Nederland is gastheer van de NAVO-top 2025

Nederland is gastheer van de NAVO-top 2025

Vrijwaring
Markten binnen Media GmbH
Wilhelm Lochner Platz 12
04107 Leipzig

(hierna “MIM” genoemd)

1. Algemeen

De informatie op het portaal BörsenNEWS.de en de gelinkte websites is alleen bedoeld voor personen die een vaste woon-/vestigingsplaats in de Bondsrepubliek Duitsland hebben. Het is niet bedoeld voor ontvangers in andere rechtsgebieden, met name voor burgers van de Verenigde Staten of burgers van Groot-Brittannië of Canada.

De informatie mag niet, direct of indirect, worden overgedragen aan, gebracht naar of verspreid naar de Verenigde Staten of Canada of naar een inwoner van de Verenigde Staten of Canada. Het is alleen bedoeld voor distributie in het Verenigd Koninkrijk aan gekwalificeerde personen of vrijgestelde personen in de zin van de Financial Services Act 1986 of enige order die op grond daarvan is gegeven, of aan personen die vallen onder sectie 11(3) van de Financial Services Act 1986 (Investment Declarations – Vrijstellingen) of 1996 in De momenteel geldige versie.

2. Informatie op BörsenNEWS.de

De verklaringen, meldingen en andere informatie op het portaal BörsenNEWS.de zijn uitsluitend voor informatieve doeleinden. Alle informatie en gegevens zijn afkomstig van bronnen die op het moment van schrijven van dit rapport als betrouwbaar worden beschouwd. Noch expliciete noch impliciete toezegging of garantie wordt aangenomen met betrekking tot het onderwerp van de verstrekte informatie, de juistheid, geschiktheid en volledigheid ervan, evenals financiële verliezen. Aan het verwerven van effecten zijn risico’s verbonden die kunnen leiden tot een volledig verlies van het belegde vermogen. De op BörsenNEWS.de gepubliceerde informatie is geen vervanging van deskundig beleggingsadvies op maat van individuele behoeften. Relevante informatie – bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, effecten en prospectussen voor genoemde financiële producten – kan bij uitgevende instellingen worden opgevraagd. Aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit acties ondernomen op basis van informatie op deze pagina of een van de volgende pagina’s is uitgesloten.

De prijsinformatie op BörsenNEWS.de wordt weergegeven met een andere vertraging volgens de voorschriften van de geselecteerde beurs. Alle cursusinformatie is onder voorbehoud en claims tegen de uitgever of auteursrechthebbende zijn uitgesloten. De gegevensprovider Dow Jones verwijst ook naar zijn eigen “Algemene voorwaarden” op de volgende pagina: Dow Jones Indices Terms of Use.

READ  Nederland weigert roebelbetalingen, blijft gas krijgen - EURACTIV.com

MIM biedt auteurs – zoals redacteuren, gastcommentatoren, bureaus en bedrijven – de mogelijkheid om commentaren, analyses, nieuws en bedrijfsaankondigingen op BörsenNEWS.de te plaatsen. MIM aanvaardt geen verantwoordelijkheid of garantie voor deze inhoud. Dit geldt met name voor onvolledige of onjuist weergegeven rapporten, onjuiste prijsinformatie en redactionele fouten. Aansprakelijkheidsclaims voor materiële of immateriële schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van geplaatste informatie of door het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie zijn in principe uitgesloten.

Zowel artikelen als geuite meningen zijn alleen voor informatieve doeleinden. Ze vormen geen aanbeveling om financiële instrumenten te kopen of te verkopen, noch mogen ze worden opgevat als een bevestiging van eventuele prijsontwikkelingen. Informatie en simulaties over de historische prestaties en projecties van toekomstige prestaties van financiële producten/financiële indicatoren zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties. Door hun aard houden toekomstgerichte verklaringen risico’s en onzekerheden in. Diverse bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere factoren kunnen betekenen dat de werkelijke toekomstige resultaten, financiële toestand, ontwikkeling of prestaties van het bedrijf wezenlijk verschillen van gepubliceerde schattingen. MIM aanvaardt geen verplichting om dergelijke toekomstgerichte verklaringen bij te werken en aan te passen aan toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen.

MIM heeft geen enkele invloed op de geplaatste inhoud en heeft geen kennis van de inhoud en het onderwerp van bijdragen voorafgaand aan hun publicatie. Op naam getagde bijdragen worden onafhankelijk gepubliceerd door auteurs zoals gastcommentatoren, persbureaus en bedrijven. Hierdoor kan de inhoud van bijdragen niet worden bepaald door de investeringsbelangen van MIM en/of haar medewerkers of organen. Gastcommentatoren, persbureaus en bedrijven maken geen deel uit van het MIM-redactieteam. Uw meningen weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de meningen en opvattingen van MIM en haar medewerkers.

READ  Gezien groeiambities breidt Growers United de regio 'Fruchtportal' uit

Nieuws van dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH is op BörsenNEWS.de gemarkeerd met de identificatie “dpa-AFX”. De volgende copyright- en aansprakelijkheidsverklaringen zijn van toepassing: “Copyright dpa-AFX. Alle rechten voorbehouden. Geen verdere publicatie, herpublicatie of permanente opslag is toegestaan ​​zonder de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van dpa-AFX. Voor nieuws met de aanduiding “dpa-AFX” geldt de volgende aanvullende disclaimer: Alle rapporten van het financiële persbureau dpa-AFX zijn met perszorg samengesteld. Bij het genereren van rapportages wordt regelmatig het Six Eyes-principe (Create, Verify en Further Approve) toegepast. Elke dpa-AFX-editor ondertekent een interne gedragscode, die specifieke dpa-AFX-voorschriften bevat voor het handhaven van journalistieke onafhankelijkheid en naleving die dpa-AFX individueel kan verifiëren via een externe audit. Rapporten van beleggingsaanbevelingen / financiële analyses van derden zijn slechts samenvattingen of gereproduceerd in uittreksels. De rapporten vormen echter geen beleggingsadvies of beleggingsaanbeveling, noch een aanbod of uitnodiging om bepaalde financiële transacties aan te gaan, noch zijn ze een vervanging voor individueel belegger- en beleggingsadvies. Daarom is elke aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook (in het bijzonder financieel verlies) die kan optreden bij het gebruik van de rapporten voor uw beleggingsbeslissing uitgesloten. dpa-AFX heeft geen invloed op de inhoud van de financiële analyse/beleggingsaanbevelingen zelf; Het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de installatie is hiervoor als enige verantwoordelijk. Informatie over eventuele actuele belangen of belangenconflicten met betrekking tot financiële instrumenten waarnaar rapporten van dpa-AFX verwijzen, wordt bekendgemaakt op de volgende website: http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_obligation.html.

3. Auteursrecht

De architectuur, structuur, vormgeving en technische inhoud van BörsenNEWS.de zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen op geen enkele manier worden gebruikt of gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming – ook niet gedeeltelijk. MIM streeft ernaar het auteursrecht op de gebruikte afbeeldingen, grafische afbeeldingen, audio- en videosequenties en tekst in acht te nemen. Alle handelsmerken en handelsmerken die door MIM op de Website worden genoemd en zonder beperking door derden kunnen worden beschermd, zijn onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de respectieve geregistreerde eigenaar.

READ  Groot zwemmeer van Nederland

De gepubliceerde commentaren, analyses, nieuws en bedrijfsmededelingen zijn uitsluitend bedoeld voor lezers van www.BörsenNEWS.de en abonnees op de bijbehorende e-maildistributielijst. Het copyright van de afzonderlijke artikelen behoort toe aan de betreffende auteur. Gehele of gedeeltelijke herdruk en/of commerciële distributie is niet toegestaan ​​en vereist toestemming van de betreffende auteur. Opname in commerciële databanken is alleen toegestaan ​​met uitdrukkelijke toestemming van de redactie.

4. Verantwoordelijkheidskoppeling

In het geval van directe of indirecte verwijzingen naar externe websites (“hyperlinks”), die buiten de verantwoordelijkheid van MIM vallen, zal aansprakelijkheid alleen in het spel komen als MIM kennis had van de inhoud en het technisch mogelijk en redelijk was om het gebruik te voorkomen van illegale inhoud.

MIM heeft geen enkele invloed op de huidige en toekomstige vormgeving en inhoud van gelinkte/gelinkte pagina’s en distantieert zich uitdrukkelijk van alle inhoud op alle gelinkte/gelinkte pagina’s die na het maken van de link zijn gewijzigd. Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van deze informatie, is alleen de aanbieder van de pagina waarnaar wordt verwezen verantwoordelijk, en niet degene die alleen via links naar de betreffende publicatie verwijst .

5. Gebruiksvoorwaarden

Wij verwijzen uitdrukkelijk naar de gedetailleerde algemene gebruiksvoorwaarden van Markets Inside Media GmbH: Algemene gebruiksvoorwaarden.

6. Privacy

Wij verwijzen uitdrukkelijk naar de gedetailleerde gegevensbeschermingsverklaring van Markets Inside Media GmbH: gegevensbeschermingsverklaring.

7. AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Deze disclaimer maakt deel uit van de website van waaruit naar deze pagina wordt verwezen. Als afzonderlijke delen of afzonderlijke versies van deze tekst niet volledig of niet volledig overeenkomen met de toepasselijke wettelijke situatie, blijven de overige delen van het document onaangetast door hun inhoud en geldigheid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *