Intentieverklaringen in Dubai: De Verenigde Staten van Amerika kondigen strengere regels aan voor methaangas

Intentieverklaringen in Dubai: De Verenigde Staten van Amerika kondigen strengere regels aan voor methaangas

Intentieverklaringen in Dubai
De VS kondigt strengere regels voor methaangas aan

Luister naar het materiaal

Deze audioversie is kunstmatig gemaakt. Meer informatie | Stuur uw mening

Op de klimaatconferentie in Dubai maakten de Verenigde Staten bekend in de toekomst strengere normen te gaan stellen voor de uitstoot van methaangas. De concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer neemt nu sneller toe dan de concentratie van koolstofdioxide. Om de opwarming van de aarde te vertragen, moet ook de uitstoot van methaangas worden verminderd.

In de strijd tegen de opwarming van de aarde willen de Verenigde Staten verder gaan in het terugdringen van de klimaatschadelijke methaanemissies. Amerikaanse overheidsfunctionarissen hebben afgelopen weekend op een klimaatveranderingsconferentie in Dubai nieuwe normen aangekondigd die olie- en gasproducenten zullen verplichten om methaanlekken te dichten. Duitsland en de Europese Unie hebben al een stap voorwaarts gezet.

Methaan lekt onder meer uit de kolen-, olie- en aardgaswinning, maar komt ook vrij in de magen van koeien en schapen en op vuilstortplaatsen. De concentratie methaan neemt sneller toe dan de concentratie van het belangrijkste broeikasgas, kooldioxide. Volgens de Wereldweerorganisatie is het momenteel meer dan 2,5 keer de pre-industriële waarde waard. Tegelijkertijd kan methaan vaak kosteneffectiever worden verminderd dan kooldioxide.

De Europese Unie en de Verenigde Staten lanceerden twee jaar geleden op de klimaatconferentie een internationale overeenkomst onder de titel Global Methaan Pledge (GMP), waar tot nu toe ruim 150 landen zich bij hebben aangesloten. Ze stoten iets meer dan de helft van het methaan uit dat mensen maken. China, India en Rusland ontbreken echter. Begin deze week zal er een bijeenkomst van de Methaanalliantie plaatsvinden in Dubai – en er worden nieuwe initiatieven verwacht.

“Het is zeker belangrijk om deze specifieke internationale focus te hebben op het terugdringen van methaan, gezien de belangrijke rol ervan in de opwarming van de aarde”, zegt Bill Hare, hoofd klimaatanalyse.

Het is de bedoeling dat het methaangas met 30 procent wordt verminderd

De lidstaten van het methaangasverdrag willen hun uitstoot tussen 2020 en 2030 met minstens 30 procent verminderen – en als er niets wordt gedaan, zullen ze volgens het initiatief wereldwijd met wel 13 procent stijgen. Het akkoord heeft de potentie om de opwarming van de aarde tegen 2050 met minimaal 0,2 graden terug te dringen. Maar volgens Hare is het niet voldoende om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad. Dit vereist een mondiale reductie van 34 procent in 2030.

China presenteerde onlangs zijn eigen 14 pagina’s tellende methaanreductieplan. Het bevat geen cijfers of concrete gegevens over de algehele reductie en bevat veel individuele specificaties, waarvan de meeste niet-specifiek zijn; er zou bijvoorbeeld meer gebruik moeten worden gemaakt van methaan dat uit kolenmijnen lekt.

Het Parlement van de Europese Unie en haar lidstaten kwamen medio november ook overeen om de regels voor de olie-, gas- en kolenindustrie aan te scherpen – met duidelijke tijdlijnen. Ook hier moeten exploitanten van olie- en gascentrales regelmatig grote methaanlekken controleren en repareren. Het verbranden van methaan is op veel plaatsen verboden.

Goede aanpak, maar alleen de uitvoering is belangrijk

“Over het geheel genomen is de Global Methaan Pledge erin geslaagd de aandacht op dit probleem te vestigen”, zegt Thea Uhlich, klimaatfunctionaris bij Germanwatch. In feite wijzen de Verenigde Staten en de Europese Unie in een gezamenlijke brief op verschillende nieuwe internationale initiatieven en financiering, ook van particuliere stichtingen. 50 landen zijn bezig met de ontwikkeling van een nationaal methaanplan.

“Uiteindelijk gaat het natuurlijk om de vraag of goede productiepraktijken daadwerkelijk zullen leiden tot een vermindering van methaan, wat zonder dit niet zou zijn gebeurd”, zegt Olic. Er zijn nog steeds onvoldoende gegevens om het succes te beoordelen.

Volgens het Europees Milieuagentschap is de Europese Unie er al in geslaagd de methaanemissies tussen 1990 en 2020 met 36% te verminderen. Dit gebeurde vooral in de energie- en afvalsector. Volgens het Federaal Milieuagentschap (UBA) heeft Duitsland zijn methaanemissies tussen 1990 en 2022 met 66% verminderd. Dit is vooral te danken aan de aanzienlijke vermindering van de uitstoot in dezelfde regio.

Eén factor is het einde van de steenkoolproductie, maar niet alleen: mijngas wordt gewonnen en gebruikt, en er ontsnapt minder gas uit stortplaatsen. Cruciaal hierbij is volgens UBA het vergroten van de circulaire economie, bijvoorbeeld door afvalscheiding en het gebruik van biogas.

READ  Noord-Korea: Kim Jong Un kondigt een aanzienlijke uitbreiding van zijn nucleaire arsenaal aan

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *