Waterstofnetwerk H2.NON ontvangt financiering: gemeentelijke zakenkrant

Waterstofnetwerk H2.NON ontvangt financiering: gemeentelijke zakenkrant

Bij het overhandigen van de financieringsaankondiging benadrukte Lyes het belang van de lokale waterstofeconomie. “Waterstof als energiebron levert een zeer belangrijke bijdrage aan het behalen van onze klimaatdoelstellingen en het vinden van oplossingen om in onze energiebehoeften te voorzien. De snelle ontwikkeling van waterstofwaardeketens en de snelle intensivering van de waterstofeconomie komen tegemoet aan de toch al grote vraag, vooral in regio’s waar Elektrificatie heeft minder zin, denk ik bijvoorbeeld in de transportsector die te maken heeft met druk verkeer of industrieën met bijzonder hoge energiebehoeften.” Het Regionaal Bestuur draagt ​​in belangrijke mate bij aan deze ontwikkeling door middel van haar taken, het netwerken van competenties en het initiëren en ondersteunen van regionale innovatie. En investeringsprojecten op het gebied van waterstof.

Gemeenten dragen bij aan de financiering

De gezamenlijke financiering die de elf regionale districten in de regio Lüneburg nodig hebben, zal de komende drie jaar verder worden verstrekt. “Binnen het waterstofnetwerk willen we samen met de betrokken partners specifieke projecten in de waardeketen blijven aanpakken en succesvol implementeren”, legt Lütjen uit.

140 bedrijven, gemeenten en kamers werken samen in het waterstofnetwerk in het noordoosten van Nedersaksen om in eerste instantie de CO2-uitstoot te verminderen, vooral in de transportsector, door regionale waardeketens in de waterstofsector op te bouwen. Het netwerk coördineert en initieert projecten langs de gehele waardeketen – van productie tot gebruik. “Wil waterstof een belangrijke rol spelen in het nieuwe energiesysteem, dan moeten we het breed beschikbaar maken in de waardeketen. Dit is precies waar H2.NON aan werkt, en daarom is het voortzetten van het waardevolle werk van de regionale overheid belangrijk.” zo belangrijk”, legt hij uit, lid van de raad van bestuur van H2.NON en algemeen directeur van IHK Stade Christoph von Speßhardt.

READ  Bronzoekdag: zoekers zijn op zoek naar legale eigenaren

Goede voorwaarden

Dankzij de goede verbindingen met zeehavens en bestaande gasleidingen en lokale industriële bedrijven heeft de regio Noordoost-Nedersaksen ideale omstandigheden voor de productie, het transport en het gebruik van waterstof. Er zijn inmiddels al meerdere succesvolle waterstofprojecten van H2.NON-partners in de regio: tussen Elbe en Weser exploiteert H2.NON-partner evb ’s werelds eerste lijndienst met waterstoftreinen. Osterholz’ bedrijf Faun produceert onder meer vuilniswagens en veegmachines uitgerust met emissievrije waterstofmotoren. Dochteronderneming Enginius is de eerste voertuigfabrikant die EU-goedkeuring krijgt voor elektrische vrachtwagens uitgerust met waterstofbrandstofcellen. Daarnaast is het noordoosten van Nedersaksen ook van internationaal belang voor de waterstofeconomie. In het Europese project “HyPerLink”, uitgevoerd door het Nederlandse energiebedrijf Gasunie, zullen H2-pijpleidingen door de regio lopen als onderdeel van het kernnetwerk, dat Duitsland, Denemarken en Nederland met elkaar verbindt.

Als onderdeel van het HyExperts-onderzoek ‘Future Mobility – Green Hydrogen Trucking’ hebben de elf districten van de regio Lüneburg in 2021 vastgesteld dat er manieren zijn om waterstof in het vrachtwagenverkeer te gebruiken en dat deze kunnen worden geïntroduceerd via de regionale waterstofwaardeketen – bijvoorbeeld door waterstofproductie. Van lokale windenergie via elektrolyse en transport naar tankstations.

In samenwerking met Renewable Energy Hamburg (EEHH) en innovatiebureau INNO.NON demonstreerde H2.NON dit voorjaar hoe het ombouwen van het goederenvervoer over de weg in het achterland van de haven van Hamburg naar emissievrije waterstof zou kunnen slagen. Momenteel zijn er plannen om in onder meer Helshorn een waterstoftankstation te bouwen. (DPA/Amo)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *