‘Zelfs het Nederlandse pensioenstelsel kent zijn grenzen’

Interview
‘Zelfs het Nederlandse pensioenstelsel kent zijn grenzen’

Gepensioneerden zitten op een bankje en kijken naar de zee

© dpa / dpa

Nederland wordt vaak genoemd als model voor het verstrekken van pensioenen. Jochen Pempertz van het Duitse Economisch Instituut zegt dat het Nederlandse pensioenstelsel niet perfect is

Jochen Pempertz

Jochen Pempertz

© IW

Nederland wordt vaak gebruikt als rolmodel in pensioendiscussies in Duitsland. Het Nederlandse model zorgt ervoor dat eerstejaars tegenwoordig een pensioen krijgen dat soms hoger ligt dan het netto-inkomen uit het beroepsleven. Veel Duitse politici, waaronder leden van de Sociaal-Democratische Partij, eisen een pensioen naar Nederlands model. Jochen Bempertz, expert op het gebied van overheidsfinanciën bij het Duitse Economisch Instituut (IW), vindt dit de verkeerde benadering.

Kapitaal: Meneer Pembertz, het Nederlandse pensioenstelsel krijgt veel lof, niet in de laatste plaats dankzij zijn royale basispensioen. Zal het een alternatief zijn voor het huidige model van Duitsland?

Jochen Pembertz: Volgens mij kan het Nederlandse pensioenmodel niet worden overgedragen naar Duitsland. Het Nederlandse basispensioen komt in zijn functie overeen met de Duitse basisgarantie, alleen zonder financiële toetsing. Deze wordt echter, in tegenstelling tot de basisgarantie, gefinancierd uit premies en niet uit belastingen – overigens zonder tussenkomst van de werkgever.

Wel hebben Nederlanders gemiddeld een hoger pensioen.

Aanpassing van de koopkracht is het verschil tussen: Duitse basisbeveiliging Het Nederlandse basispensioen is vrij laag. In Nederland daarentegen wordt de levensstandaard uitsluitend verzekerd via door het bedrijf gefinancierde en particuliere voorzieningen, terwijl het wettelijke pensioen dat aan de premie is gekoppeld in dit land ten minste bijdraagt ​​aan het veiligstellen van de levensstandaard. Nu is duidelijk dat het basispensioen ook in Duitsland beschikbaar komt, maar in een zwakkere vorm. De Grand Alliance wil dit verhogen voor mensen die minimaal 35 jaar hebben gewerkt maar pas vanaf 2021 een klein pensioen krijgen.

READ  Recordomzet in 2021 en verdere expansie in Duitsland

Kan Duitsland een basispensioen betalen zoals in Nederland?

We kunnen het ons misschien veroorloven, maar willen we het ook? Het basispensioen wordt in Duitsland door de belasting gefinancierd omdat het de basisgarantie vervangt. Om dit te doen, moeten de belastingen aanzienlijk stijgen of moeten andere uitgaven worden verlaagd. Het basispensioen werkt in Nederland anders. Iedere Nederlander heeft na het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd recht op een basispensioen, ook voor burgers die nooit hebben gewerkt. Het is echter niet mogelijk om daar bijvoorbeeld een basispensioen eerder op te nemen, terwijl de minimumleeftijd van 67 jaar volgend jaar al geldt. Dit alles toont aan dat het Nederlandse model gebaseerd is op een radicaal andere consensus. Iedereen die zijn hele leven fulltime in Duitsland heeft gewerkt, krijgt immers meestal een pensioen dat veel hoger is dan wat de basisverzekering zou opleveren.

Daarentegen accepteert de Duitse samenleving momenteel dat mensen die, om wat voor reden dan ook, niet hebben gewerkt, heel weinig geld hebben om hun oude dag te bereiken. Hoe gaat Nederland hiermee om?

Het basispensioen in Nederland wordt pas volledig betaald na 50 jaar plaatselijk verblijf, wat een groot probleem is voor immigranten. Omdat de aspirant-gepensioneerde elk jaar niet in de staat woont, houdt de staat 2% van zijn of haar basispensioen in. Als het pensioen uiteindelijk niet genoeg is om te leven op de trappen van door de belasting gefinancierde sociale bijstand, getest met financiële middelen, in Duitsland, vergelijkbaar met Duitsland. Ook hier heeft het Nederlandse systeem zijn grenzen.

Behalve het basispensioen roemen veel politici Nederland om de ondernemingspensioenregeling (BAV), die bijna alle werknemers moeten betalen. In onderzoeken geven vooral jonge Duitsers de voorkeur aan een vergelijkbaar model.

READ  Verkeerd schoonmaakmiddel: Philips met nieuwe details over ventilatorramp

Als je in plaats daarvan jonge werknemers zou vragen of ze bijvoorbeeld € 200 per maand wilden opgeven, zou het antwoord anders kunnen zijn. Als we het over zo’n model zouden hebben, zou er in ieder geval de mogelijkheid moeten zijn om een ​​alternatieve voorziening te treffen als je dat wilt – zoals bijvoorbeeld in Groot-Brittannië. De verplichte voorziening moet altijd het minimumbedrag en de verplichte startleeftijd regelen. Maar niet iedereen wil op jonge leeftijd maatregelen nemen, bijvoorbeeld omdat beroepsopleiding prioriteit heeft.

Aan de andere kant is het hoge pensioenpercentage een van de redenen waarom Nederlanders het zo goed doen in internationale pensioenvergelijkingen. Is levensonderhoud niet verplicht voor het welzijn van de burgers?

Een verplicht bedrijfspensioen leidt onvermijdelijk tot een stijging van het aandeel gepensioneerden, althans op papier. Het is nog de vraag of er meer of alleen andere voorzieningen zullen worden getroffen. In een gezin betaalt de hoofdkostwinner vaak het meeste geld aan ouderdomspensioen. Op oudere leeftijd leven er echter twee mensen op. Dit verklaart waarom, ondanks veel lagere pensioenen, minder dan drie procent van de wettelijk gepensioneerden een beroep doet op de Aanvullende Basisverzekering.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *