Twaalf keer meer vee dan mensen: Nederland in belangenverstrengeling

De nieuwe Nederlandse regering heeft een plan van € 25 miljard gepresenteerd (“Wachter“) om de veestapel en daarmee de stikstofvervuiling (een broeikasgas) drastisch te verminderen. De vernieuwde coalitieregering onder de rechts-liberaal Mark Rutte biedt boeren nog een laatste optie: hun boerderij klimaatvriendelijker maken of van baan veranderen.

Cornet de Roig, landbouwer:

“Ik vind dat politici moeten zorgen dat ze met beide voeten op de grond blijven en helder moeten denken: wat willen we? Nederland is een klein land waar we alles willen en we moeten ons echt afvragen of dit allemaal mogelijk is.”

Al een goed jaar probeert de staat boeren uit de veehouderij te kopen tegen een exitpremie om de stikstofuitstoot te verminderen, vooral in de buurt van de zogenaamde “Natura 2000. Heiligdom“.*

212 miljoen runderen, varkens en kippen. 17,5 miljoen mensen

Nederland is een dichtbevolkt land – meer dan 100 miljoen runderen, 12 miljoen varkens en 100 miljoen kippen op 17,5 miljoen mensen – en de op één na grootste landbouwexporteur ter wereld, na de Verenigde Staten. De landbouw is verantwoordelijk voor 16% van de Nederlandse uitstoot van broeikasgassen.

Chjak van der Tak, voorzitter van de LTO Boerenbond:

“Ja, we staan ​​aan het begin. Maar dan moeten de samenleving en de politiek ingrijpen om deze transformatie met boeren mogelijk te maken. Geef ons tijd, geld en ruimte, want ja, we willen klimaatverandering mogelijk maken, samen met onze boeren.”

belangenverstrengeling

Als onder een vergrootglas wordt in Nederland een belangenverstrengeling in de strijd tegen klimaatverandering zichtbaar: massale bouwprojecten om woningnood tegen te gaan zijn door de Hoge Raad opgeschort in een proces dat door milieuverenigingen is gestart vanwege de uitstoot van broeikasgassen.

READ  Hij overtuigt Musyala tegen Nederland: Flicks werk wordt moeilijker

De transformatie van de landbouwsector moet een deel van deze bouwprojecten weer mogelijk maken en de stikstofuitstoot tegen 2030 helpen halveren.

* volgens Umweltbundesamt Er wordt onderscheid gemaakt tussen directe en indirecte emissies:

De directe emissies van klimaatgerelateerde stikstofhoudende gassen (lachgas en stikstofoxiden) komen vooral van bemesting met minerale stikstofmeststoffen en organische stof en van biologische bodembewerking. Deze emissies vormen de meerderheid (ongeveer 80%).

Bronnen van indirecte lachgasemissies zijn atmosferische ‘depositie’ van reactieve stikstofverbindingen uit agrarische bronnen en lachgasemissies van afspoeling en uitspoeling uit bemeste gebieden.”

met AFP, The Guardian

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *