Innsbruck – Als onderdeel van het “Radmasterplan 2030” heeft het één deelstaathoofdstad van Tirol Een representatieve studie over vervoerskeuze en koopkracht uitgevoerd. Het opiniepeilingsinstituut Spectra in Linz ondervroeg in juli en augustus van dit jaar in totaal 600 mensen uit Innsbruck en 25 omliggende gemeenten met behulp van een zogenaamd peildatumformulier. Het doel van de studie is om het debat over mobiliteit in Innsbruck en de effecten ervan op handel en gastronomie op feiten te baseren.