Nederland: Johan Remix wil boeren een plezier doen – Politiek

In Nederland is woensdag een nieuwe poging gedaan om een ​​oplossing te vinden voor het conflict tussen de overheid en boeren, waar het land al jaren niet uit komt. Na maandenlange gesprekken met alle partijen presenteerde bemiddelaar Johan Remix een plan hoe boeren kunnen bijdragen aan het terugdringen van de stikstofuitstoot, die ver boven de grenswaarden ligt. De alom gerespecteerde oude politicus houdt vast aan de centrale doelen van de overheid, maar past zich bij boeren aan op individuele kwesties. Het conflict, waarbij het levensonderhoud van veel boeren in gevaar komt, gaat gepaard met regelmatige, soms gewelddadige protesten, en zet politiek en samenleving op het spel.

Op waarschijnlijk het meest controversiële punt bood Remkes geen compromis. Het moet in 2030 bereikt zijn Stikstofemissies uit de landbouw Met de helft, zei hij. Hier wordt vooral ammoniak bedoeld, dat in de bodem terechtkomt en leidt tot overmatige bemesting en andere schadelijke effecten. Het streefjaar 2030 is het regeerakkoord tussen de vier regerende centristische partijen. Vertegenwoordigers van boeren geloven niet dat dit kan. Ze hebben minimaal vijf extra jaren nodig. Velen betwijfelen ook dat de maatregelen absoluut noodzakelijk zijn en beschouwen zichzelf als zondebokken voor politiek wangedrag.

De intensieve veehouderij in Nederland is verantwoordelijk voor ongeveer 70 procent van de door de mens veroorzaakte stikstofopname. Nederland heeft een veel hogere veestapel per vierkante kilometer dan in Duitsland, vooral in de buurt van natuurgebieden.

Tot een derde van de boerderijen staat mogelijk op instorten

Volgens berekeningen van de overheid kan de reductiedoelstelling het einde betekenen van maximaal een derde van de landbouwbedrijven. Zoveel mogelijk moeten worden overgehaald om vrijwillig hun veestapel te verminderen of af te zien van het betalen van geld. Tegelijkertijd worden boeren aangemoedigd om de ammoniakproductie te verminderen door innovaties in staltechnologie en veranderingen in voer.

READ  Een valse start voor Nederland bij de WK-kwalificatiewedstrijden

Remix zei dat de focus moet liggen op maatregelen die de stikstoftoevoer zo snel mogelijk verminderen. Hiervoor moeten binnen een jaar 500 tot 600 “grootste vervuilers” uit de landbouw worden ingekocht. Omdat ze zich in de directe omgeving van beschermde gebieden bevinden, heeft dit een aanzienlijke impact, maar slechts ongeveer één procent van de bedrijven wordt getroffen.

In juni sloten Nederlandse boeren de Riesen Highway af uit protest tegen de stikstofbehoefte.

(Foto: VINCENT JANNINK / AFP)

Als het niet anders kon, moesten de telers het opgeven. Over het algemeen beveelt hij meer flexibiliteit van de overheid aan: als de provincie echt op de goede weg is, kan ze soepeler omgaan met de drempelwaarden van individuele bedrijven. Remix verwierp de oproepen om het aantal runderen te halveren door linkse liberale politici en groenen.

Remix zei dat de bijzonder controversiële “stikstofkaart” van de overheid moet worden geschrapt. De verantwoordelijke minister kreeg de kaart in juni Gedetailleerde doelstellingen voor alle provincies, waarvoor in sommige gebieden stikstofreducties tot 90 procent nodig waren Het was. Daarna intensiveerden de boeren hun protesten. Ze vermengen zich met wijdverbreide onvrede in het land met de regering in het algemeen en premier Mark Rutte in het bijzonder, die door veel burgers wordt beschuldigd van oneerlijkheid en andere karaktergebreken. Als teken van ongenoegen hangt in veel landelijke gebieden de Nederlandse vlag ondersteboven. Populistische politici voedden protesten om centristische partijen in diskrediet te brengen.

De overheid staat voor een dilemma: ze moet doen wat veel burgers niet leuk vinden

De overheid zit in de problemen. Ze wordt gedwongen te handelen op grond van de uitspraak van het Hooggerechtshof en Europese wetten, maar hierdoor wordt ze niet populair bij een groter deel van de bevolking. Als u niets doet, kan dat de woningbouw stilleggen en leiden tot verdere juridische dwangmaatregelen. In 2020 is de maximumsnelheid op snelwegen als noodmaatregel verlaagd van 130 naar 100 kilometer per uur. Drastische maatregelen in de landbouw zijn volgens deskundigen onvermijdelijk.

Boeren hadden Remix aanvankelijk als medium afgewezen omdat hij als hoofd van een groep experts twee jaar geleden opriep tot relatief harde bezuinigingen. Na lange onderhandelingen gingen veel verenigingen nu in zee met ervaren liberalen. De Moderate Farmers Association heeft woensdag een voorzichtig positieve uitspraak gedaan over het plan van Rymke. Goede benaderingen zijn te zien, de duivel zit in de details. Volgens Greenpeace gaat de remix niet ver genoeg. Het enige dat moet worden geprezen, is dat het zich heeft gecommitteerd aan het streefjaar 2030.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *