De Federale Raad wil de carrières van vrouwen in de wetenschap verder bevorderen

De Federale Raad wil de carrières van vrouwen in de wetenschap verder bevorderen

De Federale Raad acht het noodzakelijk maatregelen te nemen ter bevordering van jonge academici. Hij wil wetenschappelijke carrièrepaden – vooral voor vrouwen – ondersteunen met 20 miljoen frank extra over vier jaar.

“Om het speelveld gelijk te maken en jonge academici aan te moedigen”, schreef de deelstaatregering in haar rapport. Dit werd aangevraagd door de Nationale Raadscommissie voor Wetenschap, Onderwijs en Cultuur (WBK-N). De Nationale Raad maakte de tegenovergestelde veronderstelling.

Op basis van een extern nulpuntrapport geeft het rapport aan dat er een groot aantal maatregelen is geïnitieerd en uitgevoerd ter bevordering van jonge academici. Er zijn echter meer inspanningen nodig.

Het Swiss Universities Congress (SHK) heeft principes aangenomen voor het bevorderen van jong talent en heeft een nationaal samenwerkingsproject geïnitieerd. De federale regering en de kantons steunen deze aanpak, schrijft de Federale Raad.

Het stimuleren van vrouwelijke postdoctorale afgestudeerden

Voor de financieringsperiode 2025-2028 is SHK van plan een door Zwitserse universiteiten gecoördineerd project te lanceren met een maximale waarde van 20 miljoen frank. Dit heeft tot doel actieplannen verder te ontwikkelen en uit te voeren om jong talent aan universiteiten te promoten, specifiek met het oog op de postdoctorale fase.

Voor technische hogescholen en onderwijsuniversiteiten is het doel om de samenwerking met universiteiten op doctoraal niveau verder te versterken en het duale competentieprofiel verder te ontwikkelen.

Als tweede maatregel heeft SHK eind 2023 principes aangenomen voor een eigentijds personeels- en werkgelegenheidsbeleid voor jonge wetenschappers aan universiteiten, een constructieve werkcultuur en vroege loopbaanplanning.

De besproken aanvullende maatregelen vallen binnen de bevoegdheid van de individuele universiteiten en worden aanbevolen aan de relevante actoren daar om nauwgezet te onderzoeken, schreef de Federale Raad.

READ  Underwater giant worm cache discovered by fossil hunters in Taiwan | Science

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *