Wetenschap: Rhein-Main University of Applied Sciences zoekt naar concepten voor participatie in de B2B-sector – digitaal, trends, wetenschap en onderzoek | nieuws | De logistiek van vandaag

Voor kleine bedrijven is het vaak niet eenvoudig om de zogenaamde concepten van de deeleconomie te ontwikkelen, dat wil zeggen structuren die gebaseerd zijn op het principe van participatie en die toegang tot middelen garanderen zonder de financiële of maatschappelijke kosten van eigendom te maken. Een onderzoeksproject aan de Rhein-Main University of Applied Sciences kijkt naar de kansen en risico’s die gepaard gaan met het creëren van een dergelijk bedrijfsmodel voor kleine bedrijven. Zoals blijkt uit een persbericht van de universiteit medio april, wordt het wetenschappelijke project uitgevoerd in samenwerking met de Frankfurt University of Applied Sciences en Mewa Textil-Service AG & Co. IHK Wiesbaden. Het project wordt gefinancierd door de deelstaat Hessen en het Huis van Mobiliteit en Logistiek in het kader van de schaal “Innovaties in Logistiek en Mobiliteit” van het ministerie van Economische Zaken, Energie, Transport en Huisvesting van Hessen met een totaalbedrag van € 99.800.

“We willen geschikte bedrijfsmodellen voor kleine bedrijven onderzoeken, die worden geïmplementeerd met behulp van eigen logistieke oplossingen. De concepten van participatie die in het project worden onderzocht, zijn gericht op de institutionele behandeling, d.w.z. tussen bedrijven (B2B). Eerst voeren we een verkennend onderzoek uit om de causale relaties van zakelijke betrokkenheid begrijpen. In een veldonderzoek willen we de resultaten vervolgens op een haalbare en logische manier valideren. Ten slotte wordt institutionele betrokkenheid bereikt door geselecteerde logistieke oplossingen in de stedelijke omgeving “, legt prof. D. Het onderzoeksdesign is ontwikkeld door Hartmut Werner van de afdeling Wiesbaden Business School.

De resultaten moeten helpen bij het vinden van de ideale locatie voor asynchrone goederentransporten en geaggregeerde stedelijke verkeersstromen op een milieuvriendelijke manier. Het geschikte platform moet op zijn beurt systematisch fysieke uitwisselingen tussen de deelnemende aanbieder en de deelnemende gebruiker mogelijk maken. Voor een beter begrip van “Open B2B Sharing” – Professor Dr. Werner voorbeeld:

“Ambachtslieden kopen hun werkkleding niet meer, maar huren deze bij een textieldienstverlener. De dienstverlener haalt de vuile kleding op, maakt ze schoon en haalt ze er weer uit. In ons onderzoeksproject onderzoeken we nu of dit proces kan worden aangepakt via klassieke directe overboeking, maar veeleer met moderne logistieke centra, zoals pakstations. Voor de communicatie tussen de gever van het aandeel en de ontvanger van het aandeel is een geschikt platform nodig. We onderzoeken onder meer de interesse van textieldienstverleners en ambachtelijke bedrijven om actief mee te doen aan dit principe, bijvoorbeeld schoon textiel opslaan in een klein magazijn of zelf Textiel eruit halen. Het systeem is immers 24/7 inzetbaar”, aldus de onderzoeker.

Ook willen de wetenschappers bepalen hoe intelligent geplaatste laadpunten het verkeer binnen de stad verminderen, welke elektrische logistieke oplossingen zinvol zijn voor de last mile en hoe eenvoudig het is om ideeën voor de deeleconomie te implementeren in een institutionele (B2B) context.

READ  Vrije tijdwetenschap: geweldige monsters met een spirometer

Volgens de universiteit zijn de centrale onderzoeksvragen vanuit het oogpunt van kleine ondernemingen welke componenten van benefits een rol spelen bij B2B-transacties in de deeleconomie en welke goederen (deelobjecten) überhaupt nodig zijn. Voor dienstverleners, platform en logistiek ligt de focus op hoe een open platform fungeert als complementair verkoopkanaal en welke netwerkwaarden te verwachten zijn. legt professor dr. dr.. Benjamin Berwirth van de Frankfurt University of Applied Sciences.

“We houden ook rekening met de economische aspecten, dat wil zeggen de mate waarin de aggregatie van verkeersstromen de verkeersvolumes vermindert en dus de uitstoot vermindert in een stedelijke context”, zegt de wetenschapper.

Daarnaast moet het project werken aan het verzamelen van meer data uit logistieke verkeersstromen.

De logistieke achtergrond van het individuele handelsverkeer is tot nu toe echter slechts in beperkte mate onderzocht. Door het gezamenlijke onderzoeksproject willen we nieuwe gegevens en causale verbanden verkrijgen die een systematische beschouwing en analyse van commercieel verkeer mogelijk maken”, zegt professor Dr. Hartmut Werner.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *