Verwerving van drie logistieke panden in Nederland

Disclaimer van
Markten binnen Media GmbH
Wilhelm Lochner Platz 12
04107 Leipzig

(hierna te noemen “MIM”)

1. Algemeen

De informatie op het portaal BörsenNEWS.de en de gelinkte sites is alleen bedoeld voor personen met een vaste woonplaats/statutaire zetel in de Bondsrepubliek Duitsland. Het is niet bedoeld voor begunstigden in andere rechtsgebieden, in het bijzonder voor onderdanen van de Verenigde Staten of onderdanen van Groot-Brittannië of Canada.

De informatie mag niet direct of indirect worden overgedragen naar de Verenigde Staten of Canada, of worden gebracht of verspreid, of naar een Verenigde Staten of een inwoner van Canada. Ze zijn alleen bedoeld voor distributie in het VK aan in aanmerking komende personen of aan personen die zijn vrijgesteld in de zin van de Financial Services Act 1986 of enige bestelling die op grond daarvan is gedaan of aan personen op grond van sectie 11 (3) van de Financial Services (Beleggingsverklaringen – Vrijstellingen ) Wet 1986 of 1996 In de momenteel geldige versie.

2. Informatie op BörsenNEWS.de

De verklaringen, mededelingen en andere informatie op het BörsenNEWS.de-portaal zijn alleen voor informatieve doeleinden. Alle informatie en gegevens zijn afkomstig van bronnen die op het moment van schrijven betrouwbaar werden geacht. Geen enkele verplichting of garantie met betrekking tot het onderwerp, de juistheid, geschiktheid of volledigheid van de verstrekte informatie, evenals financiële verliezen, wordt uitdrukkelijk of geïmpliceerd. Het verwerven van effecten brengt risico’s met zich mee die kunnen leiden tot een volledig verlies van het geïnvesteerde kapitaal. De informatie die op BörsenNEWS.de wordt gepubliceerd, is geen vervanging voor professioneel beleggingsadvies dat is afgestemd op individuele behoeften. Relevante informatie kan worden gevraagd – bijvoorbeeld, maar is niet beperkt tot effecten en prospectussen voor genoemde financiële producten – van emittenten. Aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit acties ondernomen op basis van de informatie op deze pagina of een van de volgende pagina’s is uitgesloten.

Prijsinformatie wordt weergegeven op BörsenNEWS.de met verschillende vertragingen, afhankelijk van de regelgeving van de gekozen beurs. Alle cursusinformatie is onder voorbehoud en claims tegen de uitgever of auteursrechthebbende zijn uitgesloten. Gegevensprovider Dow Jones verwijst ook naar zijn “Algemene voorwaarden” op de volgende pagina: Gebruiksvoorwaarden voor Dow Jones-indexen.

READ  Een leenspeler die niet terugkeert: Bayern Howe verhuist naar Nederland

MIM biedt auteurs – zoals redacteuren, gastcommentatoren, bureaus en bedrijven – de mogelijkheid om opmerkingen, analyses, nieuws en bedrijfsaankondigingen op BörsenNEWS.de te plaatsen. MIM aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of garantie voor deze inhoud. Dit geldt met name voor onvolledige of onjuist weergegeven rapporten, onjuiste prijsinformatie en redactionele fouten. Aansprakelijkheidsclaims voor materiële of immateriële schade als gevolg van het gebruik of niet-gebruik van de gepubliceerde informatie of door het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie zijn in principe uitgesloten.

Zowel artikelen als geuite meningen zijn alleen voor informatieve doeleinden. Ze vormen geen aanbevelingen om financiële instrumenten te kopen of te verkopen en mogen niet worden opgevat als bevestiging van prijsontwikkelingen. Informatie en simulaties over de historische prestaties en verwachtingen van toekomstige prestaties van de gepresenteerde financiële producten / financiële indicatoren zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties. Toekomstgerichte verklaringen houden inherent risico’s en onzekerheden in. Talrijke bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere factoren kunnen ertoe leiden dat de werkelijke toekomstige resultaten, financiële toestand, ontwikkeling of prestaties van de Vennootschap wezenlijk verschillen van de gepubliceerde schattingen. MIM aanvaardt geen verplichting om deze toekomstgerichte verklaringen bij te werken en aan te passen aan toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen.

MIM heeft absoluut geen invloed op de geplaatste inhoud en heeft geen kennis van de inhoud en het onderwerp van de bijdragen voorafgaand aan hun publicatie. Benoemde bijdragen worden onafhankelijk gepubliceerd door auteurs zoals gastcommentatoren, persbureaus en bedrijven. Hierdoor kan de inhoud van de bijdragen niet worden bepaald door de investeringsbelangen van MIM en/of haar medewerkers of instanties. Gastcommentatoren, persbureaus en bedrijven maken geen deel uit van het redactieteam van MIM. Uw meningen komen niet noodzakelijk overeen met de standpunten en meningen van MIM en haar medewerkers.

READ  Rutte verdedigt immigratiebeleid tegen interne kritiek - EURACTIV.de

Nieuws van dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH op BörsenNEWS.de is gemarkeerd met de identifier “dpa-AFX”. De volgende copyright- en aansprakelijkheidsvermeldingen zijn van toepassing: “Copyright dpa-AFX. Alle rechten voorbehouden. Verdere publicatie, herpublicatie of permanente opslag is niet toegestaan ​​zonder de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van dpa-AFX.” De volgende aanvullende disclaimer is van toepassing op nieuws met de identifier “dpa-AFX” “:” Alle rapporten van het financiële persbureau dpa-AFX zijn geaggregeerd.AFX met perszorg. Het Six Eyes-principe (Create, Verify, and Additional Approval) wordt regelmatig toegepast bij het genereren van rapportages. Elke dpa-AFX-editor ondertekent een interne gedragscode, die specifieke dpa-AFX-voorschriften schetst voor het handhaven van journalistieke onafhankelijkheid en naleving die de dpa-AFX individueel kan verifiëren via een externe audit. Rapporten over beleggingsaanbevelingen/financiële analyses van derden vatten ze alleen samen of geven ze weer in fragmenten. De Rapporten vormen echter geen beleggingsadvies of beleggingsaanbeveling, noch een aanbod of uitnodiging om bepaalde financiële transacties aan te gaan, noch een vervanging voor individuele beleggers en beleggingsadvies. Daarom wordt geen enkele aansprakelijkheid uitgesloten voor enige schade van welke aard dan ook (met name financiële schade) die kan optreden wanneer de rapporten worden gebruikt voor uw investeringsbeslissing. dpa-AFX heeft geen invloed op de inhoud van de financiële analyse/beleggingsaanbevelingen zelf; Het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de installatie is er als enige verantwoordelijk voor. Informatie met betrekking tot bestaande belangen of belangenconflicten met betrekking tot de financiële instrumenten waarnaar wordt verwezen in rapporten van dpa-AFX wordt bekendgemaakt op de volgende website: http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_obligation.html.

3. Auteursrecht

De architectuur, structuur, vormgeving en technische inhoud van BörsenNEWS.de zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen op geen enkele manier worden gebruikt of gereproduceerd zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming – ook niet gedeeltelijk. MIM streeft ernaar het auteursrecht van de gebruikte afbeeldingen, grafieken, audio- en videosequenties en tekst te respecteren. Alle handelsmerken en handelsmerken die door MIM op de Website worden vermeld en zonder beperkingen door derden kunnen worden beschermd, zijn onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de respectievelijke geregistreerde eigenaar.

READ  Martin van der Zande benoemd tot CEO van GETEC Platform Nederland | Nieuws

De gepubliceerde commentaren, analyses, nieuws en bedrijfsaankondigingen zijn uitsluitend bedoeld voor lezers van www.BörsenNEWS.de en abonnees van de gekoppelde e-maildistributielijst. De auteursrechten op de afzonderlijke artikelen behoren toe aan de respectieve auteur. Gehele of gedeeltelijke reproductie en/of commerciële verspreiding is niet toegestaan ​​en vereist de toestemming van de betreffende auteur. Opname in commerciële databases is alleen toegestaan ​​met uitdrukkelijke toestemming van de redactie.

4. Verantwoordelijkheidslink

In het geval van directe of indirecte verwijzingen naar externe websites (“hyperlinks”), die buiten de verantwoordelijkheid van MIM vallen, treedt aansprakelijkheid alleen in werking als MIM op de hoogte was van de inhoud en het technisch haalbaar en redelijk was om het gebruik van illegale inhoud.

MIM heeft geen enkele invloed op de huidige en toekomstige vormgeving en inhoud van de gelinkte/gelinkte pagina’s en distantieert zich uitdrukkelijk van alle inhoud op alle gelinkte/gelinkte pagina’s die gewijzigd werden nadat de link werd aangemaakt. De aanbieder van de genoemde pagina is als enige verantwoordelijk voor de illegale, foutieve of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor de schade veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van deze informatie, en niet de persoon die alleen naar de betreffende publicatie verwijst via links.

5. Gebruiksvoorwaarden

Wij verwijzen uitdrukkelijk naar de gedetailleerde algemene gebruiksvoorwaarden van Markets Inside Media GmbH: Algemene gebruiksvoorwaarden.

6. Privacy

Wij verwijzen uitdrukkelijk naar de gedetailleerde gegevensbeschermingsverklaring van Markets Inside Media GmbH: Verklaring gegevensbescherming.

7. Geldigheid van disclaimer

Deze disclaimer maakt deel uit van de website van waaruit naar deze pagina wordt verwezen. Als afzonderlijke delen of afzonderlijke versies van deze tekst niet volledig of niet volledig voldoen aan de toepasselijke wettelijke situatie, blijven de overige delen van het document onaangetast door hun inhoud en geldigheid.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *