RWE klaagt Nederland aan voor compensatie voor de uitfasering van kolen

Kohlekraftwerk Eemshaven

De centrale in Nederland is pas in 2015 in gebruik genomen. Moet in 2030 weer offline zijn.

(Foto: imago images / blickwinkel)

Düsseldorf RWE Hij eist van Nederland miljarden aan schadevergoeding voor de verwijdering van daar begonnen kolen. Het energiebedrijf heeft inmiddels een rechtszaak aangespannen bij het internationale arbitragepanel van de Wereldbank, zo heeft het arbitragepanel op haar website aangekondigd.

RWE bevestigde de rechtszaak op haar verzoek. De groep heeft bevestigd expliciet de energietransitie in Nederland te ondersteunen. In tegenstelling tot de Duitse wet op de uitfasering van kolen, voorziet de Nederlandse wet echter niet in “adequate compensatie voor deze inbreuk op bedrijfseigendommen”. ‘We denken niet dat het waar is.’

RWE heeft geen informatie verstrekt over de hoogte van de gevorderde schadevergoeding. In de industrie werd gezegd dat de groep rond de 2 miljard euro vroeg.

Nederland heeft besloten om kolen eind 2019 uit te faseren. Het buurland wil in 2030 nog sneller dan Duitsland de opwekking van fossiele brandstoffen uitfaseren. Volgens de huidige situatie moet dit laatste systeem eind 2038 worden losgekoppeld van het net.

De beste banen van vandaag

Vind nu en de beste banen
U wordt per e-mail op de hoogte gesteld.

Er zijn vijf kolencentrales getroffen, waarvan twee van RWE. Op 1 januari 2025 moet het energiebedrijf eerst de energiecentrale Amercentrale in Zuid-Nederland, die in 1994 in bedrijf is genomen, scheiden.

Begin 2030 volgt de kolencentrale Emschafen. Het systeem, gelegen aan de monding van de rivier de Eems in Noord-Nederland, werd pas in 2015 op het net aangesloten en zal nu veel eerder moeten worden stilgelegd dan technisch vereist. RWE investeerde destijds 2,5 miljard euro en klaagt dat de overheid in Den Haag expliciet heeft verzocht om de bouw van een 1.600 megawatt-centrale.

De concurrent is vergelijkbaar Jeneverbes Getroffen. De elektriciteitsproducent sluit naar verwachting begin 2030 ook een modern systeem, de kolencentrale Maasvlakte 3, die pas in 2016 in bedrijf is genomen.

Fatnfull Klacht over nucleaire uitfasering

Uniper heeft ook aangekondigd dat het een rechtszaak voor schadevergoeding zal overwegen, maar het is nu duidelijk dat het zal vertrouwen op een onderhandelde oplossing. Desgevraagd bevestigde Uniper constructief met Nederland in gesprek te zijn over de toekomst van de Maasvlakte. Het was niet mogelijk om verdere details te geven over de status en inhoud van de gesprekken, en niemand wilde speculeren over de mogelijke uitkomst van de gesprekken.

RWE kan op basis van het Energiehandvestverdrag terecht bij het International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID) van de Wereldbank. Dit geeft buitenlandse investeerders het recht om landen voor schadevergoeding te dagvaarden voor arbitragehoven.

Een opmerkelijk geval betreft al jaren de uitfasering van kernwapens. Het Zweedse energiebedrijf Vattenfal heeft een rechtszaak aangespannen tegen Duitsland voor schadevergoeding en eist meer dan 6 miljard euro. Het oordeel is nog niet in zicht.

Het besluit van RWE kreeg scherpe kritiek van klimaatbeschermingsactivisten: “RWE houdt zijn reclamecampagne voor de gek, aangezien het bedrijf zichzelf presenteert als de motor van de energietransitie”, aldus Sebastian Rutters van Urgewald.

“Met deze rechtszaak probeert RWE het broodnodige klimaatbeleid te saboteren”, zegt Fabian Fleuze, een handelsdeskundige bij de Duitse niet-gouvernementele organisatie Powershift. Het is ondenkbaar dat belastingbetalers miljarden betalen als compensatie voor slechte investeringen in fossiele brandstoffen: “Hier laat RWE zijn ware gezicht zien als een kolendinosaurus.”

Klimaatactivisten bekritiseren de rechtszaak van RWE

Floss had in principe kritiek op de juridische opties: “De rechtszaak illustreert het gevaar dat het Energiehandvestverdrag vormt om klimaatverandering tegen te gaan.” Het stelt investeerders in staat miljarden dollars aan te spannen tegen urgente klimaatbeschermingsmaatregelen, die de klimaatcrisis verergeren: de overheid moet uiteindelijk aan het touw trekken en het Energiehandvestverdrag verlaten.

RWE is een van de grootste vijanden van klimaatbeschermers. Het energiebedrijf produceert niet alleen op grote schaal elektriciteit met kolen, maar promoot het ook in zijn open mijn. RWE is ook de grootste uitstoter van klimaatschadelijke kooldioxide in Europa.

Politieke beslissingen in Duitsland, maar ook in Nederland, hebben de toekomst lang gestolen van de steenkoolactiviteiten van RWE. In Duitsland moet de groep geleidelijk uit kolen komen. Hier werd echter een substantiële vergoeding afgesproken.

Het energiebedrijf is inmiddels gereorganiseerd. Nadat RWE terugkeert naar het produceren van hernieuwbare elektriciteit in een handelsbeurs met Eon, wil de elektriciteitsproducent zich concentreren op toekomstige zaken, miljarden investeren in wind- en zonnesystemen – en zelfs klimaatneutraal worden in 2040.

Meer: Concurrenten dienen de volgende rechtszaak aan tegen megadeals van RWE en Eon

READ  Een brief uit Nederland en de gevolgen ervan

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *