Een nieuwe anti-establishmentpartij wijst verdere EU-integratie af – Euractiv DE

Een nieuwe anti-establishmentpartij wijst verdere EU-integratie af – Euractiv DE

De anti-establishment partij Nieuw Sociaal Contract leidt momenteel in de opiniepeilingen in de aanloop naar de volgende algemene verkiezingen. In haar nu gepubliceerde verkiezingsprogramma belooft de partij zich uit te spreken tegen verdere integratie met de Europese Unie.

Peter Omtsigt, parlementslid en lid van de Raad van Europa, richtte de partij in augustus op nadat hij ruzie kreeg met zijn voormalige partij, de CDA/EVP. Hij verwierf bekendheid in Nederland vanwege zijn inspanningen om wangedrag van de overheid in het kinderbijslagschandaal van 2021 aan het licht te brengen.

“Wij roepen niet op tot een ‘steeds hechtere unie.’ “Binnen Europa roepen wij op tot een stevige positie voor Nederland, constructief maar realistisch, zonder sluipende overdracht van taken, bevoegdheden en begrotingen die de nationale soevereiniteit ondermijnen”, aldus de verklaring. op dinsdag (24 oktober) gezegd.).

“Europeese Unie [sollte] Onderneem alleen actie als dit effectiever is dan nationale, regionale of lokale maatregelen.

De Nationale Veiligheidsraad pleit ook voor de introductie van een juridisch mechanisme dat de regering verplicht de mening van het Nederlandse parlement te respecteren bij het stemmen over wetgevingsvoorstellen op EU-niveau. Hij bekritiseert het feit dat recente regeringen de standpunten van parlementsleden over bepaalde kwesties, zoals de hernieuwde goedkeuring van glyfosaat, hebben genegeerd.

Als er onenigheid ontstaat over bepaalde EU-wetsvoorstellen, bijvoorbeeld vanwege “onvoldoende steun, onhaalbaarheid of buitensporige kosten”, streeft de partij ernaar een blokkerende minderheid te vormen met gelijkgestemde EU-landen. Tegelijkertijd dreigt hij dat “Nederland niet zal en zal deelnemen aan enig nieuw wetgevend of politiek initiatief” als een dergelijke obstructieve minderheid niet wordt gevonden.

READ  Dutch Maxima: Draagt ​​een doorschijnende jurk: Haar teint is overvloedig zichtbaar

Door te flirten met de mogelijkheid van niet-participatie op EU-niveau neemt de partij een soortgelijk standpunt in als de opkomende landbouwprotestpartij Peasant Citizens Movement (BBB). In haar verkiezingsprogramma van vorige maand kondigde ze haar voornemen aan om zich terug te trekken uit het immigratie- en milieubeleid in de Europese Unie.

Financiën en economie

De NSV spreekt zich in haar platform ook uit tegen de mogelijke transformatie van de EU in een zogenaamde ‘transferunie’ en wijst categorisch het gezamenlijk lenen door de EU en euro-obligaties af. Het roept de Europese Centrale Bank ook op om haar programma voor de aankoop van activa te beëindigen en “terug te keren naar haar oorspronkelijke mandaat”.

De nieuwe partij roept ook op tot het ‘herstellen en handhaven’ van de EU-schuldregels in hun huidige vorm en roept op tot een ‘gematigde’ EU-begroting zonder de nationale bijdragen vanaf 2027 te verhogen.

De standpunten van de partij komen daarom overeen met die van de EU-lidstaten, die zich eerder hebben uitgesproken tegen voorstellen van de Commissie en het EU-Parlement om de langetermijnbegroting van de EU – het Meerjarig Financieel Kader – te verhogen.

Hoewel de partij oproept tot grotere nationale soevereiniteit op financieel gebied, erkent zij dat meer samenwerking binnen de Europese Unie essentieel is om de afhankelijkheid van derde landen voor belangrijke hulpbronnen te verminderen en een gelijk speelveld voor Europese bedrijven op mondiaal niveau te creëren.

Defensie en Oekraïne

Op defensiegebied herhaalde de Nationale Veiligheidsraad zijn commitment aan de NAVO als “pijler van ons defensiebeleid” en wil Nederland juridisch verplichten om te voldoen aan de militaire uitgavendoelstelling van het bondgenootschap van 2 procent van het nationale bbp.

READ  Hollandpark geopend: Holland in het centrum van Brandenburg

De partij wijst de oprichting van een gezamenlijk Europees leger af en stelt dat “het nationale parlement het laatste woord heeft.” [die niederländische Beteiligung an] leger[n] Het maakt echter ook duidelijk dat “Europese landen meer gedeelde verantwoordelijkheid moeten nemen” binnen de NAVO.

Tegelijkertijd roept het op tot voortzetting van de militaire, economische en humanitaire steun van de huidige regering aan Oekraïne, en benadrukt het dat het land “op een later tijdstip” tot de NAVO moet kunnen toetreden. De partij is van mening dat de toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie “minstens enkele jaren zal duren” en benadrukt de noodzaak om zich aan de criteria van Kopenhagen te houden.

Volgende maand zijn er verkiezingen in Nederland. Umtsigt leidt momenteel in de peilingen, terwijl de VVD van aftredend premier Mark Rutte en de Gezamenlijke Lijst van Arbeid en Groenen onder voormalig EU-klimaatchef Frans Timmermans hen op de hielen zitten.

[Bearbeitet von Kjeld Neubert]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *