Videogesprekken remmen creativiteit – wissenschaft.de

Steeds meer mensen werken voornamelijk vanuit huis en ontmoeten hun collega’s vooral via videoconferenties. De COVID-19-pandemie heeft deze ontwikkeling versneld. Maar hoe beïnvloedt virtuele samenwerking de teamcreativiteit? Uit nieuw onderzoek blijkt dat teams die via een videogesprek aan een taak werken, minder creatieve ideeën bedenken dan teams die samen in dezelfde ruimte zitten. Volgens de onderzoekers komt dit doordat scherpstellen op een scherm ook de cognitieve focus vernauwt en daarmee de creativiteit remt. Aan de andere kant, als het gaat om het kiezen van het beste idee, blijken virtuele teams minstens zo succesvol te zijn als persoonlijke teams.

Tijdens de Covid-19-pandemie werden veel werknemers voor onbepaalde tijd naar huis gestuurd en zijn persoonlijke ontmoetingen met collega’s vervangen door videoconferenties. Veel bedrijven hebben het thuiswerkbeleid flexibeler gemaakt, en studies schatten dat zelfs nadat de pandemie voorbij is, ongeveer 20 procent van de werkdagen in de Verenigde Staten nog steeds vanuit huis zal werken. Maar hoe beïnvloedt dit het teamwerk? Kunnen videoconferentieoplossingen de persoonlijke communicatie op gelijke voet vervangen?

Creativiteit en besluitvorming

Melanie Brooks van de Columbia University in New York en Jonathan Leff van de Stanford University hebben zich met deze vraag beziggehouden. In verschillende lab- en veldexperimenten onderzochten ze hoe creatieve teams afhankelijk waren van of ze virtueel of persoonlijk samenwerkten. De onderzoekers wierven in totaal meer dan 600 studenten voor labexperimenten en verdeelden ze in teams van twee die samen nieuwe mogelijke toepassingen voor een product moesten bedenken en uiteindelijk het beste idee moesten kiezen. Teamleden zaten tegenover elkaar in een kamer of communiceerden in twee aparte kamers via videoconferenties.

READ  Deze apparaten van Dyson, Philips en Ikea staan ​​garant voor een goede luchtkwaliteit

Aan de ene kant telden de onderzoekers het aantal creatieve ideeën per team en aan de andere kant lieten ze onafhankelijke juryleden beoordelen hoe creatief de betreffende ideeën waren. De juryleden wisten niet onder welke omstandigheden de voorstellen kwamen. Het resultaat: “Virtuele paren produceerden een aanzienlijk lager totaal aantal ideeën en een veel lager aantal creatieve ideeën”, rapporteren de onderzoekers. “Aan de andere kant vonden we aanwijzingen dat virtuele interactie de kwaliteit van beslissingen kan verhogen.” Hoewel persoonlijke teams betere ideeën in hun ideeënpakket hebben, kozen ze vaak niet het beste idee voor de eindpresentatie. Als gevolg hiervan waren de uiteindelijk geselecteerde ideeën van vergelijkbare kwaliteit als de virtuele en onderlinge paren.

Videoconferentie beperkt focus

Om verklaringen voor het fenomeen te vinden, evalueerden onderzoekers verschillende mogelijke beïnvloedende factoren. Ze maten hoe nauw de proefpersonen verbonden waren met hun teampartner, analyseerden woorduitwisseling in gesprekken, volgden de oogbewegingen van de deelnemers en vroegen na het experiment hoe goed ze zich de kamer herinnerden waarin ze de taak hadden voltooid. Het bleek dat de waargenomen gehechtheid en het vertrouwen in een teampartner even hoog waren in hypothetische en persoonlijke paren. Gespreksanalyses toonden kleine communicatieproblemen bij videoconferenties, deelnemers spraken bijvoorbeeld onbedoeld vaker op hetzelfde moment en er waren minder wisselingen in sprekers dan bij face-to-face gesprekken. Met behulp van statistische methoden konden Brucks en Levav echter aantonen dat dit geen effect had op de creatieve prestaties.

Ze vonden hiervoor nog een duidelijke beïnvloedende factor: terwijl de blikken van de deelnemers die samen zaten vaak door de kamer dwaalden, concentreerden de deelnemers aan de videoconferentie zich sterker op hun gesprekspartner op het scherm. Daardoor konden ze zich achteraf minder details van de kamer herinneren. “Focus op het scherm leidt ook tot een smallere perceptuele focus”, leggen de onderzoekers uit. Voor creativiteit is het echter belangrijk om zowel je gedachten als je blik te kunnen laten dwalen. Bij het nemen van een beslissing over een idee kan een beperkte focus daarentegen nuttig zijn.

READ  Amerikaans bedrijf: Johnson & Johnson vraagt ​​goedkeuring aan voor het Corona-vaccin - wetenschap

Combineer virtueel en persoonlijk werk

Brucks en Levav bevestigden de bevindingen in een veldonderzoek met bijna 1.500 medewerkers van telecombedrijven in Portugal, Israël, Finland, Hongarije en India. Hier moeten goed opgeleide teams van twee personen nieuwe productideeën voor hun bedrijf ontwikkelen, hetzij persoonlijk of via een videogesprek, en uiteindelijk een innovatie kiezen. Ook hier bleek dat de face-to-face teams creatievere ideeën ontwikkelden dan de virtuele teams. Maar net als bij de laboratoriumonderzoeken waren de innovaties die uiteindelijk werden geïntroduceerd goed, waarbij persoonlijke teams vaak niet over hun beste idee beslisten.

Volgens de auteurs kunnen hun bevindingen bedrijven helpen om face-to-face werk thuis zo redelijk mogelijk te maken. Tegelijkertijd benadrukken Brooks en Lefav dat er veel andere factoren zijn waarmee rekening moet worden gehouden die niet in het onderzoek zijn meegenomen. Deze omvatten bijvoorbeeld de kosteneffectiviteit van face-to-face werkplekken en de mogelijkheid om getalenteerde mensen die ver weg wonen, online te laten werken. De onderzoekers melden dat “om het beste van twee werelden te krijgen, veel bedrijven van plan zijn om face-to-face samenwerking te combineren met virtuele samenwerking”. “Onze resultaten suggereren dat het in deze hybride constellaties zinvol kan zijn om prioriteit te geven aan creatief brainstormen in persoonlijke ontmoetingen.”

Bron: Melanie Brooks (Columbia University, New York) et al., Nature, doi: 10.1038/s41586-022-04643-y

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *