Nederland is niet meer Nederland

Nederland is niet meer Nederland

2024 wordt een jaar van vele verkiezingen. Het is duidelijk dat de helft van de wereldbevolking – ruim zestig landen met een bevolking van vier miljard mensen – dit jaar naar de stembus zal worden geroepen. En natuurlijk is er geen tekort aan onheilsprofetieën van niet-benoemde verkiezingswaarnemers dat de democratie bij deze verkiezingen op het spel staat. Van alles tijdens de verkiezingen?

Dus je waarschuwt Washington Post Natuurlijk al vandaag, vóór de Amerikaanse presidentsverkiezingen van volgend jaar november, waarbij waarschijnlijk een nieuwe versie van Trump tegen Biden zal plaatsvinden. Rond dezelfde tijd waarschuwt de krant ook voor verkiezingen voor het EU-Parlement, die gepaard kunnen gaan met een soortgelijk “gevoel van crisis”. Er zijn klachten over de manier waarop ‘alt-right’ voortdurend de politieke mainstream domineert. De redactie in Washington kan de ‘publieke angst’ voor de toenemende illegale immigratie of de dreiging van een economische recessie niet begrijpen. Duitsland bevindt zich al lang in een periode van economische krimp.

Het World Economic Forum, dat momenteel in Davos wordt gehouden, waarschuwt in het ‘Global Risks Report 2024’ ook voor de verkiezingen en de chaotische gevolgen daarvan. Er wordt gezegd dat ‘polariserende verhalen’ een belangrijke rol spelen, aangezien geopolitieke spanningen zich vertalen in ‘dalend vertrouwen’. We weten dit van Duitse scheidsrechters, in het bijzonder van Robert Habeck: overal waar protesten tegen de regering ontstaan, is het belangrijk om te ‘communiceren’ en als team te spelen. Anders bestaat het risico van ‘politieke instabiliteit’, waar men niet op kan hopen op de resterende steile helling van rood en groen. Het rapport van het World Economic Forum spreekt ook van “gewelddadige protesten, onrust en stakingen.” De mondiaal gerichte Groene Partij kan dit allemaal niet willen.

Inmiddels zijn er nog een paar serieuze stembiljetten bijgekomen, die eigenlijk bedoeld zijn om een ​​gewelddadige omverwerping overbodig te maken omdat de regering in harmonie met het volk handelt. Parlementsverkiezingen in Pakistan, Indonesië, Zuid-Korea, België en Oostenrijk volgden nieuwe verkiezingen in Portugal na het aftreden van de socialistische premier Antonio Costa vanwege corruptieonderzoeken. Het gaat om licenties voor lithiumwinning en ‘groene’ waterstofproductie, typische lievelingsprojecten van de nieuwe eco-socialistische leiderschapselite.

READ  GTX 1660 TI 2021 De Complete Gids

Tegelijkertijd leiden zelfs succesvol verlopen verkiezingen niet altijd onmiddellijk tot het door de kiezer gewenste doel. Ondanks alles is dit een grotendeels functionerende regering. In Nederland is het partijensysteem inmiddels gefragmenteerd, waardoor het erg lastig is om in het land een meerderheid te vinden. Sinds 22 november proberen vier tot vijf partijen overeenstemming te bereiken over een overheidsprogramma en lijken niet veel dichter bij dit doel te zijn. De grootste fractie in de Tweede Kamer is de partij van Geert Wilders, die kritisch staat tegenover de Europese Unie en enigszins anti-islam is, met 23,5% van de stemmen en 37 zetels. Bij de verkiezingen in november kleurde een groot deel van het land donkerblauw – de kleur van de Vrijheidspartij – wat ook de verankering van Wilders’ partij op het platteland laat zien. Maar voor een meerderheid heeft Wilders ruim twee keer zoveel stemmen nodig, dus zonder soortgelijke partners zal hij als minderheid in de regering eindigen, zoals de sociaaldemocraten van Olaf Scholz in Duitsland.

Wilders trekt zijn voorstellen in, terwijl de anderen hun werk voortzetten

In Den Haag zou Wilders theoretisch alleen maar tot overeenstemming hoeven te komen met de oude regeringsleider, de centrumrechtse liberale VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie) en de nieuw opgerichte Christen-Democratische Nationale Veiligheidsraad (Nieuw Sociaal Contract). Dan zou hij al de meerderheid hebben. De BoerBurgerBeweging kreeg te weinig stemmen (zeven zetels) om hier op eigen kracht een rol te kunnen spelen. Maar ook Caroline van der Plas doet mee aan de gesprekken, net als de rechtsconservatieve partij JA21 van Thierry Baudets Forum voor Democratie, die slechts één zetel wist te veroveren. De partij van Baudet (die nog steeds drie zetels heeft) werd niet langer bevredigend geacht na beschuldigingen van antisemitisme.

En nu zijn er problemen met de meerderheid. Om deze reden heeft Geert Wilders een aantal van zijn kernprojecten ingetrokken, drie oude voorstellen die van bijzonder belang zijn voor de partijleider. Onder hen is een verzoek om de Koran, moskeeën, islamitische scholen en islamitische kleding te verbieden. Het voorstel was ingrijpend en daarom legt Wilders het nu ter discussie. Op dezelfde manier – en sommigen betreuren dit misschien – wordt voorgesteld de voorlopige hechtenis van jihadistische sympathisanten, dat wil zeggen terrorismeverdachten, voor te stellen of mensen met een dubbele nationaliteit het stemrecht te ontnemen. Al deze projecten zijn eigendom van de PVV, maar het is nog niet nodig om ze op te nemen in een gezamenlijk overheidsprogramma. Wie zal bezwaar maken tegen dit beginsel van parlementaire regering?

READ  Waterontharder Voor Op De Leiding

Het lijkt er echter op dat de onderhandelingen nog steeds moeizaam verlopen. De VVD wil nu komende dinsdag een wet goedkeuren om asielzoekers over het land te verdelen en krijgt scherpe tegenstand van Wilders. Op het perron is Holland vol en druk. Genoeg is genoeg. Verre van de wet.’ Later: ‘Nederland is Nederland niet meer, en dit moet snel veranderen.’ Toen de liberalen hun besluit namen, volgde hij dat met ‘MIJN HEMEL’ (‘O mijn God’). zijn partij spreekt over ‘dwangrecht.’ Ook Wilders ziet de stemming – midden in de coalitieonderhandelingen – als een ‘probleem’. Nederland registreerde vorig jaar ruim 100.000 nieuwe asielaanvragen. Ook de Christen-Democratische Nationale Veiligheidsraad wil bezuinigen dat aantal met minstens de helft. De rechtse liberalen van de VVD-partij willen ‘het asielsysteem harmoniseren met andere EU-lidstaten’, wat dat ook mag betekenen. Maar eerst willen ze iedereen verdelen die tegen die tijd arriveert.

Ook telegraaf waarschuwt hij in een recent artikel Om zich te haasten om een ​​regering te vormen, onder meer met de woorden: “Door een vergrijzende bevolking, een scherpe daling van de geboortecijfers en een gebrek aan controle over immigratie dreigt ons land de komende jaren te veel welvaart te verliezen. ” Bovenal moet de ‘snelle bevolkingsgroei’ een halt worden toegeroepen door immigratie, die moet worden voorkomen ten behoeve van de economie als geheel. 20 miljoen Nederlanders is de bovengrens.

Wilders bereikt nieuwe hoogten in opiniepeilingen

Desondanks, en ondanks zijn vele bezwaren tegen het asielstelsel, rechtvaardigde de waarnemend staatssecretaris voor Asiel en Immigratie, Erik van der Burgh, de wet. Voorzitter, minister van Justitie en Veiligheid Dylan Jeselgoz (tevens het nieuwe hoofd van de VVD), heeft de resolutie zelf voorgesteld. Yesilgüz, van Koerdische afkomst en geboren in Ankara, was tijdens de verkiezingscampagne kritisch over de islam en terrorismekwesties en sloot een alliantie met Wilders niet uit.

READ  Automatische sloop in NRW: scherpe kritiek op Nederland

In het dichtbevolkte Nederland gaat het overigens niet alleen om illegale immigratie. Veel mensen daar worden ook geconfronteerd met het probleem van meer legale immigratie. Zelfs als de asielmigratie zou kunnen worden teruggebracht tot 50.000 of zelfs minder, blijft de norm 125.000 buitenlandse studenten, die op hun beurt hun gezinsleden mogen meenemen. Nederland heeft ook 100.000 Oekraïners ontvangen en moet mogelijk nog meer nieuwkomers verwachten. Daarnaast kan er sprake zijn van een behoefte aan arbeidskrachten, die momenteel op één miljoen kan worden geschat. Voor al deze immigranten moet huisvesting worden geboden, wat niet altijd gemakkelijk is en gevolgen heeft voor de prijzen op de huur- en vastgoedmarkt. Ook asielzoekers die illegaal binnenkomen vallen hieronder. Natuurlijk is dit allemaal een sociale explosie zonder dat een politicus deze heeft aangestoken.

Terwijl de coalitiepartners in Den Haag nog steeds met elkaar in conflict zijn of worstelen, blijkt uit berichten dat de afstand tussen de PVV en haar achtervolgers groter wordt. Volgens de laatste peilingen zou de Vrijheidspartij 48 zetels kunnen winnen (met 29% van de stemmen), terwijl het aantal zetels voor de liberale fractie van de Vrijheidspartij bij de nieuwe verkiezingen met bijna de helft zal afnemen (van 24 naar 13 zetels). ). Ook de nieuw opgerichte Christen-Democratische Partij (NSC) zou steun verliezen. Je kunt dit zeker lezen als een teken dat Nederland reikhalzend uitkijkt naar de vorming van een regering onder leiding van Geert Wilders.

advertentie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *