Nederland: Ontdekkingsreizigers: Vorming van een rechtse regering met Wilders is mogelijk

Nederland: Ontdekkingsreizigers: Vorming van een rechtse regering met Wilders is mogelijk

Bijna drie weken nadat de rechts-populist de verkiezingen won Geert Wilders In Nederland lijkt de vorming van een regering onder zijn leiding weer wat dichterbij. Oud-minister Ronald Plasterk, die de leiding had over de opgraving, zei 's avonds dat er een alliantie zou kunnen ontstaan ​​tussen Wilders' Partij voor de Vrijheid (PVV) en drie partijen uit het burgerrechtse spectrum.

Volgens het ANP vindt hij ook dat het zo moet gebeuren, aldus de sociaaldemocraat. “Je moet het land regeren.” Maar het vormen van een regering zal onder de huidige omstandigheden ‘geen kinderspel zijn’. Plastrk wees op de fundamentele zorgen van de centrumrechtse partij Nieuw Sociaal Contract (NSC) over een aantal ideeën op het partijplatform van Wilders.

Rechtser dan ooit

De Vrijheidspartij kwam naar voren als de sterkste kracht bij de verkiezingen van 22 november en won 37 zetels van de 150 zetels in het parlement. Volgens zijn eigen verklaringen wil Wilders regeren met de rechts-liberale Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) van aftredend premier Mark Rutte, maar ook met de Nationale Veiligheidsraad en de kleinere rechts-populistische boerenbeweging BBB. . Dit wordt de meest rechtse regering in de geschiedenis van het land.

In zijn rapport aan het parlement beveelt de navigator aan dat potentiële partners vóór coalitieonderhandelingen nagaan of zij op bindende wijze kunnen overeenkomen zich aan de beginselen van de rechtsstaat te houden. Vervolgens moeten ze overwegen in hoeverre hun standpunten over kwesties als immigratie, sociale zekerheid, overheidsfinanciën, binnenlandse veiligheid en milieubescherming met elkaar in overeenstemming kunnen worden gebracht.

READ  Compensatie voor hogere energie- en arbeidskosten is een absolute noodzaak

Volgens de NOS is de VVD slechts tot nu toe bereid een minderheidsregering bestaande uit de PVV, de Nationale Veiligheidsraad en de BBB onder leiding van Wilders te tolereren, zonder zijn ministers erbij te betrekken. De NSC-partij is waarschijnlijk klaar voor een dergelijke constructie. Volgens Plasterk kan verdere verkenning twee maanden duren. Begin februari moet duidelijk worden of de vier partijen klaar zijn om over de inhoud van de coalitie te onderhandelen.

© dpa-infocom, dpa:231211-99-260194/2

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *