Wetenschappelijk publiceren: DFG bekritiseert uitgeverspraktijken

De Duitse Onderzoeksstichting (DFG) heeft woensdag een position paper over wetenschappelijk publiceren gepubliceerd, waarin ook de evaluatie van wetenschappelijke prestaties aan de orde komt. Met de paper wil het wetenschappelijk passende randvoorwaarden scheppen en bijdragen aan (inter)nationale discussies over de verdere ontwikkeling van publicatie- en evaluatiesystemen, zo maakte de DFG bekend.

DFG beschouwt bibliometrische prestatie-evaluatie als een probleem

Het publiceren van wetenschappelijke resultaten is een centrale taak van wetenschappelijk werk. Volgens de DFG staat het uitgeefsysteem zelf voor een aantal uitdagingen. Deze omvatten ongunstige marktstructuren en zakelijke praktijken bij wetenschappelijke publicaties, het potentieel om gepubliceerde wetenschap te vinden die verbetering behoeft, evenals de noodzakelijke ontwikkeling van nieuwe kwaliteitsborgings- en evaluatiemechanismen, en de problematische koppeling van wetenschappelijke financiering aan prestatie-evaluatie op basis van publicatie nummers.

Vooral deze wetenschappelijke bibliometrische evaluatie, dat wil zeggen de evaluatie van de onderzoeker op basis van bijvoorbeeld het aantal citaties, kan problematische prikkels creƫren, bijvoorbeeld voor frauduleuze publicatie of een zuivere kijk op cijfers in plaats van inhoud. Daarnaast maken ze ten onrechte een vergelijking van wat volgens het DFG-paper niet te vergelijken is: bijvoorbeeld verschillende tekstvormen die niet allemaal dezelfde reeks reacties opleveren, of de frequentie van posten die per onderwerp verschilt.

“DFG zet zich in voor een open publicatiesysteem en een cultuur van inhoudsgerichte evaluatie”, zegt DFG-voorzitter professor Katja Becker. Met het position paper wil de DFG een cultuurverandering in gang zetten, met name op managementniveau van onderzoeksinstellingen en belangrijke wetenschapssponsors.

Denk aan de verschillende wetenschappelijke activiteiten

Volgens de DFG-paper is een publicatie wetenschappelijk geschikt als deze de vrije keuze van publicatievorm en -plaats omvat, evenals bescherming van de exploitatie- en gebruiksrechten door de uitgever en vrije toegang tot de publicatie (open access). Afhankelijk van de doelgroep kan en moet het formaat, het tekstformaat en de plaats van publicatie verschillen. Echter, noch de staat van de plaats van publicatie, noch de invloed ervan mag de keuze bepalen.

READ  Ingolstadt: Ingolstadt viert wetenschap

Wetenschappelijke prestatie-evaluatie moet zich niet alleen richten op de bibliometrische kengetallen, anders zal het publicatiesysteem eronder lijden. Het moet gebaseerd zijn op een reeks wetenschappelijke activiteiten en ook rekening houden met bijvoorbeeld het opnemen van verantwoordelijkheid en coƶrdinerende taken.

Bij de krant De DFG toont ook werkgebieden op het niveau van wetenschapsmanagement en donoren. DFG is hierbij betrokken. Het gaat om het verbreden van het scala aan aanvaardbare publicatieformaten en om aandacht te besteden aan de inhoud van publicaties, niet hun aantal, bij het evalueren van wetenschap.

Het artikel “Scientific Publishing as a Design Basis for Science Assessment: Challenges and Areas for Action” werd opgesteld onder toezicht van DFG Vice President Professor Julika Grimm door leden van het DFG Executive Committee en de Senaat van alle vier de wetenschapsgebieden en het Bureau en in samenwerking met ontwikkelaarsexperts.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *