290 varkenshouders hebben zich aangemeld voor het exitprogramma

290 varkenshouders hebben zich aangemeld voor het exitprogramma

Het exitprogramma heeft een budget van circa 1,5 miljard euro. Ook rundvee- en pluimveehouders kunnen zich aanmelden.

Woensdag 25 oktober 2023 om 7:22 uur

Leestijd: 2 minuten

In het voorjaar kreeg de Nederlandse regering toestemming van de Europese Commissie om een ​​opkoopprogramma van € 1,47 miljard voor veehouderijen te starten. Het doel van het programma is om de stikstofuitstoot als gevolg van de landbouw in natuurgebieden aanzienlijk te verminderen.

Tot nu toe hebben 644 huisdiereigenaren zich geregistreerd

De registratiefase duurt al enkele maanden en tot nu toe hebben 644 diereigenaren interesse getoond in het tweeledige exitprogramma. Ruim de helft van de aangiften heeft specifiek betrekking op het LBV-plus-compensatiepakket ter waarde van € 975 miljoen. Dit pakket is alleen beschikbaar voor veehouderijen met de hoogste stikstofuitstoot en onder bepaalde voorwaarden worden compensatiepercentages tot 120% betaald. Om mee te kunnen doen aan het LBV-standaardpakket ter waarde van zo’n 500 miljoen euro hoeven bedrijven niet zo’n hoge uitstoot te realiseren. Hier wordt echter slechts tot 100% van de verliezen gecompenseerd die zouden ontstaan ​​als de veehouderij zou worden stopgezet.

Verdichte gebieden zijn sterk vertegenwoordigd

Voor de twee compensatiepakketten dienden varkenshouders het grootste aantal aanvragen in. Zij ontvingen 290 aanmeldingen. Daarna volgen 114 pluimveebedrijven, 111 melkveebedrijven en 42 kalverbedrijven. De overige bestellingen komen van boerderijen met gemengde veehouderij. Het is niet verrassend dat het merendeel van de geïnteresseerde varkenshouders afkomstig is uit de verwerkingsbolwerken Limburg (87) en Brabant (86). Ook Gelderland is met 69 inschrijvingen goed vertegenwoordigd.

Volgens de Nederlandse ondernemersorganisatie RVO, die verantwoordelijk is voor het programma, geven de registratiecijfers tot nu toe een goed beeld van de belangstelling onder veehouders. De organisatie bevestigt echter dat het programma nog steeds bestaat en dat bedrijven zich ervoor kunnen inschrijven. Bovendien zijn de ontvangen aanvragen nog niet definitief afgehandeld en kunnen boeren ook gebruik maken van hun herroepingsrecht. Het is op dit moment onduidelijk hoeveel bedrijven er uiteindelijk zullen meedoen en in welke mate de dierenpopulatie zal afnemen.

READ  DHB-vrouwen na Nederlandse duels met sterk cijfer - Nieuws

Meer over dit onderwerp

Varkensvlees verwijst naar de eetbare delen van tamme varkens, die meestal worden gehouden voor de vleesproductie en is de gedomesticeerde vorm van wild zwijn. In 2014 bedroeg de varkensvleesconsumptie per hoofd van de bevolking in Duitsland ongeveer 53 kg, een lichte daling vergeleken met voorgaande jaren. Varkensvlees wordt echter nog steeds beschouwd als het meest populaire vleestype en een belangrijk onderdeel van het Duitse dieet. Varkensvlees bevat naast ongeveer 20% eiwit ook het mineraal ijzer, een belangrijk sporenelement voor de mens. Tegelijkertijd bevordert het, wanneer vlees bovengemiddeld wordt geconsumeerd, het optreden van hart- en vaatziekten als gevolg van verzadigde vetzuren, verhoogde calorie-inname en gebrek aan compenserende vezels, en daarom moet het volgens deskundigen altijd met mate worden geconsumeerd. Bij het bereiden van varkensvlees bestaat ook het risico op infectie met verschillende parasieten als het vlees niet volledig gaar of uitgehard is. Bij de varkensproductie duurt de zogenaamde productiecyclus, die begint met het lammeren en eindigt met het transport naar de slacht, 305 dagen, en de draagtijd van dieren is ongeveer 115 dagen. In Duitsland bekritiseren kritische stemmen en dierenbeschermingsorganisaties zoals PETA de omstandigheden waarin dieren worden gehouden in weidegronden en het gebrek aan dierenbescherming op varkenshouderijen.[]”publishingDate”: “2015-05-08 13:28:28”, “additionalAuthors”: “”, “authors”:[]”teaserImage”:{“uri”:\/img\/article-default-topagrar.png”, “copyright”: “top agrar”, “width”: 606, “height”: 340}, “image” :[]}],”gebruiker”:null}”>

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *