professionele thuiszorg op basis van een reeks criteria of ‘punten’, in plaats van te worden gevraagd door degenen die zorg en hulp nodig hebben. Verreweg het grootste percentage van de zorg wordt verleend door familieleden. Dit beleid is gebaseerd op het concept van het traditionele gezinszorgwerk. Tegenwoordig hebben echter alle kinderen meestal een voltijdbaan en wonen ze vaak niet op dezelfde plek bij hun ouders. Doen ze dat wel, dan zijn het vaak vrouwen die thuiszorg krijgen, wat vaak leidt tot hiaten in hun cv (lager pensioen). Over het algemeen is er weinig erkenning en steun voor de familieleden voor wie ze zorgen.

READ  Verwerving van drie logistieke panden in Nederland

Toegang tot professionele zorg

Ook in België en Nederland bepaalt het openbaar bestuur wanneer en hoe vaak mensen professionele zorg in residentie krijgen. Het meet op basis van de beoordeling de zorgbehoefte en bepaalt uiteindelijk of u al dan niet recht heeft op wonen in een verpleeghuis. Over het algemeen is er een tekort aan verpleging in Europa, zeer weinig goed opgeleide verpleegkundigen die veel werk moeten verzetten en zeer slecht betaald worden.

Duurzame ouderenzorg

Het netwerk eist respect voor ouderen en hun recht op een menswaardig leven. De Europese Groene Wijzen hebben als doel ervaringen te delen om de opkomst van nieuwe groene ouderenorganisaties te bevorderen. De gezamenlijke bijeenkomsten bieden de mogelijkheid om inzicht te krijgen in de regiospecifieke problematiek en hoe daarmee om te gaan. Op de lange termijn moeten er gemeenschappelijke rechten en plichten komen voor de ouderen in Europa. De Groene Senioren zijn ervan overtuigd: het is tijd voor actie.

bron: Ings/Europees netwerk voor oudere groenen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *