Vermindering van kooldioxide tegen 2030: top van de Europese Unie stelt besluit over klimaatbescherming uit

Kooldioxide verminderen tegen 2030
Top van de Europese Unie stelt besluit over klimaatbescherming uit

De Europese Unie wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Om dit te bereiken moet de uitstoot van kooldioxide verder worden teruggedrongen. De EU-top in Brussel biedt echter weinig duidelijkheid over dit onderwerp. De deelnemers beschouwen de bijeenkomst echter als een succes.

De EU-top boekte geen vooruitgang bij de uitvoering van de strengere klimaatdoelstelling tegen 2030. In hun gezamenlijke verklaring kwamen alleen de staatshoofden en regeringsleiders in Brussel overeen om de kwestie “te zijner tijd” opnieuw aan te pakken. De Commissie van de Europese Unie moet eerst specifieke voorstellen indienen.

De oorspronkelijk bedoelde passage over lastenverdeling tussen de lidstaten is uit de verklaring geschrapt. De staatshoofden en regeringsleiders bevestigden hun besluit van december over de globale doelstellingen en verzochten de Commissie om in haar voorstellen rekening te houden met de gevolgen voor het milieu, de economie en de samenleving.

In december hebben landen van de Europese Unie de doelstelling om de uitstoot van kooldioxide tegen 2030 terug te dringen van 40 naar 55 procent verhoogd. De Commissie van de Europese Unie wil medio juli met concrete wetgevingsvoorstellen komen die uiteindelijk de weg vrijmaken voor de klimaatneutraliteit van de EU in 2050.

De lidstaten moeten hun standpunt hierover op de top naar voren brengen. Vooral de Oost-Europese landen, die in hoge mate afhankelijk blijven van steenkool, zijn huiverig voor hardhandig optreden. Dat klopt (Verklaring van de top, Ontgroeien. Dr. rood.Charles Michel, voorzitter van de Raad van de Europese Unie, zei: “Het is erg kort over dit onderwerp.” Het is echter belangrijk dat het debat over dit onderwerp zeer constructief was.

‘Houd vandaag een leidende discussie’

Commissievoorzitter Ursula von der Leyen zei dat haar verwachtingen van de top hier “volledig” zijn uitgekomen. “Ik wilde van de lidstaten horen over hun mening, zorgen en ideeën over deze grote stap voorwaarts.” Het is ook “een groot succes dat geen enkele lidstaat onze doelstellingen meer in twijfel trekt”.

Na de bijeenkomst deed ze een beroep op Von der Leyen om de Europese emissiehandel uit te breiden met de bouw- en transportsector. ‘S Avonds zei het hoofd van de Commissie dat er op deze gebieden meer broeikasgassen moeten worden geleverd. Daarom stelt uw autoriteit voor om “een eigen afzonderlijk systeem voor de handel in emissierechten in te voeren” – samen met een sociale vergoedingsstructuur.

“We hadden vandaag een directieve discussie”, zei bondskanselier Angela Merkel. Er werden geen tastbare resultaten verwacht. “Maar de tussenstap was belangrijk omdat iedereen weer zijn nationale verwachtingen voor het pakket van de commissie kan uitspreken.”

Bulgarije en Tsjechië hebben al duidelijk gemaakt dat ze een vermindering van de uitstoot met 55 procent niet mogelijk achten. Daarom kwamen de staatshoofden en regeringsleiders in december overeen dat het streefcijfer van 55 procent in 2030 gezamenlijk moet zijn bereikt – en dat andere EU-landen meer moeten doen.

READ  An Israeli soldier shoots and paralyzes a Palestinian in a dispute over an electricity generator

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *