Geen vlees, alleen insecten op zondag!  – De as van goedheid.  ACHGUT.COM

Geen vlees, alleen insecten op zondag! – De as van goedheid. ACHGUT.COM

Voedseltransitie: Om klimatologische redenen moet ook de voedselproductie in Europa veranderen. De geplande wereldeconomie heeft tot doel de nationale en regionale voedselproductie te vervangen. Ook de insectenteelt moet een big business worden.

Bij evenementen die bij het Duitse Ministerie van Landbouw worden gehouden, worden gasten alleen vegetarisch eten geserveerd. Minister Cem Ozdemir (Groenen) heeft hiertoe opdracht gegeven. Dit is een duidelijk signaal: vleesconsumptie is politiek onwenselijk, ongezond en schadelijk voor het klimaat.

Zoals alle grootschalige linkse projecten wordt de zogenaamde voedseltransitie over de hoofden van de bevolking heen uitgevoerd. Mensen raken langzaamaan gewend aan verreikende beperkingen die hun levenskwaliteit verminderen en die worden gepromoot als noodzakelijk om te overleven en zonder alternatief. De verandering in de voedselproductie en eetgewoonten, gedicteerd door linkse ideologen, gaat opnieuw over het redden van onze planeet. Vegetarisme wordt aan de burgers verkocht als een nieuwe deugd en een moderne manier van leven, terwijl vleeseters worden afgeschilderd als asociaal en schadelijk voor het klimaat.

De kern van de voedingstransitie is het onthouden van het eten van vlees. De Duitse Voedingsvereniging (DGE), gefinancierd door de federale en deelstaatregeringen, beveelt een radicale vermijding van vlees aan. Burgers mogen slechts 10 gram vlees per dag eten. Dat betekent één hotdog per maand, een effectief vleesverbod

Vlees als luxegoed

Ondanks deze radicale eisen zullen Duitsland en/of de EU geen algemeen vleesverbod opleggen, maar van vlees een luxegoed maken door middel van verschillende maatregelen, door gerichte vermindering van het aanbod, strenge productie-eisen, speciale belastingen, enz. Het is geen idee van de Duitse Groenen, maar een project van de Europese Unie, de Verenigde Naties, NGO’s en het bedrijfsleven.

De Europese Unie oefent enorme druk uit om zich aan haar emissienormen te houden. Om de doelstelling van de Europese Unie van een netto nuluitstoot in 2050 te bereiken, moet volgens de berekeningen van Saxo Bank de vleesconsumptie worden teruggebracht van het huidige OESO-gemiddelde van ongeveer 70 kilogram per persoon per jaar naar 24 kilogram. In Nederland heeft deze linkse agenda geleid tot massale protesten van boeren en de vorming van een Boerenpartij die bij de volgende parlementsverkiezingen de machtigste kracht van het land zou kunnen worden. Eind vorig jaar introduceerde het toenmalige kabinet een soortgelijk pakket aan maatregelen dat het einde zou kunnen betekenen van ongeveer een derde van de veehouderijbedrijven.

READ  DAX boekt geen vooruitgang: uitwisselingen zoeken richting

Het officiële doel is om de stikstofinvoer tegen 2030 te halveren. De Ierse regering overweegt ruim 200.000 melkkoeien te slachten. Het is de bedoeling dat de dieren worden geruimd om aan de Europese klimaatdoelstellingen te voldoen. het tijdschrift Bedrade krantenkoppen: “Moeten we biljoenen dieren doden om de planeet te redden?” Talloze dieren moeten worden geofferd op het altaar van het klimaat. Boeren in Nederland, Ierland en Duitsland protesteren tegen dergelijke plannen, zodat ze het voedsel kunnen blijven produceren dat we elke dag eten en nodig hebben om te overleven. De natuurherstelwet die door het parlement van de Europese Unie is aangenomen, zal ook grote stukken landbouwgrond vernietigen. De Europese Unie wil dat 20 procent van de landbouwgrond in de EU ‘teruggegeven wordt aan de natuur’.

De voedseltransitie is een gevolg van de groen-linkse klimaatgekte en onderdeel van een groter plan. De veehouderij en landbouwgrond worden sterk verminderd als gevolg van strikte doelstellingen en EU-wetten. Linkse theoretici schijnen zich niet bewust te zijn van of zich niet druk te maken over de gevolgen: hoe mensen in de toekomst gevoed moeten worden, vooral omdat vlees niet kan worden geëlimineerd zonder het om voedingsredenen te vervangen. De Europese Unie en de Verenigde Naties wijzen insecten aan als belangrijk alternatief voor vlees. Insecten zijn “een voedzame en gezonde voedselbron die rijk is aan vetten, eiwitten, vitaminen, vezels en mineralen”, schrijft de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties.

Insecten ‘vlees van de toekomst’

Ook de Duitse federale overheid heeft een aanvraag ingediend Op uw website Insecten: “Ze hebben minder ruimte en water nodig dan vee, varkens of kippen, en ze veroorzaken minder uitstoot van broeikasgassen. “Insecten winnen ook als het om duurzaamheid gaat.” Dit jaar heeft de Europese Unie huiskakkerlakken en schimmelkevers goedgekeurd als voedsel, na gele meelwormen en treksprinkhanen Insectenpoeder kan in veel voedingsmiddelen worden gebruikt toegevoegd. De insectenproductievergunning is voor een periode van vijf jaar exclusief beschikbaar voor bedrijven die deze bij de Europese Unie hebben aangevraagd. Huishoudkakkerlakken worden geproduceerd door een bedrijf in Vietnam. De overstap hiernaar is niet alleen om politieke en milieuredenen, maar ook om gezondheids- en hygiëneredenen “Vlees van de toekomst”Zoals het Duitse federale milieuagentschap de insecten beschrijft, is dit meer dan twijfelachtig. Enorme hoeveelheden gekweekte insecten produceren ook zogenaamde broeikasgassen. De productie ervan is alleen effectief bij hoge temperaturen, dat wil zeggen in landen die het hele jaar door warm zijn – bijvoorbeeld in de tropen – maar niet in Europese landbouwlanden zoals Duitsland of de Verenigde Staten. Holland.

READ  Bauer klaagt Volkswagen aan - 's werelds eerste klimaatrechtszaak tegen een autobedrijf

Bovendien zijn grote hoeveelheden antibiotica nodig om de dieren te laten overleven in deze massale landbouw, en moet hun voortplanting met hormonen worden gecontroleerd. De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) certificeert dat insecten als voedsel worden beschouwd Onschadelijk Hun oordeel is echter gebaseerd op analysegegevens van de producenten. Waarom worden burgers onnodig blootgesteld aan de risico’s van een niet-getest dieet?

Maakt de voedingsverschuiving deel uit van de Grote Reset? Dit mondiale herstructureringsproces omvat onder meer een verlaging van de algemene levensstandaard van burgers en de ontmanteling van lokale en regionale infrastructuur ten gunste van mondiale netwerken. Net als bij de energietransitie leidt de voedseltransitie tot hogere prijzen voor (hoogwaardig) voedsel als gevolg van aanbodtekorten – minder vleesproductie, minder boerderijen en minder landbouwgrond. Met de verschuiving op voedingsgebied zal de insectenteelt big business worden. Nederlandse Rabobank En hij verwachtte 2021 De mondiale insectenproductie zal tegen 2030 stijgen tot 500.000 ton per jaar, tegen 10.000 ton in 2020. Financiële website Makelaar deal aanbevelen Investeer in deze nieuwe landbouwsector, want tegen 2025 zal de verkoop van insecten in de EU naar verwachting meer dan verhonderdvoudigen.

Gegarandeerd mislukken

De rest van de kleinschalige landbouw, regionale voorzieningen en kleine en middelgrote boerderijen die voedsel van hoge kwaliteit produceren, zal worden vervangen door mondiale industriële voedselproductie. Natiestaten zullen voor de voedselvoorziening ook afhankelijk worden van mondiale structuren en grote internationale bedrijven, ondanks negatieve ervaringen met verstoringen van de toeleveringsketen tijdens de COVID-19-pandemie.

De hoge mate van voedselzelfvoorziening in Duitsland van ongeveer 87 procent zal aanzienlijk afnemen als gevolg van de voedseltransitie. De voedselproductie is geglobaliseerd en gecentraliseerd geworden. Dit gekke plan is, net als elk ander gepland economisch experiment, gedoemd te mislukken. De planeconomie heeft reeds bestaande socialistische landen vernietigd – die altijd afhankelijk waren geweest van graanimporten – en zorgt ervoor dat mensen in Noord-Korea verhongeren.

READ  Hotels in Frankrijk inschrijven in de zomer

De Duitse energietransitie, gebaseerd op staatsinterventie, d.w.z. een planeconomie, heeft binnen zeer korte tijd geleid tot de ondergang van het eens zo machtige industrieland. De voedseltransitie wordt door dezelfde kampioenen bevorderd. Ze zijn ideologisch gemotiveerd, zonder enige echte politieke inhoud of rationele basis.

Voedselproductie is essentieel voor het voortbestaan ​​van de mens. En nu proberen linkse ideologen en grote bedrijven die willen profiteren van dergelijke maatregelen de zeer productieve, goed functionerende voedselproductie te vervangen door een grootschalig, gecentraliseerd industrieel systeem dat wordt gecontroleerd door de planeconomie onder het voorwendsel van klimaatbescherming – met alle bijbehorende risico’s.

Werner Reichel Journalist en auteur van boeken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *