Zeeland dient aanvraag omgevingsvergunning in voor het Ineos-project in Antwerpen

Eind 2019 kreeg het “eerste project” een omgevingsvergunning voor voorbereidende werken met als doel de vestiging van twee fabrieken van de provincie Antwerpen. In deze fabrieken worden de basismaterialen ethyleen en propyleen voor de kunststofindustrie vervaardigd. Dit project is één van de grootste investeringen in de industriezone van de Antwerpse haven in decennia.

Ineos zal hier 3 miljard euro investeren en veel banen creëren. Als onderdeel van het “eerste project” wil Ineos ook een ethaankraker bouwen. In dit proces wordt ethaan omgezet in ethyleen. Het bedrijf wil het gebruiken om het ethyleen zelf te produceren, in plaats van het te importeren.

De Nederlandse provincie Zeeland, gelegen ten noorden van Antwerpen nabij de grens met België, vreest dat het controversiële project te veel stikstof zal vrijgeven en de nabijgelegen natuurgebieden in Zeeland zal bedreigen, aldus de Nederlandse regionale radio Omrop Zeeland.

Natura 2000-gebieden in Zeeland

Half december verleende de provincie Antwerpen een milieuvergunning voor de bouw van een ethaankraker, een prioriteit van dit project – op voorwaarde dat het project binnen 10 jaar klimaatneutraal is. Van de bijna 200 bezwaren tot nu toe tegen deze goedkeuring heeft de provincie Zeeland bezwaar gemaakt.

Daarin staat dat er in deze milieuverklaring niets staat over de mate waarin rekening wordt gehouden met natuurgebieden in de provincie dicht bij de grens. Deze gebieden zijn de gebieden Westerschelde Natura 2000, het zogenaamde “Verdronken Land van Saeftinghe” en de gebieden aan de oevers van de Oosterschelde.

In een brief van de Provincie Zeeland wordt het verwijt geuit dat “de afgegeven omgevingsvergunning geen adequate beoordeling van de effecten van stikstof bevat”. Ze willen de milieuvergunning niet aanvechten, maar eisen dat er rekening wordt gehouden met internationale regels voor milieubescherming. Zo niet, dan moet het verbeterd worden.

READ  Instapdag: Abu Dhabi Airports Company (ADAC) verwacht veel verkeer

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *