Nederland en Duitsland: sluitende rijen van duurzame mobiliteit

Nederland en Duitsland zijn een nieuwe vorm van samenwerking gestart op het gebied van duurzame mobiliteit. De eerste onderwerpen waarmee partners willen samenwerken, zijn het koolstofarm maken van HCV en het slim opladen van elektrische voertuigen.

Met name organisaties, clusterverenigingen, nationale en regionale initiatieven, bedrijven en onderzoeksinstellingen in beide landen moeten relevante kwesties identificeren en samen antwoorden geven. Deze samenwerking werd aan Duitse zijde gelanceerd en ondersteund door het Bondsministerie van Transport en het Nationaal Platform voor de Toekomst van Mobiliteit (NPM), van Nederlandse zijde door de verschillende ministeries samen met groepen en bedrijven in de Nederlandse mobiliteitssector.

Volgens een verbinding van het NPM moet de alliantie in de eerste plaats de uitwisseling van informatie en ervaringen, communicatie tussen wetenschappelijke en zakelijke actoren en samenwerking bij grensoverschrijdende mobiliteitsoplossingen omvatten. Beide landen zetten zich in voor het opbouwen en versterken van publiek-private partnerschappen tussen de twee landen op het gebied van mobiliteit. Buurlanden maakten deze week officieel de coördinatie van hun nieuwe samenwerking bekend met een hypothetisch lanceringsevenement, dat volgens de initiatiefnemers werd bijgewoond door meer dan 230 vertegenwoordigers van Duitse en Nederlandse bedrijven en organisaties.

“Hoewel we een andere routekaart volgen om emissievrije mobiliteit te implementeren, zijn onze doelen hetzelfde: een milieuvriendelijke, slimme en betaalbare mobiliteitstransitie naar meer duurzaamheid. We moeten onze krachten bundelen en vooruitgaan!”, Aldus Waib Kigma, ambassadeur van Nederland naar Duitsland, tijdens de openingsceremonie.

Volgens Stephen Pilger, parlementair staatssecretaris bij BMVI, kunnen we mobiliteit alleen klimaatvriendelijk maken als we samenwerken. Daarom is het zo belangrijk om de Europese dimensie te bewaken en grensoverschrijdende projecten te ondersteunen.

READ  Rule Shell - Rule Shell: een kleine klimaatrevolutie

Prof. Henning Kagermann, hoofd van het Nationaal Platform voor de Toekomst van Mobiliteit, voegde eraan toe dat het ontwikkelen van een slimme infrastructuur voor het opladen van elektronische voertuigen en zwaar transport over de grens met waterstof “zeer ernstige problemen zijn voor zowel Nederland als Duitsland waar we samen dieper op kunnen gaan”. Zoals we in het begin al zeiden, staan ​​beide kwesties hoog op de agenda.

Overigens staat op de website van het nieuwe samenwerkingsinitiatief een kaart met 246 deelnemers aan het initiatief. Dienovereenkomstig nemen 115 vertegenwoordigers uit Duitsland en 129 vertegenwoordigers uit Nederland deel. Elk één deelnemer uit Oostenrijk en Denemarken. Iets minder dan de helft van de deelnemers zijn bedrijven (114), en andere actoren zijn onder meer universiteiten (9), O & O-instellingen (12), autoriteiten, agentschappen, enz.
plattform-zukunft-mobilitaet.deEn Nederlands-Duits-Duurzame Mobiliteit. b2match.io

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *