Europa: Komt Geert Wilders aan de macht in Nederland?

Europa: Komt Geert Wilders aan de macht in Nederland?

Vorige week vond er in Nederland een politieke aardbeving plaats, en die was verbazingwekkend en onverwacht. Heeft een slechte reputatie Anti-islam-Nationaal populistisch Geert Wilders Hij won de verkiezingen met een ruime marge dankzij zijn deels anti-wetscampagneplatform (23,4 procent). Maar de vraag is of andere partijen met hem willen samenwerken en of hij daadwerkelijk de nieuwe premier van Nederland wordt en daarmee de opvolger van de al lang zittende regeringsleider. Mark Ruti Misschien.

In eerste instantie leek het erop dat Nederland de uitzondering zou zijn op het grote toernooi Anti-establishment-De revolutie die er momenteel aan werkt om de westerse democratieën te fragmenteren en te polariseren. De spanningen rond nieuwe sociale ongelijkheden en verdeeldheid komen vrijwel overal tot uiting in de vorm van extreemrechts of nationalistisch populisme. In veel Europese landen bestaat het zogenaamde Zijledematen Hij heeft het machtscentrum al bereikt: zoals premier Giorgia Meloni in Italië of de Zweedse Democraten, van wie de Zweedse regering afhankelijk is. De hoge opiniepeilingen van de AfD en de goede prestaties bij de Duitse regionale verkiezingen tonen ook de opkomst van rechts-populisme aan. In Frankrijk vragen mensen zich af: hoe ver is het? Marine Le Pen Nog ver verwijderd van het presidentschap? Eindelijk tekenen zich de contouren af ​​van een mogelijk tweede presidentschap voor Donald Trump Amerikaanse horizon.

Nederland lijkt de uitzondering op deze internationale trend. Maar politiek wantrouwen en sociale angst, vooral in de periferie en onder de lager opgeleiden, vonden hier een stem via het politieke centrum in twee nieuwe partijen, de New Social Contract Party en de Farmer Citizens Movement. Beide partijen hebben christen-democratische wortels en komen uit regio’s die ver verwijderd zijn van de politiek Den Haag is verwijderd. De BBB werd de grootste partij na het winnen van een aardverschuiving bij de regionale verkiezingen in maart, nadat boeren tegen de harde maatregel hadden gestemd Anti-stikstof-Klimaatbeleid protesteerde.

READ  Zandduinbranden Nederlandse kust zorgen voor evacuaties

Als uit het niets werd in augustus de Nationale Veiligheidsraad opgericht door een christen-democratisch parlementslid Peter Umtzigt werd opgericht. Umtsigt kreeg ruzie met vertrekkend premier Rutte, waardoor verschillende overheidsschandalen aan de oppervlakte kwamen, zoals het corruptieschandaal. Schandaal rond kinderbijslagDat betekende een daverende klap in het gezicht van veel burgers. Omtzgt, “Robin Hood“De achterblijvers, de onbekenden, de slachtoffers van mislukt overheidsbeleid, zijn erg populair geworden. Lange tijd stond zijn partij bovenaan de opiniepeilingen. Dat was te verwachten.”Anti roti“opvolger Mark Ruti Hij zou zich kandidaat kunnen stellen voor het premierschap.

Doorslaggevend was uiteindelijk het overtuigende optreden van de ervaren tv-debater Wilder.

Maar zoiets gebeurde niet. In plaats daarvan vond er op de verkiezingsavond een heel andere reeks gebeurtenissen plaats. De Umtsigt-partij werd niet de sterkste kracht in het Huis van Afgevaardigden (hoewel ze dat wel werd). 20 zitplaatsen En 12,8 procent Hij behaalde een geweldig resultaat, maar hij was een verrassende winnaar Geert Wilders. De man die… 20 jaar Hij is lid van de Tweede Kamer en heeft vanwege fatwa's uit de moslimwereld tegen hem meer beveiligers dan het Nederlandse koningshuis.

Deze omstreden politicus versloeg (ook in Nederland) onder meer Frans Timmermans, het hoofd van de commissie. rood en groen Een combinatie van de Sociaal-Democratische Actiepartij (PvdA) en GroenLinks (GL). Dit komt deels doordat veel progressieve kiezers strategisch gingen stemmen toen uit de laatste opiniepeilingen duidelijk werd dat Wilders, en niet Umtsigt, de leider was. Anti-establishmentDe stemmen in Nederland zullen dat zijn.

Een van de redenen voor de nederlaag van Umtzigt was zijn onstabiele houding, zijn gebrek aan verlangen naar macht en zijn onwil om het ambt van premier te bekleden. Doorslaggevend waren echter de overtuigende prestaties van de ervaren Wilder in televisiedebatten, waarin hij herhaaldelijk werd verslagen. Zoals Trump De slogan werd herhaald: ‘Zet Nederlanders terug op nummer 1.’

READ  Pie Medical Imaging kondigt de release aan van haar nieuwste softwaretechnologie voor echocardiografie, CAAS Qardia 2.0

Dit had te maken met het belangrijkste onderwerp van de verkiezingscampagne: immigratie. Nederland heeft de afgelopen jaren een onevenredig groot aantal migranten verwelkomd, of het nu gaat om asielzoekers, arbeidsmigranten, internationale studenten of Oekraïense vluchtelingen. Er is een consensus ontstaan, vooral aan de rechterkant, dat immigratie een enorme druk heeft uitgeoefend op de openbare diensten. Meer specifiek de dreigende en verergerende huizencrisis. In de grote steden is het lastig om betaalbare appartementen te vinden en erkende asielzoekers krijgen voorrang bij huisvesting. Dit is één van de redenen voor de Anti-establishment-De stemming in Nederland.

Het is moeilijk om betaalbare appartementen in de grote steden te vinden.

Maar ook overheidsschandalen onder Rutte speelden een rol. Er heerst een sterk gevoel van politiek wantrouwen en onbehagen onder grote delen van de bevolking, dat nog versterkt wordt onder mensen met een laag opleidingsniveau en lange afstanden. Den Haag Amsterdam ligt duidelijker. Er wordt zelfs gesproken over een ‘gediplomeerde democratie’ voor academische stadsbewoners die een liberaal waardensysteem hebben en een liberale houding ten opzichte van zakendoen en cultuur.

De anti-establishmentrevolutie kan ook worden gezien als een conservatieve sociale correctie op deze ontwikkeling. De belangrijkste vraag in Nederland is nu wat het betekent dat deze correctie niet tot uitdrukking komt via het politieke centrum, maar via de extreem nationalistische, populistische partij van Wilders.

Verrassend genoeg toonde hij zich in zijn verkiezingscampagne gematigd en verantwoordelijk toen hij aankondigde dat hij geen overhaaste maatregelen zou nemen en vooral zijn beloften zou nakomen. Anti-islam-De politiek zal worden uitgesteld. Er wordt nu ook over gesproken Gert “Milders“, zegt de vriendelijke Wilders. Het blijft echter de vraag over de geloofwaardigheid van deze zelfmatiging. Omdat grote delen van zijn programma niet geschikt zijn voor de overheid. Een deel ervan is in strijd met de godsdienstvrijheid en de rechtsstaat, zoals zijn plannen om de Koran, islamitische scholen en moskeeën, en de hoofdbedekking in overheidsgebouwen. Wilders stelt dat de islam geen religie is, maar een ‘verachtelijke ideologie’.

READ  Prins Harry: Komt zijn familie naar Nederland?

Het is duidelijk dat islamitische organisaties in Nederland zich grote zorgen maken over deze kwestie. Wordt de soep echt niet te heet gegeten? Werkt coalitiepolitiek in Nederland (je hebt minimaal drie partijen nodig om een ​​regering te vormen)? Geert Wilders Temmen? Of komt er echt agressie naar Nederland? Islam-haters Aan de macht?

Het is nog steeds niet helemaal duidelijk hoe de regering zal worden gevormd. In Nederland duurt het coalitievormingsproces enkele maanden, en vaak meer dan een jaar. Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD), de conservatieve liberale partij Mark RutiZe maakte al twee dagen na de verkiezingen bekend dat ze niet in de regering van Wilders wilde zitten, maar in een nieuwe regering Midden rechts-De overheid zal steunen of tolereren. De partijoverschrijdende bemiddelaar die door Wilders is aangesteld om een ​​coalitieregering te vormen, is er al ontslag nemen.

Al met al valt het nog te bezien of het de schok van Trump in de Nederlandse politiek was, of zijn onverwacht grote overwinning Anti-establishment– En Anti-islam-Hetzer Wilders, zal er echt toe leiden dat hij de nieuwe premier van Nederland wordt. Ik zou er nu niet op wedden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *