Wetenschappelijk werk: wetenschap tussen het thuiskantoor en de universiteit

Wetenschappelijk werk: wetenschap tussen het thuiskantoor en de universiteit

Hoe organisatiecultuur hybride werk moet begeleiden

De steeds meer gemengde wereld van werk stelt tegenstrijdige eisen aan wetenschapsmanagers. Aan de ene kant moeten ze hun medewerkers meer autonomie en delegatie geven, aan de andere kant moeten ze alles onder controle houden, zeker in tijden van crisis. Verwachtingen van individualiserende arbeidsvoorwaarden moeten worden verzoend met verwachtingen van gelijke behandeling. Leidinggevenden moeten veranderingen begeleiden en tegelijkertijd zorgen voor continuïteit, de zin van het werk overbrengen en de productiviteit waarborgen. Om met succes om te gaan met deze tegenstrijdige vereisten, moeten WG-leiders “helder” leiden, dat wil zeggen paradoxen herkennen, ze accepteren en – afhankelijk van de situatie in kwestie – flexibel reageren op eisen en behoeften.

De zin “Culture eats strategy for breakfast” komt van de econoom Peter Drucker. Toegepast op de wereld van gemengd werk betekent dit dat serviceovereenkomsten met betrekking tot mobiel werken (strategie) niet voldoende zijn, maar alleen bijdragen aan het succesvol managen van nieuwe vereisten door een overeenkomstige organisatiecultuur. Universiteiten en hogescholen moeten dus gelijke tred houden met de cultuuromslag naar een hybride werkwereld door te investeren in moderne technologie en in personeels- en organisatieontwikkeling (bijvoorbeeld door training van medewerkers en managers).

Rechtvaardigheid vereist actieve deelname aan de gemengde wereld van werk

De nieuwe wereld van werk kan oude grieven versterken. Een Australisch onderzoek onder 3.500 onderzoekers tijdens de pandemie toonde aan dat vrouwen door thuiswerken minder tijd besteedden aan onderzoek en het schrijven van subsidieaanvragen, en minder manuscripten voor publicatie indienden, terwijl ze meer tijd besteedden aan onderwijs en administratieve taken dan mannen. Een van de redenen voor deze verschillen was dat vrouwen meer tijd besteedden aan thuiswerken dan mannen aan de zorg voor de kinderen, de zorg voor oudere familieleden en het huishouden. De politiek heeft hier de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat er voor kinderen wordt gezorgd en dat er voor ouderen wordt gezorgd om de werknemers te ontlasten.

READ  Vermijd diabetes type 2 met deze leefstijlinterventies - Medische praktijk

Thuiswerken, mobiel werken en hybride teams zijn geen gegarandeerd succes, maar zouden door alle betrokkenen actief moeten worden gevormd. Wetenschappers hebben meer zelfsturing nodig. Teams moeten beter communiceren en dagen van samenleven plannen. Leidinggevenden moeten leren omgaan met tegenstrijdige eisen. Universiteiten en hogescholen moeten gelijke tred houden met de culturele verandering door te investeren in technologie, personeel en serviceovereenkomsten. De samenleving moet ervoor zorgen dat de nieuwe wereld van werk ook een rechtvaardige wereld van werk is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *