Werkuren vastleggen: ook in de wetenschap werkuren vastleggen?

De federale arbeidsrechtbank (BAG) oordeelde vorige week dat werkgevers in Duitsland in de toekomst de werktijden van hun werknemers moeten registreren. De rechtbank volgde een uitspraak van het Europese Hof van Justitie (HvJ) van mei 2019, waarin staat dat lidstaten werkgevers moeten verplichten om tijdregistratie te gebruiken die “objectief, betrouwbaar en toegankelijk” is.

Meer details zijn nog steeds niet duidelijk: de schriftelijke onderbouwing van de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof is nog niet beschikbaar, volgens berichten in de media zal het nog enkele maanden duren voor de publicatie ervan. Er is nog geen regelgeving over hoe de verplichting tot urenregistratie concreet wordt ingevuld, bijvoorbeeld wat als arbeidsduur wordt geregistreerd of hoe overtredingen worden bestraft. Ook blijft onduidelijk of bepaalde beroepsgroepen zijn vrijgesteld van het vastleggen van werktijden.

Speciale aandacht moet worden geschonken aan degenen die werkzaam zijn in de wetenschap. Een woordvoerder van de Duitse Vereniging van Universiteiten (DHV) laat weten de uitvoering van de uitspraak nauwlettend te zullen volgen. Zelfs als de redenen voor het oordeel nog niet beschikbaar zijn, moet er in het algemeen rekening mee worden gehouden dat wetenschappelijk werk wordt gekenmerkt door “vrijheid, creativiteit en persoonlijk initiatief” en daarom grotendeels buiten de vaste werkuren valt.

Christian Brewers, hoogleraar burgerlijk en arbeidsrecht aan de Universiteit van Oldenburg, legde aan “Forschung & Lehre” uit dat de uitspraak van het HvJ verwijst naar de dwingende vereisten op Europees niveau van Richtlijn 2003/88 betreffende de uniforme regeling van arbeidstijdregelingen in Europa . De groepen werknemers die door het Europese besluit worden geraakt, zijn dus afhankelijk van de reikwijdte van de richtlijn. Het is niet van toepassing op werknemers van wie de arbeidsduur niet kan worden gemeten naar het type activiteit en daarom niet kan worden gedocumenteerd. Dit is alleen het geval voor degenen die volledig onafhankelijk en op eigen risico handelen en die niet alleen de timing van de activiteit, maar ook de omvang van de activiteit zelf kunnen bepalen.

READ  Hoe bosbranden de ozonlaag aantasten

Hoogleraren in Duitsland hebben geen regels voor arbeidstijd. Volgens EU-richtlijnen is het vastleggen van werktijd voor hoogleraren uit den boze, want “in de vrijheid van de wetenschap bepalen ze welke projecten ze uitvoeren en hoeveel tijd ze eraan besteden”, zegt Brewers. Aan de andere kant zou de toestand van wetenschappelijk personeel en studenten anders moeten worden beoordeeld, aangezien hun werk per uur of in de vorm van specifieke taken wordt toegewezen.

Werkuren kunnen in principe door de medewerkers zelf worden geregistreerd. “Dat geldt ook voor zogenaamde op vertrouwen gebaseerde werkuren, die zonder problemen verder kunnen worden afgesproken”, legt Brewers uit.

Volgens verschillende berichten in de media werkt het federale ministerie van Arbeid momenteel aan een wetsvoorstel om de zaken te verduidelijken. Er zullen eenvoudig te implementeren oplossingen worden gevonden. Voorheen waren werkgevers in Duitsland verplicht om alleen overuren en zondagswerk te registreren.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *