Stijn van Els plant waterstofhub

De logistieke sector in Europa heeft betere tijden gekend. De pandemie van het coronavirus veroorzaakt ernstige verstoringen in veel toeleveringsketens. Bovendien komt de Brexit, die het goederenverkeer tussen de EU en Groot-Brittannië onder druk zal zetten.

Alleen al in de Rotterdamse haven wordt jaarlijks 40 miljoen ton lading naar de Britse eilanden verscheept. Met Brexit bestaat het risico van douanecontroles, bureaucratie, achterstand, wachttijden, hoge kosten en slecht humeur bij alle betrokkenen.

Maar er zijn ook positieve thema’s voor Stijn van Els, waar waterstof op de eerste plaats eindigde. Als Commercieel Directeur van het Havenbedrijf Rotterdam is hij verantwoordelijk voor de uitvoering van de energietransitie van de haven. “We hebben een visie en willen die nu gaan implementeren”, zegt Van Els tegen Handelsblatt. Het gaat over ‘investeringen voor de vraag van morgen’.

De Nederlander wil de rol van Rotterdam als olie-importhaven de komende jaren veranderen. Vandaag de dag wordt 13 procent van alle energie die in Europa wordt verbruikt, geïmporteerd via de Rotterdamse haven. Wij zijn de spil van de energiemarkt in Noordwest-Europa. Dat moet in de toekomst zo blijven, maar met dat verschil dat we in de toekomst groene stroom gaan importeren”, zegt Van Els.

De beste banen van vandaag

Vind nu de beste banen en
U wordt per e-mail op de hoogte gebracht.

De samenwerking met de Duitse buurman neemt een grote ruimte in beslag in zijn strategie: “Ons plan is om een ​​waterstofinfrastructuur te ontwikkelen die goed aansluit bij de Duitse overwegingen. Het past als het ene onderdeel bij het andere.”

Dit zet voort wat begon in het tijdperk van fossiele brandstoffen. De ontwikkeling van de haven aan de monding van de Rijn hangt nauw samen met de industrialisatie van het Ruhrgebied, dat direct via de Rijn bereikbaar is.

In de toekomst zal het aandeel fossiele brandstoffen dat via Rotterdam naar Duitsland wordt geleverd gestaag afnemen. Aan de andere kant zou het percentage waterstof moeten stijgen. “Het is absoluut geen probleem om waterstof per schip over de Rijn van Rotterdam naar Noordrijn-Westfalen of Rijnland-Palts te vervoeren”, zegt van Els.

Verweven concepten van waterstof

Van Els zou eerder de samenwerking met Duitsland versterken bij de aanleg van waterstofinfrastructuur. Tot 2018 was hij president van Shell Duitsland, dus hij kent Duitsland goed.

De 55-jarige is ook lid van de raad van bestuur van Tennet. Het Nederlandse bedrijf, met het hoofdkantoor in Arnhem, exploiteert het elektriciteitstransportnet in Nederland en in grote delen van Duitsland.

Het verzoenen van de waterstofconcepten van Nederland en Duitsland is niet alleen een kwestie in Rotterdam. Grensoverschrijdende samenwerking is gedefinieerd in de waterstofstrategieën van beide landen.

Voor Van Els gaat het om heel tastbare projecten. “We zijn in gesprek met een aantal Duitse staal- en chemieklanten, zoals Thyssen-Krupp of BASF, over het leveren van waterstof”, zegt Van Els.

Het betreden van de wereld van waterstof is essentieel voor de Rotterdamse haven. Naarmate het belang van aardolie afneemt, zal naar verwachting het belang van waterstof toenemen.

READ  De Amsterdam Stock Exchange steelt het bod van Frankfurt en Parijs - de financiële markten

De haven speelt een grote rol in de Nederlandse economie. De havengebonden economie draagt ​​zo’n zeven procent bij aan het Nederlandse BBP.

Van Els begrijpt de controversiële discussie, vooral in Duitsland, niet over het al dan niet spelen van blauwe waterstof in de waterstofwereld van morgen. Blauwe waterstof wordt geproduceerd met stoomreforming op basis van aardgas. De daarbij vrijkomende kooldioxide wordt afgescheiden en ondergronds opgeslagen. Het proces, dat bekend staat als “carbon capture and storage” (CCS), is controversieel, vooral in Duitsland.

toekomstig werkgebied

De waterstofstrategie van de federale overheid spitst zich enkel toe op groene waterstof. Het wordt geproduceerd door elektrolyse met behulp van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen en is daarom klimaatneutraal. “Ik begrijp de demonisering van blauwe waterstof helemaal niet. We zullen heel snel de juiste hoeveelheden waterstof nodig hebben, dus blauwe waterstof is de komende jaren niet te verslaan”, weet Van Els zeker.

Ook hier ziet de directeur een toekomstig werkveld. “Als onderdeel van ons Porthos-project laten we zien hoe CO2 kan worden afgevangen en opgeslagen in nieuwe fabrieken. We werken samen met bedrijven als Shell, Esso, Air Products en Air Liquide. Het onderwerp CO2-afvang en -opslag maakt deel uit van onze visie voor de Rotterdamse haven”, zegt de natuurkundige.

meer: In de toekomst komt waterstof uit Nederland in plaats van aardgas

Energiebriefing van Handelsblatt

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *