Agriculture-Schwerin-Backhaus kondigt nieuwe regelgeving aan: geprogrammeerd conflict – Economie

Schwerin (dpa/mv) – Zelfs Backhaus vreest dat er in het najaar boerenprotesten zullen plaatsvinden, zoals nu het geval is in Nederland en Mecklenburg-Vorpommern. De reden die hij dinsdag gaf, was de nieuwe mestregelgeving in overeenstemming met EU- en federale regelgeving, op grond waarvan de meststof slechts op beperkte schaal mag worden verspreid over maximaal 47 procent van het landbouwareaal van het land. Dit percentage is momenteel 13 procent. “Ik ben bezorgd dat we extremisme zien in de landbouwsector”, zei de sociaal-democratische politicus.

Nederlandse boeren sloten veel snelwegen af ​​met tractoren uit protest tegen geplande milieuregels, waardoor lange files ontstonden. In Duitsland protesteerden boeren vorig jaar vooral tegen prijsdumping in de voedselhandel, maar ook tegen specificaties voor het verminderen van het kunstmestgebruik om het drinkwater te beschermen. Minder kunstmest betekent een lagere opbrengst.

Volgens Backhaus is Duitsland door de Europese Unie verplicht om de toevoer van nutriënten drastisch te verminderen onder dreiging van hoge boetes. Met name in drinkwaterbeschermingsgebieden zullen aanzienlijk strengere regels worden toegepast. De nieuwe mestwet van de staat is in concept beschikbaar en moet uiterlijk 30 november in werking treden. Het zorgt voor een vermindering van 20 procent van het gebruik van kunstmest voor gebieden met een te hoog nitraatgehalte. Het gemeenschappelijke doel moet zijn om te zorgen voor schoon water voor toekomstige generaties. “Je zou de landbouw zelf als onderdeel van de oplossing moeten zien”, benadrukte Backhouse.

Volgens eerdere rapporten werden nitraatgrenswaarden overschreden in 39 van de 53 grondwaterlichamen in het land. “Het water moet schoon zijn”, zei de minister. De Europese Unie streeft al lang naar verbetering van de waterkwaliteit.

READ  RWE koopt grote gascentrale van Vattenfall in Eemshaven

© dpa-infocom, dpa: 220719-99-80337 / 2

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *