De Europese Commissie trekt de pesticidenwet in na protesten van boeren

De Europese Commissie trekt de pesticidenwet in na protesten van boeren

Vanaf: 6 februari 2024 om 11:15 uur

In het licht van de aanhoudende protesten van boeren trekt de Europese Commissie haar voorstel om pesticiden te reguleren in. Volgens Commissievoorzitter Von der Leyen ligt de hele zaak niet op tafel.

In het licht van de sterke protesten van veel EU-boeren wil de Europese Commissie een voorstel voor een milieubeschermingswet tegen overmatig gebruik van pesticiden intrekken. In haar toespraak voor het Europees Parlement zei Commissievoorzitter Ursula von der Leyen dat de lijst een symbool van polarisatie is geworden. Het voorstel werd verworpen door het EU-Parlement en ook in de Europese Raad was er geen beweging. “Dus we moeten iets doen. Ik zal voorstellen om de voorgestelde verordening in te trekken.”

Von der Leyen kondigde echter aan dat het onderwerp niet op tafel lag. Het is een “prijzenswaardig doel om de risico’s van chemische pesticiden te verminderen.” De Commissie kan nu een nieuwe, “complexere” richtlijn opstellen en boeren en milieuverenigingen nauwer hierbij betrekken. Een nieuw voorstel wordt echter niet meer verwacht vóór de Europese verkiezingen in juni.

Boeren voelen druk van de Europese Unie

Ongeveer vier maanden voor de verkiezingen zet Von der Leyen een nieuwe stap in de richting van boeren die onevenredige druk voelen van de EU-milieuregelgeving. De afgelopen weken hebben boeren – soms gewelddadig – gedemonstreerd tegen onder meer de EU-regels.

Na massale protesten van boeren liet een meerderheid van conservatieven, rechtsen en leden van de Liberale en Sociaal-Democratische Partij in het EU-Parlement het plan in november bij stemming vallen. Daarom was het nauwelijks mogelijk om de wet ten uitvoer te leggen.

READ  Zo verandert de auto in een vliegtuig

De pesticidenwetgeving heeft tot doel soorten te beschermen

In het ingetrokken voorstel staat dat boeren het gebruik van pesticiden de komende jaren flink moeten terugdringen. Concreet zou volgens het voorstel van de commissie in 2030 in totaal 50 procent minder pesticiden moeten worden gebruikt. Het doel was het terugdringen van het uitsterven van soorten.

De EU ondersteunt de landbouw met ruim 50 miljard euro per jaar uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Van dit bedrag gaat zes miljard euro naar Duitsland. De fondsen zijn deels gekoppeld aan milieueisen. Brussel deed eind januari al concessies aan bedrijven: de regelgeving over minimale braakliggende gronden op bouwland blijft tot het einde van het jaar van kracht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *