Catatonie, een bijzondere stoornis van de vrijwillige motoriek

Catatonie, een bijzondere stoornis van de vrijwillige motoriek

Vandaag hebben we het over een syndroom dat zich onder meer manifesteert door verdoving, mutisme, passiviteit en catatonie. Lees meer over de kenmerken, oorzaken en behandelingsopties voor kataplexie.

Laatst bijgewerkt: 14 januari 2024

de Catatonie Het fascineert deskundigen op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg al tientallen jaren. Het is een bijzondere vrijwillige bewegingsstoornis die kan worden waargenomen door een zeer gespannen houding, maar die ook een verscheidenheid aan andere psychologische en motorische symptomen omvat. Vandaag nodigen wij u uit om meer te leren over dit complexe syndroom.

Wat is catatonie?

Dit neuropsychiatrische syndroom leidt tot cognitieve, motorische en gedragsmatige veranderingen. Getroffen patiënten ervaren vaak bewustzijnsverlies, wat betekent dat ze doen alsof ze zich niet bewust zijn van hun symptomen. Daarom zoeken ze zelden professionele hulp.

Kortom, experts maken onderscheid tussen Onvolledige beweging (Verminder opwinding) en Hyperactief Het fenomeen (overmatige opwinding). Daarnaast is er sprake van parakinese, dat wil zeggen abnormale motorische acties.

Vervolgens kijken we naar de meest voorkomende symptomen van deze aandoening.

 • verbazing: In dit geval wordt het hele lichaam stijf. Getroffen mensen zijn volledig bij bewustzijn, maar kunnen geen fysieke activiteiten uitvoeren. Het is alsof ze versteend zijn.
 • Stilte: Aanhoudende stilte is niet te wijten aan lichamelijke stoornissen in het spraakcentrum of de taalorganen.
 • Negatief: Bij dit parkinsonisme handelen de getroffenen tegen hun wensen of verwachtingen in.
 • De stem: De getroffenen blijven in een starre positie, wat ook ongemakkelijk kan zijn. Het is hypokinetische catatonie met verhoogde spiertonus.
 • Graanelasticiteit: Dit symptoom treedt meestal op als onderdeel van schizofrenie. Deze passieve wasflexibiliteit van de ledematen gaat gepaard met een toename van de spierkracht.
 • Echolalie (“Parrot Talk”): De getroffenen imiteren en herhalen dwangmatig delen van de spraak van anderen.
 • Echopraxie: In dit geval is er sprake van dwangmatige imitatie van bewegingen.
 • Acties: De getroffenen ontwikkelen vreemde of abnormale bewegingen, gebaren, uitdrukkingen of gezichtsuitdrukkingen die onlogisch lijken.
 • Vreemde houdingsstereotypen: Patiënten blijven lange tijd in dezelfde positie.
READ  Trillende metalen bollen vormen gigantische quasi-kristallen

Kwaadaardige catatonie

Dit is de Speciale vorm Catatonische schizofrenie. Naast de eerder genoemde symptomen is er in dit geval sprake van hoge koorts, vegetatieve disfunctie, uitdroging, urine-incontinentie, urineweginfecties, ondervoeding, diepe veneuze trombose of longtrombo-embolie. Kwaadaardige immobiliteit is dus levensbedreigend.

Ook interessant: het schizofreniespectrum begrijpen

Catatonie: de meest voorkomende oorzaken

De oorzaken van dit syndroom worden niet voldoende begrepen. Het komt in de meeste gevallen voor als onderdeel van andere neuropsychiatrische ziekten. De meest voorkomende triggers zijn:

Neurologische oorzaken

Bij mensen met catatonie is de achterkant van de rechter pariëtale cortex vaak veranderd. Dit gebied voor Verantwoordelijk voor vrijwillige motorische bewegingen. Bovendien worden de inferieure frontale kwab en de mediale orbitofrontale gebieden vaak aangetast. Dit verklaart de emotionele ontregeling na aanvallen en bewustzijnsverlies.

Biologische redenen

Evenals verschillende organische ziekten Drugsgebruik Het kan het syndroom veroorzaken. Epilepsie, HIV of beroerte kunnen ook catatonische aanvallen veroorzaken. Andere oorzaken kunnen ziekten zijn zoals diabetes, hypothyreoïdie in de meest ernstige vorm of zelfs ernstige onderkoeling.

Andere aandoeningen

Dit neuropsychiatrische syndroom wordt, zoals eerder vermeld, vaak veroorzaakt door andere ziekten. Deze omvatten onder meer:

 • schizofrenie
 • Emotionele stoornissen
 • Virale of auto-immuunencefalitis
 • Gevolgen van psychose (bijv Clozapine)
 • Tweerichtingsstoornis
 • Post-traumatische stress-stoornis
 • Autismespectrumstoornis
 • Obsessief-compulsieve stoornis
 • Alcohol- of benzodiazepinenontwenning
 • Fysiologische problemen gerelateerd aan GABA, glutamaat, serotonine en dopamine

Catatonie: diagnose

de Bosch Francis Catatonia-schaal (BFCRS) Het is een van de meest gebruikte diagnostische hulpmiddelen. Hoewel catatonie vaak voorkomt in combinatie met (of als gevolg van) ziekte of middelenmisbruik, heeft het Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-V) de deur geopend om het syndroom als een stoornis te beschouwen. Er is een diagnostisch criterium vastgesteld waarbij ten minste drie symptomen die verband houden met aanvallen aanwezig moeten zijn.

READ  Leatt 360 Turbine-technologie: de wetenschap van hoofdbescherming

Bij het diagnosticeren door middel van lichamelijk en psychologisch onderzoek is het belangrijk om onderscheid te maken tussen kwaadaardige, levensbedreigende kataplexie en goedaardige catatonie.

Catatonie: behandeling

Recent werk over goedaardige catatonie Benzodiazepines Als middel om eerste keuze Genaamd. Ze fungeren als GABA-agonisten bij acute aanvallen en keren de symptomen van verlamming en verdoving tegen. Het meest gebruikte actieve ingrediënt is lorazepam.

Deels komt dat ook Elektroconvulsietherapie (ECT) Voor toepassing. als in Neurowetenschappen Internationaal Zoals beschreven is deze methode nuttig als deze vroeg wordt gebruikt. De effectiviteit ervan ligt in het verbeteren van de bloedstroom naar de orbitofrontale en pariëtale cortex. Dit verhoogt op zijn beurt de activiteit en expressie van GABA-neuronale receptoren.

de Iteratief Transcraniële magnetische stimulatie (Rathamus) Het is een behandeling die al enkele jaren wordt toegepast om specifieke delen van de hersenen te stimuleren, omdat er, in tegenstelling tot ECT, geen verdoving voor nodig is.

Als al het andere faalt, worden antipsychotica gebruikt. Dit moet gebeuren onder medisch toezicht en met de nodige voorzichtigheid, in combinatie met andere medicijnen, omdat stopzetting de symptomen van immobiliteit of ontwenningssyndroom kan verergeren. In sommige gevallen wordt ook amantadine gebruikt.

Ergotherapie en therapeutische ondersteuning worden ook aanbevolen voor de getroffenen. Psycho-educatie biedt patiënten nuttige hulpmiddelen voor het beheersen van de emotionele symptomen van dit syndroom.

Al gelezen? Typische gedragspatronen van mensen met een bipolaire stoornis

Vroege detectie verbetert de prognose

De symptomen en de ernst ervan variëren van persoon tot persoon. Als dit syndroom vroeg wordt gediagnosticeerd, Een goede behandeling kan effectief helpen. Als enkele van de beschreven symptomen worden waargenomen, is het belangrijk om zo snel mogelijk een medisch onderzoek in te stellen.

READ  4 tekenen van plotseling flauwvallen

Dit kan u ook interesseren..

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *