Nederland en Landbouw: Varkenshouders krijgen te maken met onbetaalde boetes

Nederland en Landbouw: Varkenshouders krijgen te maken met onbetaalde boetes

Zo’n 3.000 boeren in Nederland hadden onder de oude stikstofregels geen omgevingsvergunning nodig voor een nieuwe stal. In 2019 is echter besloten om de relevante eisen niet als basis voor goedkeuring te gebruiken. Operaties zijn nu illegaal.

In een “vuurbrief” aan minister van Stikstof Christian van der Waal en minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harpers heeft de Nederlandse Boerenbond (LTO) nu gewaarschuwd dat het huidige stikstofbeleid het vertrouwen in de rechtsstaat bedreigt. Er is getracht de zogenaamde “Programma Aanpak Stikstof (PAS)”-detectoren te legaliseren.

Volgens de LTO worden inmiddels veel familiebedrijven bedreigd met onbetaalde boetes. In de Provincie Overijssel staat de eerste LTO op het punt te worden opgelegd. Een maand geleden heeft het kabinet in Den Haag toegezegd de stikstofemissies die verloren gaan door overheidsaankopen van bedrijven te gebruiken om PAS-detectoren te “legaliseren”.

Aan de andere kant stellen de Overijsselse autoriteiten en de Nederlandse regering dat de EU-staatssteunregels een dergelijke aanpak niet toestaan.

Verkoop stikstofemissierechten aan PAS-collega’s

De boerenvereniging LTO Noord had het stadsdeelbestuur Overijssel al gevraagd om het probleem van de ‘externe balans’ op te lossen. In dit kader konden boeren die bereid waren op te geven hun rechten op stikstofemissies verkopen aan hun collega-PAS.

In de provincie Gelderland wordt dit al toegepast. Daarbij wordt 30% van de betrokken hoeveelheid stikstof ontvet, terwijl de overige 70% wordt gebruikt om de PAS-detectoren te legitimeren. In Overijssel protesteerden enkele honderden boeren vorige week voor het gemeentehuis in Zwolle tegen de opgelegde boetes. Overijssel is tot nu toe de enige provincie die deze bedrijven zwaar heeft gestraft na een vergelijkbare rechterlijke uitspraak.

READ  Nederland schort vaccinaties met het Astrazeneca-vaccin op

onteigening van boeren in Nederland

Naast dit probleem wil de Nederlandse overheid, zoals bekend, enkele veehouderijbedrijven blijven sluiten waar de bodem sterk verontreinigd is met nitraat. Er wordt gezegd dat boerderijen grenzend aan natuurgebieden een bod zullen uitbrengen. Als ze de nitraatverontreiniging niet accepteren of verminderen, kan gedwongen confiscatie niet worden uitgesloten.

Deze harde aanpak is gebaseerd op de uitspraak dat Nederland in 2030 de nitraatuitstoot moet halveren. Dit kan het einde betekenen van 30% van de veehouderijbedrijven. In een regeringsverklaring staat dat er vanuit milieu-, economisch en sociaal oogpunt niets anders op zit dan op korte termijn een forse reductie van stikstof te realiseren. Dit stelt de staat en de samenleving voor een grote en complexe opgave.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *